DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2019.3.86-92

Анатомічна мінливість міжребрового судинно-нервового пучка у плодів людини.

I. I. Okrim

Анотація


Актуальність. Дослідження особливостей фетальної топографії міжребрового судинно-нервового пучка у плодів людини різного віку дозволяє встановити загально біологічні закономірності морфогенезу, типову будову і топографію структур міжребрових просторів, вікову та індивідуальну анатомічну мінливість міжребрових нервів і задніх міжребрових судин. Мета з’ясувати особливості топографії складових міжребрового судинно-нервового пучка у плодів людини 4-10 місяців. Методи дослідження. Дослідження проведено на 70 препаратах плодів людини 81,0-375,0 мм тім’яно-куприкової довжини за допомогою макромікроскопічного препарування, ін’єкції судин, поверхневого забарвлення відпрепарованих судин і нервів та морфометрії. Результати. Упродовж плодового періоду онтогенезу спостерігається вікова та індивідуальна анатомічна мінливість міжребрових судинно-нервових пучків, що проявляється варіабельністю будови, топографії і кількості їх складових, асиметрією топографії справа та зліва задніх міжребрових судин та міжребрових нервів, варіантами галуження задніх міжребрових артерій і міжребрових нервів, різновидами формування системи непарної вени та її приток, як у плодів різних, так і однієї, вікових груп, навіть у одного й того ж самого плода. Підсумок. Стовбури суміжних міжребрових нервів та задніх міжребрових судин з’єднуються між собою за допомогою сполучних гілок. Тому, під час операцій на бічній грудній стінці слід пам’ятати про анастомози між судинами і нервами суміжних міжребрових просторів, які реалізують ефект перехресної васкуляризації та іннервації структур грудної стінки. Також від вузлів грудного відділу симпатичного стовбура до міжребрових нервів прямують сполучні гілки. Встановлені у плодів людини варіанти топографії і галуження міжребрових нервів і задніх міжребрових артерій у міжребрових просторах та особливості відтоку венозної крові від їх задньобічних ділянок слід враховувати фетальним і неонатальним хірургам під час виконання оперативних втручань.

Ключові слова


міжребровий нерв; задні міжреброві артерія і вена; топографія; плід; людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Ellis H. The ribs and intercostal spaces. Anaesthesia & Intensive Care Medicine. 2008; 9(12): 518-519. doi: 10.1016/j.mpaic.2008.09.012

Oram R, Rasburn N. Analgesia for thoracic surgery. Anaesthesia & Intensive Care Medicine. 2017; 18(12): 606-608. doi: 10.1016/j.mpaic.2017.09.009.

Simpson W. Anaesthesia for thoracic surgery. Anaesthesia & Intensive Care Medicine. 2017; 18(8): 593–597. doi: 10.1016/j.mpaic.2017.09.010

García-Tirado J, Rieger-Reyes C. Suture techniques of the intercostal space in thoracotomy and their relationship with post-thoracotomy pain: a systematic review. Arch Bronconeumol. 2012; 48(1): 22-28. doi: 10.1016/j.arbres.2011.04.012.

Khalil AE, Abdallah NM, Bashandy GM, Kaddah TA. Ultrasound-guided serratus anterior plane block versus thoracic epidural analgesia for thoracotomy pain. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2017; 31(1): 152-158. doi: 10.1053/j.jvca.2016.08.023

Antsaklis A. Fetal surgery: new developments. Ultrasound Rev Obstet Gynecol. 2004; 4(4): 24-51.

Pedreira DA. [Advances in fetal surgery]. Einstein (Sao Paolo). 2016; 14(1): 110-112. doi: 10.1590/S1679-45082016MD3449. Portuguese.

Okrim II, Vasilchishina AV. [The topography of the first intercostal nerve in the fetuses is 6-8 months]. In [Materials of the 71st scientific-practical. conf. students and young scientists with international participation "Actual problems of modern medicine"; 2017 May 18-19; Samarkand, Uzbekistan]. Problems of biology and medicine; 2017; 2,1(95): P. 442. Russian

Okrim II, Hmara TV. [Individual anatomical variability of II-VII intercostal nerves in human fetuses] In [Materials of the Scientific and Practical Conference with International Participation, dedicated to the 60th Birthday of Prof. Akhtemichuk Yu.T. “Individual anatomical variability of organs and structures of an organism in ontogeny”; 2018 September 13-15; Chernivtsi, Ukraine]. Medical University; 2018. P. 32-34. Ukrainian

Hmara TV, Okrim II. [Age and individual anatomical variability of the internal thoracic artery in human fetuses]. Svit biologiyi i medicini. 2018; 2(64): 176-181. Ukrainian

Hmara TV, Okrim II. [Correlative relationship of the parietal vascular-bundle and morphometric parameters of the chest skeleton in human fetuses 4-6 months]. Ukr. zhurnal medicini, biologiyi ta sportu. 2018; 4(13): 50-56. Ukrainian

Khmara TV, Okrym II, Zamorskii II, Novychenko SD, Hahen OY, Dronyk II. Age and individual anatomical variability of intercostal nerves in human fetuses. Rom J Morphol Embryol. 2019; 60(2): 27-32.

Semenov SN, Alekseeva NT, Anohina ZhA, Lopatina LA. [Variant anatomy of the formation and topography of unpaired and semi-unpaired veins]. Vestnik eksperimentalnoj i klinicheskoj hirurgii. 2010; 3(1): 68-71. Russian

lyuj EA, Baeshko AA, Tihon SN, Dechko VM. [Topographic and anatomical parameters of unpaired and semi-unpaired veins] In [Collection of articles scientific and practical conference dedicated to the memory of prof. V.P. Yurchenko "Spring anatomical readings" [Electronic resource]; 2013; Grodno, Belarusian]. ГрГМУ; 2013. P. 61-63. Russian
Morphologia