Morphologia

Журнал "Морфологія" забезпечує зв'язок між анатомaми, гістологами, ембріологами та топографічними анатомами з різних країн. Журнал також публікує рукописи морфологічних досліджень, виконаних в інших галузях медицини. Оскільки майже всі дослідження у галузі медицини пов'язані з оцінкою структурних змін на рівні клітин та тканин, наш журнал являє собою платформу для взаємозв'язку між теоретичними та клінічними дослідженнями, що підкреслює їх взаємозалежність. Ми зосереджені на статтях, присвячених структурам клітин, тканин та органів людини та тварин на різних стадіях онтогенезу в стаціонарному стані та після впливу різних факторів. Журнал добирає роботи, виконані за допомогою різних типів мікроскопії, імунодетекції, проточної цитометрії, полімеразної ланцюгової реакції, культивування клітин та тканин, трансгенних тварин, запліднення in vitro. Журнал «Морфологія» публікує огляди та тематичні статті, лекції, оригінали, звіти про випадки, огляди та коментарі до публікацій, матеріали в методології дослідження, анонси, новини, звіти, презентації та матеріали з історії та літопису в морфології.

Офіційний електронний науковий фаховий журнал Morphologia ISSN 1997-9665 Заснований в 2007 році Періодичність видання 4 рази на рік Засновники: Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України», ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України» Атестований як періодичне електронне наукове видання в області медичних наук і включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013 р № 1411). Відповідно до Положень про електронні наукові фахові видання, затвердженими спільним указом МОН України, НАН України та ВАК України №768 / 431/547 від 30.09.2004 р, журнал забезпечує вільний доступ до каталогу та повних текстів статей на сайтах: Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, Наукової електронної бібліотеки eLibrary, Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України та ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України".