Том 12, № 3 (2018)

Зміст

Статті

Cучасні уявлення про патогенетичні та прогностичні аспекти пролонгованої і переношеної вагітності. PDF
L. M. Yashchenko 7-18
Типи ремоделювання лівого шлуночка у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та гіпертонічну хворобу. PDF
O. L. Arkhipkina 19-23
Вікові особливості морфо-функціонального стану печінки у віддалені терміни перебігу експериментального цукрового діабету. PDF
Y. V. Bodnarchuk 24-30
Структурно-функціональні зміни слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у гірників Кривбасу, які хворіють на хронічний гастродуоденіт (клініко-морфологічне дослідження). PDF (Русский)
A. M. Vasilenko, T. Z. Burtniak 31-37
Cтруктурні особливості власної пластинки слизової оболонки ясен щурів після впливу метакрилату. PDF
V. I. Garets, L. Ya. Fedonyuk, K. V. Shevchenko 38-43
Особливості реорганізації кровоносних судин легень щурів за різних ступенів загального зневоднення. PDF
I. E. Herasymiuk, M. O. Vatsyk 44-50
Активність стероїдних рецепторів в яєчниках у жінок з аденоміозом і гіперпластичними процесами ендометрію та без у пост менопаузі. PDF
G. Yu. Goncharenko 51-55
Зміни кори мозочка потомства щурів після введення PgE2 самкам для стимуляції родової діяльності. PDF PDF (Русский)
E. A. Grigorieva, I. Y. Mamay 56-60
Морфологічні та морфометричні перебудови структурних компонентів аденогіпофіза щурів за умов експериментальної позаклітинної дегідратації среднього ступеня. PDF
N. B. Hryntsova, A. M. Romanіyk, V. I. Bumeister, L. I. Karpenko, O. A. Ustyansky, A. V. Rudik 61-65
Порушення раннього морфогенезу серця за умов введення ацетату свинцю. PDF
G. V. Dovgal, I. V. Shevchenko 66-73
Клінічна морфометрія діафрагми чоловіків в сагітальній площині. PDF (English)
V. G. Dudenko, V. I. Vdovichenko, I. M. Korobka 74-78
Дослідження ефективності трансплантації кріоконсервованих агрегатів нейтральних клітин окремо і спільно з мезенхімальними стовбуровими клітинами для лікування інтрацеребрального крововиливу у щурів. PDF (Русский)
K. N. Zolotko, A. N. Sukach 79-84
Хронічні розшаровуючі аневризми аорти: патоморфологічна характеристика. PDF
Yu. I. Kuzyk, O. O. Sira 85-89
Патоморфологічні зміни легень у померлих з ожирінням: огляд літератури та аналіз власних спостережень. PDF
O. Yu. Mazur, Yu. I. Kuzyk 90-98
Підгострий тиреоїдит де Кервена: клініко-патоморфологічні особливості у оперованих з приводу захворювань щитоподібної залози. PDF
U. V. Omelyash 99-104
Експериментальне обґрунтування лікування шлунково-кишкових кровотеч за допомогою ендоскопічної високочастотної зварювальної біполярної електрокоагуляції. PDF
S. O. Oparin, O. O. Dyadyk, J. P. Feleshtinsky, B. V. Sorokin, K. S. Kozlova, D. V. Lutsenko, O. V. Gruzinskiy 105-110
Формування і перетворення залоз і м'язової тканини в простаті плодів людини. PDF (Русский)
I. A. Piatsko, A. K. Usovich 111-115
Морфофункціональний стан тканин зубів потомства щурів, що отримували гіперкалорійну дієту в період вагітності матері. PDF (Русский)
O. T. Pysmenna, O. V. Nikolaeva, O. V. Naumova 116-122
Особливості експресії PSA структурами передміхурової залози людини. PDF
S. S. Popko, V. M. Evtushenko 123-126
Карциноми невідомої первинної локалізації з ізольованим одностороннім ураженням пахвових лімфатичних вузлів у жінок. PDF
О. V. Poslavska, I. S. Shponka, P. О. Hritsenko, P. V. Savchenko 127-132
Динаміка ультраструктурних змін компартмента енергозабезпечення фолікулярних ендокриноцитів щитоподібної залози в процесі дистантної взаємодії з трансплантованою пухлиною. PDF (Русский)
I. S. Khripkov 133-139
Морфологічні особливості коморбідного перебігу неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння та вторинної артеріальної гіпертензії. PDF
O. S. Khukhlina, A. A. Antoniv, O. B. Kuzminska, O. Ye. Mandryk, Z. Ya. Kotsiubiichuk 140-145
Поляризаційна кореляційна електронно-оптична мікроскопія (PCLEM). Перше попереднє повідомлення. PDF (Русский)
O. V. Gradov 146-150
Морфологічне обґрунтування утворення пасочку осаднення навколо країв вхідної вогнепальної рани з урахуванням положень теоретичної механіки. PDF
V. D. Mishalov, O. V. Michailenko, O. V. Grynchyshyna 151-157
Порівняння особливостей навчання у школах України, Індії та Ізраїлю, які впливають на адаптацію до системи вищої медичної освіти України. PDF (Русский)
O. Yu. Pototskaya, K. M. Shevchenko 158-163
Система для напівавтоматичного класифікації тканин з використанням оптичного дифрактометра для аналізу біополімерних структур. PDF (Русский)
A. A. Skrynnik, V. A. Oganessian, A. G. Jablokov, O. V. Gradov 164-171
Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців PDF
K. Patrias, D. Wendling 172-180
Про передумови виникнення анатомії в Стародавній Греції. PDF (Русский)
V. A. Gurkin 181-185