Cтруктурні особливості власної пластинки слизової оболонки ясен щурів після впливу метакрилату.

Автор(и)

  • V. I. Garets State institution «Dnipropetrovsk medical academy of the Ministry of Health of Ukraine», Ukraine
  • L. Ya. Fedonyuk ДВНЗ «Тернопілський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського», Ukraine
  • K. V. Shevchenko ВДНЗ України «Украінська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1665-3236

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2018.3.38-43

Ключові слова:

1% розчину метилового ефіру метакрилової кислоти, слизова оболонка, ясна, щурі

Анотація

На даний час, потреба у виготовленні знімних протезів сягає 30-40 % від загальної кількості пацієнтів, що звертаються за ортопедичною допомогою. Проте, однією із проблем стоматології є адаптація до даних конструкцій, тому що останні можуть викликати в пацієнтів різні ускладнення. Дослідження гістофункціональних особливостей слизової оболонки за умов впливу метакрилату має надзвичайно велику актуальність, теоретичне та клінічне значення. Метою роботи було визначити динаміку змін структури прикріпленої частини ясен щурів після введення метакрилату. Методи. В дослідженні було використано 25 білих безпородних щурів-самців – контрольна група (5 тварин) та експериментальна - 20 тварин, яким обробляли слизову оболонку порожнини рота 1% розчином метилового ефіру метакрилової кислоти протягом 30 діб. Після евтаназії тварин на 14 та 30 доби, фрагменти прикріпленої частини слизової оболонки ясен були ущільнені в епон-812. Напівтонкі зрізи забарвлювали поліхромним барвником. Морфометричне дослідження та мікрофотографування проводили за допомогою мікроскопу Biorex-3 ВМ-500Т з цифровою мікрофотонасадкою DCM 900. Визначали середню товщину власної пластинки, діаметри просвіту артеріол, капілярів та венул, середню кількість в полі зору мігрантних клітин. Статистичну обробку морфометричних даних проводили із загальноприйнятими статистичними методами з використанням програми Exel. Результати. Встановлено, що вплив 1% розчину метилового ефіру метакрилової кислоти протягом 14 діб призводить до структурних змін власної пластинки слизової оболонки прикріпленої частини ясен щурів, які проявляються повнокров’ям судин гемомікроциркуляторного русла і периваскулярним набряком. З боку ланок гемомікроциркуляторного русла на 14 добу експерименту визначено звуження резистивної ланки з дилятацією до 30 доби. Обмінна і ємнісна ланки реагували були розширеними протягом спостереження. До 30 доби спостереження збільшилась кількість мастоцитів. Визначені гістологічні і морфометричні зміни слизової оболонки прикріпленої частини ясен щурів обумовлені як безпосереднім подразнюючим впливом 1% розчину метилового ефіру метакрилової кислоти, так і змінами в системі мікроциркуляції, що призводить до порушення трофіки компонентів власної пластинки слизової оболонки.

Посилання

Prodanchuk AI. [Periodontal diseases and somatic pathology]. Molodoi ucheniy. 2015;(6):290-3. Russian.

Yeroshenko GA, Gasyuk NV, Lisachenko OD. [Features of cytological reorganization of gums in generalized periodontitis]. Aktualni pytannia medychnoi nauky i praktyky. 2015;82(2):284-91. Russian.

Bida VI, Klochan SM. [Replacement of edentulous spaces with the state-of-the-art removable dentures]. Кiev: Study manual; 2008. 220 p. Ukrainian.

Pavlenko ОV, Vakhnenko ОM. [Ways of formation of the dental care system in Ukraine: Discussion]. Sovremennaya stomatologiya. 2013;4:180-1. Ukrainian.

Yeroshenko GА, Senchakovych YV, Kazakova KS, Bilash SМ. [The effect of methacrylate on the function of salivary glands]. World of Medicine and Biology. 2014;1(43):181-5. Ukrainian.

Shubtsov DN, Shuturminkiy VG. [The development of the method of diagnosis of individual intolerance to multiple basе resins]. Ukrainian Dental Almanac. 2011;2:48. Russian.

Yeroshenko GA, Kramarenko DR, Semenova АК, et al. [Use of methacrylate in contemporary dentistry]. World of Medicine and Biology. 2017;2(60):179-83. Ukrainian.

Medoyeva LА, Hetagurov SK. [The quality assessment of prosthetic treatment by the findings of the survey]. Zdorovie i obrazovanie v XXI veke. 2008;1:94-5. Russian.

Gerasimenko SB. [Methacrylate-induced restructuring of the rat gingival mucosa]. World of Medicine and Biology. 2016;3(57):95-8. Ukrainian.

Safarov AM. [The state of prosthetic bed mucosa in removable dentures]. Visnyk stomatologii. 2010;2:121-3. Russian.

Karupu VYa. [Electronic microscopy]. Kiev: Vyshcha shkola. 1984; 208 p. Russian.

Lapach SN, Chubenko AV, Babych PN. [Statistical methods in medical-biological studies using Exel]. Kiev: Morion; 2000. 320 p. Russian.

European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Strasbourg: Council of Europe. 18 Mar 1986; 53 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті