DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2019.3.48-53

Імуноморфологічні особливості дисплазії шийки матки в залежності від прогресії папіломавірусної інфекції у жінок хворих на безпліддя.

E. O. Kindrativ

Анотація


Актуальність. З розвитком та удосконаленням сучасних методів імуногістохімічного дослідження з’явилися нові можливості вивчення молекулярно-біологічних властивостей дисплазії шийки матки (ДШМ), відкриваючи нові ланки її морфогенезу. Враховуючи демографічну ситуацію в Україні, несприятливу тенденцію до збільшення частоти плоскоклітинних інтраепітеліальних уражень шийки матки (ШМ) та безплідності, стає очевидною необхідність подальшого дослідження ДШМ, що асоційована з папіломавірусною інфекцією (ПВІ). Мета дослідження полягала у визначені імуногістохімічних особливостей дисплазії шийки матки у жінок хворих на безпліддя в залежності від прогресії папіломавірусної інфекції. Методи. Для виявлення папіломавірусної інфекції застосовувалась специфічна кількісна діагностика полімеразно-ланцюгової реакції з гібридизаційно-флюорисцентною детекцією в реальному часі. При імуногістохімічному дослідженні використовували первинні моноклональні антитіла до Кі-67, р63, VEGF, p16ink4а , естрогенових (ER) та прогестеронових рецепторів (PR), E-кадгерину. Отримані результати в ході виконання дослідження піддавали статистичній обробці методами варіаційної статистики. Результати. У жінок хворих на безпліддя встановлені імуноморфологічні особливості дисплазії шийки матки в залежності від прогресії папіломавірусної інфекції та доведений достовірний вплив навантаження ВПЛ ВКР на рівень експресії молекулярно-біологічних маркерів в залежності від ступеня важкості дисплазії шийки матки. Висновки. Тому для здійснення діагностичного процесу і визначення перебігу ДШМ найбільш оптимальним є застосування маркерів Кi-67, р63, pl6ink4a, VEGF, Е-кадгерину, оскільки зміна їх експресії найчастіше відповідала ступеню важкості ДШМ.


Ключові слова


дисплазія шийки матки; папіломавірусна інфекція; безпліддя

Повний текст:

PDF

Посилання


Koskimaa HM, Kurvinen K, Costa S, Syrjänen K, Syrjänen S. [Molecular markers implicating early malignant events in cervical carcinogenesis]. Cancer Epid Biomarker Prev. 2010;19(8):2003-2012. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-09-0781.

Ramakrishnan S, Partricia S, Mathan G. [Overview of high–risk HPV’s 16 and 18 infected cervical cancer: pathogenesis to prevention]. Biomed Pharmacother. 2015;70:103-110. doi: 10.1016/j.biopha.2014.12.041.

Wentzensen NN, Silver, Michelle I. [Biomarkers for Cervical Cancer Prevention Programs]. Journal of Lower Genital Tract Disease. 2016;20(3):191-194. doi: 10.1097/LGT.0000000000000300.

Dorokhova ОV. [Expression of Кі67, p16INK4A and р53 as an indicator of oncogenic transformation and probable progression of cervical іntraepіthelіal neoplasіa]. Morphologia. 2007;1(1):45-55. Ukrainian.

Tumansky VA, Pirogov ZA. [Features of immunohistochemical expression of Ki-67, p16INK4a, HPV16 in cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer]. Pathology. 2017;14,2(40):202-208. Russian.

Zadorozhna TD, Vovk IB, Kolyuta AO, Pustovalova OI, Uvarova EV. [Prognostic value of p16INK4a protein expression in cervical intraepithelial neoplasia against inflammatory diseases of the cervix]. Health of woman. 2011;6:131-135. Ukrainian.

Zahartseva LM, Pekur EA. [Frequency of p16INK4a protein expression and presence of human papillomavirus in cervical dysplasia]. Oncology. 2013;15(1):9-13. Russian.

Bachir BG, Jarvi K. [Infectious, inflammatory, and immunologic conditions resulting in male infertility]. Urologic Clinics of North America. 2014;41(1):67-81.

Yuzko OM, Yuzko TA. [The use of assisted reproductive technologies in the treatment of infertility in Ukraine]. Female doctor. 2010;2(28):30-34. Ukrainian.
Morphologia