DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2018.3.61-65

Морфологічні та морфометричні перебудови структурних компонентів аденогіпофіза щурів за умов експериментальної позаклітинної дегідратації среднього ступеня.

N. B. Hryntsova, A. M. Romanіyk, V. I. Bumeister, L. I. Karpenko, O. A. Ustyansky, A. V. Rudik

Анотація


Постійний стан водно-електролітного балансу є обов'язковою умовою життєдіяльності організму. Порушення гомеостазу спричиняють значні зміни в усіх системах організму, в тому числі і ендокринній. Метою роботи є вивчення морфологічних та морфометричних перебудов судинного русла аденогіпофіза статевозрілих щурів-самців в умовах експериментальної позаклітинної дегідратації середнього ступеня. Експеримент проведено на 12 білих статевозрілих щурах-самцях масою 250-300г, віком 7-8 місяців. Застосовувалися морфометричні, статистичні та загальноприйняті методики мікроанатомічного (гістологічного) дослідження. Морфологічні перебудови судинного русла пов'язані з розвитком поліцитемічної гіповолемії та як наслідок, гіпоксії циркуляторного типу. Виявляються порушення кровонаповнення судин (дифузне венозно-капілярне повнокров'я), зміни реологічних властивостей крові (стаз, з початковими етапами сладжування та тромбоутворення) та перші ознаки збільшення проникності судинної стінки з формуванням поодиноких дрібновогнищевих діапедезних мікрогеморагій. Виразність морфологічних перебудов судинної стінки найбільша у субкапсулярній зоні. Перебудови судинного русла аденогіпофіза негативно впливають на морфофункціональну та секреторну активність ендокриноцитів, процеси евакуації гормонів у судинне русло, розвиток в організмі компенсаторно-пристосувальних процесів і перебіг загального адаптаційного синдрому у відповідь на дію пошкоджуючого агента.

Ключові слова


аденогіпофіз; позаклітинна дегідратація; повнокров'я; стаз; гіпоксія

Повний текст:

PDF

Посилання


Pogorelov MV, Bumeister VI, Tkach GF, Bolotna IV, Bonchev SD. [Modern ideas about water-salt metabolism (review of literature and methods of own research)]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2009;2:8-14. Ukrainian.

Polushin YS. [Manual on Anesthesiology and Reanimatology]. St. Petersburg; 2004. 919 p. Russian.

Bagrov YaYu. [Edema: pathogenesis and clinical physiology]. Nefrologiya. 2001;3:72-3. Russian.

Babichev VN. [Organization and functioning of the neuroendocrine system]. Problemy endokrinologii. 2013;1:62-9. Russian.

Pigarova EA, Dzeranova LK, Rozhinskaya LYa. [Clinical case of disturbance of water-electrolyte metabolism as the first symptom of a widespread metastatic process: the features of diagnosis and treatment with a synthetic analog preparation vasopressin (Preseyneks)]. Ozhireniye i metabolizm. 2011;3:67-70. Russian.

Pikalyuk VS, Bessalova EYu, Shaymardanova LR, Yarovaya, OYa, Tkach VV. [Morphology of adenohypophysis of white rats in norm]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2013;2:69-71. Ukrainian.

Ataman OV. [Pathophysiology of organs and systems.] Vinnitsa: New book; 2015. 528 p. Ukrainian.

Sherstyuk SA, Sorokina IV, Remneva NA. [Morphological features of adenohypophysis in children under 6 months old from HIV-infected mothers]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2012;2:182-6. Ukrainian.
Morphologia