Загальні відомості

Електронний науковий фаховий журнал "Morphologia"

ISSN 1997-9665

Заснований у 2007 році

Періодичність видання 4 рази на рік

Засновники:

Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України»,

ДЗ «Дніпровський державний медичний університет»

Атестований як періодичне електронне наукове видання в галузі медичних наук і включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013 р № 1411).

Відповідно до Положень про електронні наукові фахові видання, затверджених спільним указом МОН України, НАН України та ВАК України №768 / 431/547 від 30.09.2004 р, журнал забезпечує вільний доступ до каталогу та повних текстів статей на сайтах:

Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського,

Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України,

ДЗ "Дніпровський державний медичний університет".

Open journal Systems