Цілі та проблематика

Журнал «Морфологія» забезпечує зв'язок між анатомами, гістологів, ембріологів і топографічними анатомами з різних країн. Журнал також публікує рукописи морфологічних досліджень, виконаних в інших областях медицини. Оскільки майже всі дослідження в галузі медицини пов'язані з оцінкою структурних змін на клітинному і тканинному рівнях, наш журнал представляє собою платформу для взаємозв'язку теоретичних і клінічних досліджень, які підкреслюють їхній взаємозалежність. Ми орієнтуємося на статті, присвячені структурам людських і тваринних клітин, тканин і органів на різних стадіях онтогенезу в стійкому стані і після впливу різних чинників. Журнал вибирає роботи, виконані за допомогою різних типів мікроскопії, імунодетекції, проточної цитометрії, полімеразної ланцюгової реакції, клітинного і тканинного культивування, трансгенних тварин, запліднення in vitro. Журнал «Морфологія» публікує огляди і тематичні статті, лекції, оригінальні статті, звіти про випадки, огляди і коментарі до публікацій, матеріали в методології дослідження, анонси, новини, звіти, презентації і матеріали з історії та хроніками в морфології.