DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2019.3.133-137

Морфометричні дослідження структур пародонта при опіоїдному впливі наприкінці шостого і восьмого тижнів.

V. B. Fik, I. V. Chelpanova, E. V. Paltоv

Анотація


Актуальність. Опіоїдним аналгетикам властиво як аналгетичний так і наркогенний ефекти. Серед патології органів порожнини рота тканини пародонта займають провідне місце, оскільки вони яскраво відображають вплив негативних чинників, у зв’язку з чим вивчення патологічних змін в пародонті при тривалій дії наркотичних речовин є актуальною проблемою. Мета. Вивчити морфометричні показники структурних компонентів пародонта при дії опіоїду впродовж шести і восьми тижнів в експерименті. Методи дослідження. Матеріалом дослідження слугували 26 білих щурів-самців, початковою масою 160 г, віком 4,5 – 6,5 міс. Тварин поділили на 3 групи. Перша група – інтактні, у другій групі щурам протягом 5 і 6 тижня вводили внутрішньом’язево налбуфін у дозі 0,252 мг/кг, у третій групі (7 і 8 тижні) дозу збільшили до 0,260 мг/кг. Для морфометричних досліджень використали гістологічні зрізи ясен з фрагментів нижньої щелепи щурів. Аналіз результатів морфометричного дослідження і статистичну обробку даних проводили за загальноприйнятими статистичними методами. Результати. Морфометричновстановлено, що при дії опіоїдного аналгетика впродовж шести і восьми тижнів експерименту, середнє значення товщини епітелію ясен та висота сполучнотканинних сосочків достовірно зменшується. Показники середніх значень ширини періодонта практично не змінюються. У сполучній тканині спостерігаються судинні розлади, зростає середнє значення діаметру просвіту венул, гемокапілярів та артеріол. Висновки. Отримані результати морфометричних досліджень свідчать про наростання патологічних змін вдинаміці упродовж шеститижневого і восьмитижневого впливу опіоїду, що є наслідком суттєвих порушень трофіки складових компонентів пародонта, розвитком застійних явищ і прогресування явищ гіпоксії тканин.


Ключові слова


пародонт; опіоїд; щури; морфометричні дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Datsyuk NO. [Analysis of the use of opioid analgesics in the regions of Ukraine]. Pharmaceutical Journal. 2012;5:16-20. Ukrainian.

Plein, LM, Rittner HL. Opioids and the immune system—friend or foe. Br. J. Pharmacol. 2018;175(14):2717-25. doi: 10.1111/bph.13750

Evans CJ, Cahill CM. Neurobiology of opioid dependence in creating addiction vulnerability. F1000Res. 2016;5. doi:10.12688/f1000researh. 8369.1

Narver HL. Nalbuphine, a non-controlled opioid analgesic, and its potential use in research mice. Lab Anim (NY)2015;44:106–10.

Zeng Z, Lu J, Shu C, Chen Y, Guo T, Wu QP, et al. A comparision of nalbuphine with morphine for analgesic effects and safety: Meta-analysis of randomized controlled trials. Sci Rep. 2015;5:10927.

Kobelyatsky Yu. Yu. [Modern aspects of the use of a mixed agonist-antagonist of opioid nalbuphine receptors in clinical practice]. Acute and urgent conditions in the practice of a doctor. 2012;1:61-64. Russian

Kostenko YY, Foros AI. [Analysis of changes in dental status in patients with drug addiction]. Modern dentistry. 2016;1:120-123. Ukrainian.

Zubachyk VM, Fedun IP. [Biochemical parameters of oral fluid in drug-addicted patients with chronic generalized periodontitis]. Clinical dentistry. 2017;2:9-14. Ukrainian.

Fik VB, Paltov EV, KryvkoYuYa. Morphofunctional peculiarities of the periodontal tissue under conditions of simulated eight-week opioid effect. DeutscherWissenschaftscherold German Science Herald. 2018;1:14-17.

Paltov EV,Fik VB,Vilchova IV, Onysko RM, Fitkalo OS, KryvkoYuYa.Inventors; DanyloHalytskyiLviv National Medical University, patent holder. Method for the simulation of chronic effect of opioids. Ukrainian patent. UA 76565.2013 Jan 10. Int. Cl. G09B 23/28Ukrainian.

Lakin GF. [Biometrics]. Moscow: Medicine; 1990. 200 р. Russian.

Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. [Statistical methods in biomedical research using Excel]. Kiev: Morion; 2000. 320 p. Russian.
Morphologia