Morphologia

Журнал публікує наукові роботи морфологів, а також результати морфологічних досліджень фахівців інших спеціальностей.

Офіційний електронний науковий фаховий журнал Morphologia ISSN 1997-9665 Заснований в 2007 році Періодичність видання 4 рази на рік Засновники: Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України», ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України» Атестований як періодичне електронне наукове видання в області медичних наук і включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013 р № 1411). Відповідно до Положень про електронні наукові фахові видання, затвердженими спільним указом МОН України, НАН України та ВАК України №768 / 431/547 від 30.09.2004 р, журнал забезпечує вільний доступ до каталогу та повних текстів статей на сайтах: Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, Наукової електронної бібліотеки eLibrary, Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України та ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України".

Том 12, № 1 (2018)

Зміст

Статті

Ультраструктурні зміни кісткової тканини при вогнепальній травмі на основі результатів скану-ючої електронної мікроскопії PDF (Русский)
N. O. Borzykh, S. S. Strafun, S. I. Savosko, O. M. Makarenko, A. A. Laksha 7-13
Приклади застосування перфузійної пульмоносцинтиграфії в оцінці ефективності лікування тро-мбоемболії легеневої артерії PDF (Русский)
Yu. V. Hrabovskyi 14-19
Морфологічні особливості репаративних процесів у ранах бойового характеру під впливом ваку-ум-асистованої терапії PDF (Русский)
O. Y. Loskutov, O. M. Goreglyad, O. O. Bondarenko, N. S. Bondarenko 20-28
Оптимізація анестезіологічного забезпечення при хірургічному лікуванні колоректального раку. Частина 3: клінічні та морфологічні аспекти PDF (Русский)
S. P. Novikov, L. A. Kirillova, P. S. Novikova, I. V. Tverdokhleb 29-36
Арборизація сольових кристалів в аспекті морфології рослин PDF (Русский)
Y. V. Pivovarenko 37-41
Аналіз динамічних змін розмірних параметрів кісткових аугментатів при реконструкції альвеолярного гребня виходячи з впливу різних визначальних факторів PDF (Русский)
V. V. Rusyn, A. T. Keniuk, M. Y. Goncharuk-Khomyn 42-50
Морфометрична характеристика резистивної ланки гемомікроциркуляторного русла слинних залоз щурів при хронічній інтоксикації етанолом PDF (Русский)
Yu. V. Silkina, K. S. Volkov, K. V. Shevchenko 51-54
Лімфоцитома шкіри в практиці лікаря-патологоанатома: клініко-морфологічний аналіз випадку з практики PDF (Русский)
V. D. Urzhumov, V. V. Zakharenko, A. O. Ivanova, I. V. Sorokina, E. Yu. Lytvynenko, M. S. Myroshnychenko, A. S. Gurev 55-58
Експериментально-морфологічне обгрунтування клейової фіксації поліпропіленового сітчастого імплантату до м’язів черевної стінки PDF (Русский)
Ya. P. Feleshtinsky, A. V. Kokhanevich, O. O. Dyadyk, V. I. Zaritskaya, V. V. Smishchuk, O. P. Demkovich 59-64
Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (Ukrainian translation) PDF (Русский)
K. Patrias, D. Wendling 65-71