DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2019.3.60-65

Гісто-ультраструктурні зміни скроневого м'яза в ранні терміни розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету.

O. Ye. Koshkin, O. Ya. Zhurakivska

Анотація


Актуальність. Скелетні м'язи відповідають за утилізацію глюкози під впливом інсуліну, тому відіграють важливу роль в обміні глюкози. Вони є головною мішенню для дії інсуліну щодо регулювання рівня глюкози в крові шляхом активації інсулін-чутливого транспортера глюкози (GLUT-4) на плазматичній мембрані клітини. Тому метою нашої роботи було встановлення гістологічних та ультраструктурних змін скроневого м'яза щура на 14-у і 28-у доби розвитку стрептозотоцинового ЦД (СЦД). Методи дослідження. Для дослідження використано 16 статевозрілих білих щурів-самців (масою тіла 160-200 г), які розподілялися на 2 групи: перша – дослідна (10 тварин)із СЦД (одноразове внутрішньоочеревинне введення стрептозотоцину із розрахунку 6 мг/100 г маси тіла), друга – контрольна (6 тварин). Забір матеріалу здійснювали на 14-у і 28-у доби від початку моделювання СЦД. Результати. На 14-28-у доби розвитку СЦД простежується достовірне зменшення площі м’язових волокон у 1,5-1,4 раза внаслідок зменшенням в них глікогену, що підтверджується гістологічними і ультраструктурними дослідженнями. Спостерігаються початкові ознаки діабетичної мікроангіопатії, яка морфологічно проявляється:спазмом судин приносної ланки, що підтверджуєтьсязменшенням площі просвіту артеріол та зростанням їхнього індексу Вогенворта (ІВ); зменшенням кількості капілярів на 0,1 мм2в 1,2 раза на 28-у добу експерименту та зростанням площі їхньої стінки і ІВ в 1,4 раза та 1,3 раза відповідно; гемореологічними порушеннями в обмінних судинах (еритроцитарнісладжі, адгезія еритроцитів і тромбоцитів, мікроклазматоз). Такі зміни руслі призводять до гіпоксії м’язових волокон, тому на субмікроскопічному рівні у них найбільш виражених змін зазнають мітохондрії, натомість міофібрили зберігають свою ультраструктуру. Підсумок. Таким чином, у ранні терміни розвитку СЦД (14-28 доби) на тлі гіперглікемії у скроневому м’язі простежується зменшенням площі м’язових волокон внаслідок зниження вмісту глікогену в них. У судинах гемомікроциркуляторного русла відмічаються початкові ознаки діабетичної мікроангіопатії, яка проявляється: спазмом артеріол, зменшенням кількості капілярів на 0,1 мм2та зростанням площі їхньої стінки і ІВ, гемореологічними порушеннями в мікрогемосудинах.


Ключові слова


скроневий м’яз; м’язові волокна; стрептозотоциновий цукровий діабет

Повний текст:

PDF

Посилання


Ahmedova ShU. [The role of genetic factors in the development of type 1 diabetes (literature review)]. Pediatric endocrinology. 2012;2(42):99-101. Russian.

Baliga V, Sapsford R. [Review article: Diabetes mellitus and heart failure – an overview of epidemiology and management]. DiabVascDisRes. 2009;6(3):164-71.

Venojärvi M, Puhke R, Hämäläinen H, Marniemi J, Rastas M, Rusko H, etal. [Role of skeletal muscle-fibre type in regulation of glucose metabolism in middle-aged subjects with impaired glucose tolerance during a longterm exercise and dietary intervention]. Diabetes, Obesity and Metabolism. 2005;7:745-54.

Titov VN. [Formation in phylogeny, etiology and pathogenesis of insulin resistance syndrome. Differences from type 2 diabetes]. RAMS Gazette. 2012;4:65-73. Russian.

Goodpaster BH, Brown NF. [Skeletal muscle lipid and its association with insulin resistance: what is the role for exercise?].Exerc Sport Sci Rev. 2005;33(3):150-4.

Shaurin VA, Avramenko UN. [Comparative morphometry of cerebral microvessels in atherosclerotic and diabetic encephalopathies]. Morphologia. 2017;11(1):58-61. Russian

Tkachuk YuL. [Morpho-functional changes of the pituitary-adrenal system in the early stages of experimental diabetes]. The world of medicine and biology. 2015;1:159-162. Ukrainian.

Tkachuk YL. [Morpho-functional changes of pituitary-adrenal system in the long-term course of experimental diabetes mellitus]. Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. 2016;6(4):375-384.

Li Y, Zeng KW, Wang XM. [Cerebral microangiopathy of diabetes]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2017;42(12):2247-2253. doi:10.19540/j.cnki.cjcmm.2017.0104.

Tomita M, Kabeya Y, Okisugi M, Katsuki T, Oikawa Y, Atsumi Y, etal. [Diabetic Microangiopathy Is an Independent Predictor of Incident Diabetic Foot Ulcer]. J Diabetes Res. 2016;2016:5938540. doi: 10.1155/2016/5938540

Cherkasova OP., Kuznetsova NV, Palchikova NA, Solatitskaya VG. [Adrenocortical system activity in experimental diabetes in rats. Diabetes mellitus]. 2011;2:37-40. Russian.
Morphologia