DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2019.3.66-69

Вплив пунктату кісткового мозку на відновлення пошкодженого сідничого нерва (експериментальне дослідження).

A. S. Lysak

Анотація


Актуальність. Проблема низької ефективності відновлення пошкодженого периферійного нерва пов’язана з тривалою регенерацією нервових волокон та пізньою реіннервацією. Застосування аутологічного пунктату кісткового мозку пропонується для трофічної підтримки та стимуляції дистального нерва на шляху проростання нервових волокон. Мета: дослідити вплив аспірату кісткового мозку на регенерацію пошкодженого сідничого нерва при одночасному та відтермінованому введенні. Методи. Кроликам моделювали повну нейротомію та накладали два шва нерва по типу кінець-в-кінець. У групі 1 лише звивали нерв, у групі 2 додатково вводили аутологічнийпунктат кісткового мозку, у групі 3 пунктат вводили через 7 тижнів після шва нерва. Гістологічними та морфометричними методами оцінювали регенерацію нерва на рівні шва нерва і через 5-6 см через 8, 12 і 18 тижнів після операції. Результати. У групі 1, 2 і 3 через 8 тижнів регенерував нерв у дистальний сегмент на рівні 20,8%, 33,3% і 41,6%; через 12 тижнів - 41,6%, 72,9% і 75,0%; через 18 тижнів - 47,9%, 77,1% і 72,9%. Регенерація достовірно зростала у термін 8-18 тижнів у нервах групи 1, а у групі 2 і 3 відновлення було достовірно швидшим, але щільність нервових волокон не досягала значень у нервах псевдооперованих тварин. Висновки. Застосування аутологічногопунктату кісткового мозку стимулює регенерацію хірургічно відновленого сідничогонерва, збільшуючи щільність регенерації нервових волокон та їх мієлінізацію. Введення пунктату безпосередньо після травми стимулює відновні процеси у більшій мірі, ніж при відтермінованому введенні, але різницю виявлено тільки на ранніх етапах відновлення.


Ключові слова


сідничий нерв; травма; шов кінець-в-кінець; пунктат кісткового мозку; морфологія; морфометрія

Повний текст:

PDF

Посилання


Palispis WA, Gupta R. Surgical repair in humans after traumatic nerve injury provides limited functional neural regeneration in adults. ExpNeurol. 2017;290:106-114.

Yu Z, Xu N, Zhang N, Xiong Y. Repair of Peripheral Nerve Sensory Impairments via the Transplantation of Bone Marrow Neural Tissue – Committed Stem Cell – Derived Sensory Neurons. Cell Mol Neurobiol. 2019;39(3):341-353.

Abbas OL, Özatik O, Gönen ZB, Koçman AE, Dağ I, Özatik FY, Bahar D, Musmul A. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Transplantation Enhances Nerve Regeneration in a Rat Model of Hindlimb Replantation. Plast Reconstr Surg. 2019;143(4):758e-768e.

Gumenyuk A, Rybalko S, Ryzha A, Savosko S, Labudzynskyi D, Levchuk N, Chaikovsky Y. Nerve regeneration in conditions of HSV-Infection and an antiviral drug influence. Anat Rec (Hoboken). 2018; 301:1734-1744.
Morphologia