Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал «Morphologia» публікує оглядові і проблемні статті, лекції, оригінальні статті, короткі повідомлення, рецензії та відгуки на публікації, посібники і монографії, матеріали з методології наукових досліджень, анонси, новини,
повідомлення, презентації, а також матеріали з хроніки та історії в галузі морфології.

Процес рецензування

Всі наукові статті, що надходять до журналу, підлягають процедурі рецензування. Редакція використовує модель подвійного сліпого рецензування, при якій ні автор, ні рецензент не поінформовані один про одного. До моменту публікації статті рецензент не розголошує її вмісту і не висловлює публічно особистої думки щодо викладеної в ній інформації. Якщо рецензент вважає за необхідне повернути автору статтю на доопрацювання, редактор оцінює характер зауважень і приймає рішення з цього приводу. Після доопрацювання автором стаття повторно проходить процес рецензування.

Політика відкритого доступу

Журнал Morphologia практикує політику відкритого доступу до опублікованого матеріалу, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями для глобального суспільного прогресу.

Вміст журналу публікується на умовах ліцензії Creative commons Attribution 4.0 International(CC BY 4.0), яка дозволяє іншим особам вільно поширювати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи в цьому журналі.

Користувачі мають можливість вільно і безкоштовно читати, завантажувати, копіювати і поширювати контент з навчальною та науковою метою з обов'язковим зазначенням авторства.

Конфлікт інтересів

Нижче наведено переклад на українську мову фрагмента Рекомендацій Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE) присвяченого конфлікту інтересів. Ця версія перекладу підготовлена редакцією журналу «Morphologia». ICMJE не проводила оцінку цій версії перекладу. Офіційна версія на Рекомендації з ведення, подання, редагування і публікації наукової роботи в медичних журналах англійською мовою знаходиться за адресою: www.ICMJE.org.

II. D. Конфлікт інтересів

Суспільна довіра в процесі експертної оцінки і достовірність опублікованих статей частково залежать від трактування конфлікту інтересів під час написання, рецензії та прийняття редакційного рішення. Конфлікт інтересів виникає, коли автор (чи організація автора), рецензент або редактор мають фінансові або особисті взаємини, що негативно впливає (упередженість) на його або її дії (такі взаємини також відомі як подвійні зобов'язання, конфлікт інтересів, або конфлікт лояльності). Ці взаємини можуть варіювати від незначних до сильних і впливати на рішення. Не всі взаємини представляють істинний конфлікт інтересів. З іншого боку, потенціал для виникнення конфлікту інтересів може існувати, навіть якщо сама людина не вважає, що ці взаємини впливають на його або її наукові судження. Фінансові взаємини (як наприклад робота за наймом, консультування, володіння акціями, гонорари і хабарі експертам) - найлегше визначаємі конфлікти інтересів і найчастіше підривають довіру до журналу, авторам і науці безпосередньо. Однак конфлікти можуть мати й інші причини, наприклад, особисті взаємини, академічне змагання і інтелектуальний азарт. Всі учасники експертного оцінювання та публікації повинні розкрити всі взаємовідносини, які можна розглядати як потенційне зіткнення інтересів. Визначення таких взаємин також важливо в зв'язку з редакторськими і оглядовими статтями, оскільки простежити упередженість в цих видах публікацій може бути важче, ніж в статтях типу оригінального дослідження. Редактори можуть використовувати інформацію, розкриту в конфлікті інтересів і в повідомленні про фінансову зацікавленість, як основу для прийняття редакційних рішень. Редактори повинні опублікувати цю інформацію, якщо вони вважають, що це важливо для оцінки рукопису.

II. D. 1. Потенційні конфлікти інтересів, пов'язані з індивідуальними зобов'язаннями авторів. Коли автори представляють рукопис, статтю або лист, вони відповідальні за розкриття всіх фінансових і особистих взаємин, які могли вплинути на їх роботу. Щоб запобігти двозначностей, автори повинні чітко заявити, чи існують потенційні конфлікти чи ні. Автори повинні зробити це в рукописі на сторінці повідомлення про конфлікт інтересів, яка слідує за титульним листом, і описати, якщо необхідно, додаткові деталі в супровідному листі. Автори повинні назвати людей, які надали допомогу в написанні статті або надали іншу підтримку, і вказати джерело фінансування цієї допомоги. Для обстеження учасників випробування дослідники повинні розкрити потенційні конфлікти, про що необхідно додатково вказати в рукописі. Редакторам також слід вирішити, чи публікувати інформацію про потенційні конфлікти, розкриту авторами. Якщо сумнів існує, це краще зробити поруч з публікацією.

II. D. 2. Потенційні конфлікти інтересів, пов'язані з підтримкою проекту

Все частіше і частіше приватні дослідження отримують фінансування від комерційних фірм, приватних фондів і уряду. Наявність такого фінансування створює потенціал для упередженості або недовіри до дослідження. Вчені з етичних міркувань повинні подавати для публікації достовірні результати дослідження. Крім того, як люди безпосередньо відповідальні за свою роботу, дослідники не повинні вступати в угоди, які заважають доступу до даних, їх здатності проаналізувати ці дані незалежно, підготувати і опублікувати рукопис. Автори повинні описати роль спонсора, якщо такий є, в дослідженні: у формуванні ідеї проекту; зборі, аналізі та інтерпретації даних; написанні статті; рішенні подати повідомлення до публікації. Якщо джерело фінансування не брало ніякої участі, автори повинні це заявити. Упередженість потенційно виникає, коли спонсори безпосередньо залучені в дослідження, що аналогічно методологічним упередженням. Деякі журнали, тим не менш, включають цю інформацію в параграф про притягнення спонсора. Редактори можуть попросити, щоб автори дослідженнь, спонсорованих підприємством з приватним або фінансовим інтересом до результату, підписали, наприклад, таку заяву "я мав повний доступ до всіх даних в цьому дослідженні, і я беру на себе повну відповідальність за цілісність і точність аналізу даних" . Передбачається, що редактори повинні розглядати копії протоколу і/або контракту, пов'язаного з дослідженнями особливого характеру, перед прийняттям таких досліджень до публікації. Редактори можуть прийняти рішення не розглядати статтю, якщо спонсор отримав контроль над авторськими правами на публікацію.

II. D. 3. Потенційні конфлікти інтересів, пов'язані із зобов'язаннями редакторів, співробітників журналу або критиків

Редактори повинні уникати вибору рецензентів з очевидними потенційними конфліктами інтересів - наприклад, тих, хто працює в тому ж відділенні або установі, як і будь-який з авторів. Автори зазвичай надають редакторам списком імен тих, кого, на їхню думку, не потрібно просити розглядати рукопис через потенційного, зазвичай професійного, конфлікту інтересів. У таких випадках авторів необхідно попросити підтвердити або пояснити свою думку; на підставі цієї інформації редактор повинен прийняти рішення, враховувати ці побажання чи ні. Рецензенти повинні вказати редакторам на будь-які конфлікти інтересів, які могли б вплинути на їх думку про рукописи; вони повинні відмовитися від розгляду тих рукописів, до яких є можливість упередження. Як і у випадку з авторами, замовчування рецензентів про наявність потенційних конфліктів може означати, що конфлікти існують, і рецензент не в змозі про них розповісти, чи що конфліктів не існує. Тому рецензентів потрібно також попросити чітко заявити, існують конфлікти чи ні. Рецензенти не повинні використовувати відомості про дослідження у власних інтересах до моменту їх публікації. Редактори, які приймають остаточне рішення щодо рукописів, не повинні мати ніякої особистої, професійної, або фінансової участі в будь-якому з питань, які їм доводиться вирішувати. Інші члени штату, якщо вони беруть участь у прийнятті редакторських рішень, повинні забезпечити редакторів описом своїх поточних фінансових інтересів (так як вони, можливо, мають відношення до редакторського рішення) і відмовитися від будь-яких рішень, в яких існує зіткнення інтересів. Редколегія не повинна використовувати інформацію, отриману під час роботи з рукописами, для особистої вигоди. Редактори повинні регулярно публікувати повідомлення про потенційні конфлікти інтересів, які мають відношення до зобов'язань штату журналу.

Недобросовісна практика наукових досліджень

Під недобросовісною практикою наукових досліджень мають на увазі:
Фабрикація даних (використання вигаданих спостережень або даних)
Фальсифікацію даних (свідоме спотворення даних)
Плагіат (запозичення ідей, даних або тексту без дозволу авторів і без вказівки посилання на першоджерело)
Проведення досліджень без урахування біоетичних норм
Ігнорування даних інших досліджень, що істотно відрізняються від результатів власних досліджень
Публікація звіту про клінічні дослідження фармакологічного препарату без згадки побічних дій
Проведення досліджень на людині без отримання інформованої згоди
Приховування конфлікту інтересів
Дублювання публікацій (публікація одних і тих же результатів в різних журналах)

Біоетичні норми та стандарти

  У разі наявності в рукописі інформації, що ідентифікує особу учасників дослідження, слід надавати їх письмовий дозвіл на публікацію.
    У рукописах має бути чітко позначено відповідність принципам біоетики, викладеним в Декларації Гельсінкі та Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (№ 1759-VI від 15.12.2009)  або в аналогічних документах національного рівня інших держав.

Історія журналу

Журнал заснований 2007 року; атестований як періодичне електронне наукове видання в галузі медичних наук і включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013 р. № 1411).