DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2019.3.126-132

Порівняльна морфологія регенераторно-запальних процесів у шкірі при використанні пептидних активаторів та препаратів на основі гіалуронової кислоти.

M. O. Turkevich, O. O. Turkevich, Yu. O. Pospishil

Анотація


Актуальність. Стрімкий розвиток інноваційних технологій, зокрема, в медичній галузі, вимагає безперервного оновлення арсеналу знань та розуміння процесів у зв’язку із впровадженням нових методик. Ангіогенез – це вкрай важливий процес для утворення регенерату, оскільки саме ріст нових мікросудин супроводжує міграцію клітин фібробластного ряду в ділянку альтерації і забезпечує їх метаболічні потреби. Якщо ж ангіогенез стимульований в недостатній кількості, то міграція фібробластів, як і процеси регенерації сповільнюються чи навіть зупиняються. Метою дослідження було вивчення та порівняльна характеристика морфологічних змін, що виникають у дермі на різних хронологічних етапах при використанні пептидних активаторів та препаратів на основі гіалуронової кислоти. Методи. Дослідження проводилось на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Для досліду використовувались 30 статевозрілих білих щурів-самців масою 150-180 г, які було розподілено на 3 групи по 10 щурів, одній з яких вводився препарат, що містив пептидний активатор, іншим 10 щурам – препарат на основі гіалуронової кислоти, ще 10 – контрольна група, яким вводивсь ізотонічний розчин 0,9% NaCl. Щури виводились з експерименту на 14-й, 28-й та 42-й день дослідження шляхом передозування діетилового ефіру, після чого проводилась резекція шкірного лоскута з ділянки введення препаратів. В подальшому виконувалось фарбування гематоксилін-еозином, гістохімічне фарбування за Малорі та імуногістохімічне дослідження з використанням антитіла CD34. Результати. Було встановлено, що станом на 42-й день експерименту, після стрімкого зростання об’єму сполучної тканини, зокрема, колагену в місцях ін’єкцій, в обох випадках наступав незначний регрес. Однак, ангіогенез, стимульований пептидними активаторами був активнішим та стійкішим, аніж у щурів, яким вводився прпепарат на основі гіалуронової кислоти. Підсумок. В перспективі планується продовжити дослідження морфологічних змін у шкірі на 56-й день з метою підтвердження результатів, отриманих на попередніх етапах.


Ключові слова


пептидний активатор; препарат на основі гіалуронової кислоти; колаген; ангіогенез; колагеногенез; фібробласти

Повний текст:

PDF

Посилання


Diskovskiy І. С. [Morphological specialties and processes of reparation in full experiment in experiment. [abstract]. Ivano-Frankivsk: The sovereign first and foremost mortgage "Ivano-Frankivsk national medical university"]. 2016; 19 sec. Ukrainian

Kochergin NG, Tkachenko GA. [Age and skin]. Clinical Gerontology. 2007;12:60-62. Russian

Margolin AA. [Skin photoaging prevention and treatment]. Cosmetics and Medicine. 2001;2:44-53. Russian

Vissarionov VA, Burylina OM, Ivontiev GA. [Actual issues of plastic, aesthetic surgery and dermatocosmetology]. Moskva; 2007. 178 p. Russian

Tamrazova AB. [Prevention of skin aging. Experimental and clinical dermatocosmetology]. 2007;1:56-60/ Russian

Baygildina AA. [Features of the metabolism and structural and functional state of the endothelium in hemorrhagic fever with renal syndrome: abstract. dis. ... doctor. honey. Sciences]. Novosibirsk; 2014. 34 p. Russian

Mayborodin IV, Shevela AI, Matveeva VA, Drovosekov MN, Barannik MI, Kuznetsova IV. [Angiogenesis in granulation tissue after implantation of a polyhydroxyalkanoate with mesenchymal stem cells]. Surgery News. 2013;21(2):29–36. Russian

Hoeben A., Landuyt B., Highley M. S. Vascular endothelial growth factor and angiogenesis. PharmacolRev. 2004;56(4):549–580.

Lyons S. M., Fay M. M., Akiyama Y. RNA biology of angiogenin: Current state and perspectives. RNA Biol. 2017;14(2):171–178.

Wang H., Shi L., Qin J., Yousefi S., Li Y., Wang R. K. Multimodal optical imaging can reveal changes in microcirculation and tissue oxygena- tion during skin wound healing. LasersSurg. Med. 2014;46(6):470–478.
Morphologia