Поточний номер

Том 18 № 1 (2024)
Опубліковано: 2024-04-29

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски

Електронний науковий фаховий журнал "Morphologia"

ISSN 1997-9665

Заснований у 2007 році

Періодичність видання: 4 рази на рік

Засновники:

Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України», ДЗ «Дніпровський державний медичний університет»

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт та присвоєно категорію "Б" (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р № 409).

Відповідно до Положень про електронні наукові фахові видання, затверджених спільним указом МОН України, НАН України та ВАК України №768 / 431/547 від 30.09.2004 р, журнал забезпечує вільний доступ до каталогу та повних текстів статей на сайтах:

Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського,

Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України,

ДЗ "Дніпровський державний медичний університет".