Порушення раннього морфогенезу серця за умов введення ацетату свинцю.

Автор(и)

  • G. V. Dovgal ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Ukraine
  • I. V. Shevchenko ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2018.3.66-73

Ключові слова:

постнатальний онтогенез, ацетат свинцю, серце, камери серця, міжшлуночкова перетинка, кардіоміоцити, кровоносні судини

Анотація

Актуальність. Сполуки свинцю спричинюють виражені неспецифічні морфофункціональні зміни у судинній системі. Встановлено негативний вплив свинцю на мікроциркуляторне русло серця. При гострій інтоксикації спочатку відбувається компенсаторна гіпертрофія міокарду, а при хронічній – структурні зміни у вигляді зменшення маси серця та маси лівого шлуночка, розвитку нерівномірної дилатації порожнин шлуночків, перебудовами судинного русла і розвитку сполучної тканини. Мета. Вивчення гістологічних та морфометричних змін серця на ранньому постнатальному періоді розвитку за умов введення свинцю. Методи. Вплив ацетату свинцю на морфогенез серця моделювали шляхом введення розчину вагітним тваринам внутрішньошлунково через зонд один раз на добу щоденно протягом всього терміну вагітності. Тварини експериментальної групи отримували 2,5% водний розчин ацетату свинцю із розрахунку 50мг/кг маси тіла щура на добу. Самиці групи контролю отримували дистильовану воду. На 1, 5 і 7 добу після народження потомство вилучали для дослідження морфогенезу серця. Вилучали серце і фіксували у 10% розчині формаліну. Після зневоднення у висхідних концентраціях етанолу і ущільненні у ксилолі та парафіні. З дослідних зразків виготовляли гістологічні зрізи і забарвлювали гематоксиліном з еозином. Морфометрію серця проведено з використанням програмного забезпечення. Оцінку проведено на гістологічних зрізах. Статистичну оцінку проводили з використанням непараметричних методів. Критерій Колмогорова-Смірнова використано для визначення нормальності розподілу вибірок даних. Міжгрупову різницю визначали за непараметричним критерієм Крускала-Уоліса. Результати морфометричного дослідження наведено у вигляді медіани і квартильних інтервалів. Результати. На основі результатів гістологічного та морфометричного досліджень зроблено висновок про негативний вплив ацетату свинцю на морфогенез міокарду у ранньому постнатальному розвитку. Структурними основами порушеного морфогенезу є токсичне пошкодження міокарду та ендокарду, що полягало у загибелі клітин та редукції клітинного складу у відповідних стінках серця. При цьому у міокарді шлуночків реєстрували збільшену щільність ядер у різних фазах мітозу, що можна оцінювати як прояв регенеративних процесів. Такі результати свідчать про поліморфізм морфології кардіоміоцитів, розширення судин мікроциркуляторного русла, а також значне розростання сполучної тканини у стінці судин та між мʼязовими волокнами, рідше відмічають інфільтрацію лейкоцитів. Підсумок.У власних дослідженнях ми виявили морфологічні прояви дистрофічних змін та ініціації запальної реакції, а пошкодження були неспецифічними для передсердя і шлуночка і головним чином полягали у інтерстиційному набряку.

Посилання

WHO. World Health Report. World Health Organization. Geneva; 2002.

Barbosa FJr, Sertorio JT, Gerlach RF, Tanus-Santos JE. Clinical evidence for lead-induced inhibition of nitric oxide formation. Arch Toxicol. 2006;80(12):811-6.

Silveira EA, Lizardo JHF, Souza LP, Stefanon I, Vassallo DV. Acute lead-induced vasoconstriction in the vascular beds of isolated perfused rat tails is endothelium-dependent. Braz J Med Biol Res. 2010;43(5):492-9.

Trakhtenberg IM. [The role of endothelium in the mechanisms of development of vasotoxic effects of lead]. Journal of the Academy of Sciences of Ukraine. 2005;1:63-74. Ukrainian.

Minaii B, Abdollahi M, Towfighi Z. Toxicity of lead acetate on rabbit arteries: A histological evaluation. In: [Abstracts of the 45th Congress of the European Societies of Toxicology. Toxicology Letters. 2008 October 5-8; Rhodes, Greece]. 2008. p. 53.

Ostrovskaya SS, Kharets VI, Talko VV. [Morphology of the arteries of the heart and aorta in rats after combined exposure to irradiation, cadmium and lead salts]. Morphologia. 2007;1(1):100-5. Ukrainian.

Ostrovskaya SS. [Morphometric study of myocardium vessels under the influence of ionizing radiation and heavy metals]. Taurian Biomedical Journal. 2013;16(1):175-8. Ukrainian.

Pogorelova OS. [Morphofunctional changes of myocardium in the conditions of man-made microelementoses in the age aspect (anatomical and experimental research)]. The dissertation author's abstract on competition of a scientific degree of the candidate of medical sciences. Dnepr; 2008. 21 p. Ukrainian.

Shubina OS, Bardin VS, Melnikova NA, Kireeva YuV. [Changes in the morphological state of the heart of rats under conditions of chronic intoxication with lead acetate]. Fundamental research. 2011;7:230-23. Russian.

Fioresi M, Furieri LB, Simões MR, Ribeiro RFJr, Meira EF, Fernandes AA, Stefanon I, Vassallo DV. Acute exposure to lead increases myocardial contractility independent of hypertension development. Braz J Med Biol Res. 2013;46(2):178-85. http://dx.doi.org/10.1590/1414-431X20122190

Ahmed MA, Hassanein KM. Cardio protective effects of Nigella sativa oil on lead induced cardio toxicity: Anti inflammatory and antioxidant mechanism. Journal of Physiology and Pathophysiology. 2013;4(5):72-80. doi:10.5897/JPAP2013.0083.

European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Strasbourg: Council of Europe. 18 Mar 1986; 53 p.

[General ethical principles of experiments on animals]. In: [V National Congress on Bioethics with International Participation; 2013 September 23-25; Kiev, Ukraine]. Kiev; 2013. Ukrainian.

Sharma S, Thakur A. Histological alterations induced in mice heart after lead acetate treatment. Int J Pharm Bio Sci. 2015;6(1):984-90.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті