Поточний номер

Том 15 № 1 (2021)
Опубліковано: 2021-12-28

Статті

Переглянути всі випуски
Офіційний електронний науковий фаховий журнал Morphologia ISSN 1997-9665 Заснований в 2007 році Періодичність видання 4 рази на рік Засновники: Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України», ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України» Атестований як періодичне електронне наукове видання в області медичних наук і включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013 р № 1411). Відповідно до Положень про електронні наукові фахові видання, затвердженими спільним указом МОН України, НАН України та ВАК України №768 / 431/547 від 30.09.2004 р, журнал забезпечує вільний доступ до каталогу та повних текстів статей на сайтах: Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, Наукової електронної бібліотеки eLibrary, Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України та ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України".