Том 13, № 3 (2019)

Зміст

Статті

Імуногістохімічні особливості вогнищ актинічного кератозу. PDF
O. O. Oshivalova, L. D. Kaluzhna, I. S. Shponka, O. V. Poslavska 7-21
Папілярний рак та автоімунний тиреоїдит Хашімото у хворих, оперованих з приводу захворювань щитоподібної залози в умовах прикарпатського ендемічного регіону зоба. PDF
V. I. Vovk, U. V. Omelyash 22-25
Морфологічні перебудови кіркової речовини наднирників щурів за умов довготривалого впливу солей важких металів та негормональної корекції. PDF
N. B. Hryntsova, A. M. Romanіyk, V. I. Bumeister 26-31
Структурна організація кишкових крипт пейєрових бляшок тонкої кишки білих щурів. PDF (Русский)
V. H. Hryn, Y. P. Kostylenko 32-39
Біоплівкоутворюючі властивості клінічних ізолятів pseudomonas aeruginosa, виділених від дітей хворих на муковісцидоз, та можливості впливу bacillussubtilis на них in vitro. PDF
О. V. Ishchenko, A. O. Yukhymenko, І. P. Koshova, S. І. Ilchenko, D. О. Stepanskyi 40-47
Імуноморфологічні особливості дисплазії шийки матки в залежності від прогресії папіломавірусної інфекції у жінок хворих на безпліддя. PDF
E. O. Kindrativ 48-53
Ембріональний розвиток кишкових ворсинок дванадцятипалої кишки людини. PDF (Русский)
V. V. Kovalenko, E. K. Shesterina, A. I. Balaco 54-59
Гісто-ультраструктурні зміни скроневого м'яза в ранні терміни розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету. PDF
O. Ye. Koshkin, O. Ya. Zhurakivska 60-65
Вплив пунктату кісткового мозку на відновлення пошкодженого сідничого нерва (експериментальне дослідження). PDF
A. S. Lysak 66-69
Результати морфологічної діагностики етіології патологічного процесу при синдромі легеневої дисемінації. PDF
I. V. Liskina, N. S. Opanasenko, S. M. Shalagay, L. M. Zagaba, V. I. Lysenko 70-78
Ультраструктура ендотеліоцитів кровоносних капілярів стегнових м'язів після модельованого вогнепального осколкового поранення. PDF
I. A. Lurin, R. N. Mikhaylusov, V. V. Negoduyko, V. P. Nevzorov 79-85
Анатомічна мінливість міжребрового судинно-нервового пучка у плодів людини. PDF
I. I. Okrim 86-92
Динаміка морфологічних показників щитовидної залози у гіпертензивних щурів лінії shr при введенні пропілтіоурацилу. PDF
K. O. Pobelensky, N. V. Kolot, E. S. Protsenko, V. I. Padalko, G. A. Bozhok, E. I. Legach, О. N. Pobelensky 93-98
Особливості експресії прогностичних маркерів р16й her2/new та зміни відповдних генів в окремих фенотипах раків невідомого первинного походження. PDF
О. V. Poslavska, I. S. Shponka 99-106
Імуногістохімічна характеристика проліферативно-апоптотичних процесів в семіномі яєчка. PDF
S. M. Potapov, V. D. Markovskyi, D. I. Galata, O. M. Pliten, N. I. Gorgol 107-114
Диференційна діагностика патоморфологічних змін легень недоношених дітей при деяких компонентах метаболічного синдрому матері. PDF
O. M. Rudiak 115-119
Імуногістохімічні особливості епітеліальних новоутворень яєчників різного потенціалу злоякісності. PDF
O. A. Savchenko 120-125
Порівняльна морфологія регенераторно-запальних процесів у шкірі при використанні пептидних активаторів та препаратів на основі гіалуронової кислоти. PDF
M. O. Turkevich, O. O. Turkevich, Yu. O. Pospishil 126-132
Морфометричні дослідження структур пародонта при опіоїдному впливі наприкінці шостого і восьмого тижнів. PDF
V. B. Fik, I. V. Chelpanova, E. V. Paltоv 133-137
Динаміка ультрастуктурних змін секреторного апарату тироцитів в умовах експериментального бластомогенезу. PDF
I. S. Khripkov 138-142
Хронологічні та топографічні особливості становлення підпід’язикових структур шиї у зародковому періоді онтогенезу людини. PDF
O. V. Tsyhykalo, I. S. Popova, T. D. Dutka-Svarychevska 143-148
Порівняльна імуногістохімічна характеристика Ki-67, p53, каспази-3 в поліпах та аденокарциномі дистальних відділів товстої кишки. PDF (English)
M. A. Shyskin 149-155
Позамаммарна хвороба Педжета перианальної ділянки: опис випадку та огляд літератури за останні5-років. PDF (English)
I. S. Shponka, P. O. Hrytsenko, V. R. Skoryk 156-161
Плоскоклітинна папілома стравоходу на тлі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: клінічний випадок у 23-річного чоловіка з ожирінням. PDF
M. B. Scherbinina, V. M. Hladun, A. S. Korolenko 162-169
Морфологічна характеристика зорової кори при експериментальному цукровому діабеті. PDF
M. B. Shchur, O. Ya. Zhurakivska 170-175
Вчений і організатор науки - Володимир Порфирійович Карпов (1870-1943). PDF (Русский)
V. A. Gurkin 176-183