DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2019.3.138-142

Динаміка ультрастуктурних змін секреторного апарату тироцитів в умовах експериментального бластомогенезу.

I. S. Khripkov

Анотація


Вступ. Визначення структурних основ розвитку тиреоїдного дефіциту при пухлинній патології на субклітинному рівні при дистантній взаємодії щитоподібної залози і пухлини дозволить визначити молекулярні і клітинні механізми взаємодії організму і пухлини в процесі бластомогенезу. Метою дослідження стало вивчення стану і динаміки змін пластинчастого комплексу тироцитів щитоподібної залози в процесі дистантної взаємодії з пухлиною в експерименті. Методи. В якості експериментальної моделі пухлини нами була використана модель малодиференційованої неметастазуючої солідної аденокарциноми Герена. Експеримент проводили на щурах - самцях лінії Вістар, які були розділені на дві групи. Перша група - контрольна. Другій групі - трансплантували штам клітин карциноми Герена шляхом підшкірної ін'єкції в область стегна. Тварин виводили з експерименту на 2-му, 4-му і 12-му тижні. Проведене цитотопографичне і ультрамикроскопичне вивчення динаміки змін диктиосом, їх розподіл в цитоплазмі тироцитів і стан структурних компонентів пластинчатого комплексу. Результати. На 2-му тижні експериментального бластомогенезу спостерігається зменшення кількості цистерн пластинчастого комплексу до 3 - 4, cis - цистерни значно розширені, відстані між цистернами збільшені при порівнянні з контрольною групою, довжина цистерн trans - компартмента зменшена при порівнянні з контрольною групою. На 4-му тижні росту трансплантованої пухлини відзначаються істотні зміни пластинчастого комплексу, пов'язані з фрагментацією цистерн, втратою полярності диктіосом і відсутністю везикул і вакуолей навколо пластинчастого комплексу. На 12-му тижні росту карциноми Герена в тироцитах спостерігається зменшення довжини цистерн пластинчастого комплексу, їх взаємопаралельне і щільне розташування, відсутність ампулярних розширень, незначне збільшення об'єму цистерн trans - компартмента диктіосом. Підсумок. Зміни ультраструктури пластинчастого комплексу Гольджі тироцитів щитоподібної залози в процесі дистантної взаємодії з трансплантованою пухлиною свідчать про раннє порушення процесів секреції і везикулярного транспорту з можливим розвитком апоптозу за рахунок активації каспазної системи.


Ключові слова


трансплантована пухлина; дистантна взаємодія; тироцит; пластинчастий комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Davis FB, Tang HY, Shih A. Acting via a cell surface receptor, thyroid hormone is a growth factor for glioma cells. Cancer Res. 2006;66(14):7270-7275.

Davis FB, Mousa SA, O'Connor L. Proangiogenic action of thyroid hormone is fibroblast growth factordependent and is initiated at the cell surface. Circ. Res. 2004;94(11):1500-1506.

Davis PJ, Leonard JL, Davis FB. Mechanisms of nongenomic actions of thyroid hormone. Frontiers in Neuroendocrinology. 2008;29:211-18.

Abduvaliyev AA, Gildiyeva MS, Saatov TS. [Tiroxinovaja regulyatsia proliferatsii estrogen- i progesteron otricatelnyh kletok raka molochnoi gelezy]. Ros. Oncol. Jurnal. 2006;2:15-18. Russian.

Kit OI, Kozlova MB, Frantsiyants EM. [Disturbance of the status thyroid and glucocorticoid hormones at patients with a single and primary and multiple colon cancer]. Megdun. jurnal eksperimentalnogo obrazovanija. 2013;11:30-33. Russian.

Pfeffer SR. How the Golgi works: a cisternal progenitor model. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2010;107(46):19614-19618

Kuo J, author: Electron microscopy: methods and protocols. New Jersey: Humana Press. Inc.; 2007. 608 p.

Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. [Statistical methods in medical and biological research using Excel]. Kyiv: Morion; 2000. 320 p. Russian.

Mukherjee S., Chiu R., Leung S-M. Fragmentation of the Golgi Apparatus: An Early Apoptotic Event Independent of the Cytoskeleton. Traffic. 2007;8:369–378.
Morphologia