Типи ремоделювання лівого шлуночка у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та гіпертонічну хворобу.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2018.3.19-23

Ключові слова:

хронічне обструктивне захворювання легень, гіпертонічна хвороба, ремоделювання міокарду

Анотація

Вступ. Хронічне обструктивне захворювання легень та гіпертонічна хвороба характеризуються хронічним прогресуючим перебігом та не піддаються виліковуванню. Тривалий поєднаний перебіг цих захворювань ускладнює роботу кардіореспіраторної системи, що призводить до морфологічної перебудови міокарду. Метою роботи було визначення розмірів лівого шлуночка та типів його геометрії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та гіпертонічну хворобу. Методи. До дослідження було залучено 141 хворого на ХОЗЛ, які мали рівень бронхообструкції, що відповідає спірометричному класу GOLD 1 чи GOLD 2. У 82 хворих разом з ХОЗЛ встановлена гіпертонічна хвороба II ст., які і склали основну групу. До групи співставлення увійшло 59 нормотензивних осіб з ізольованим перебігом ХОЗЛ. Група контролю сформована з 31 здорового добровольця. Ехокардіографічне дослідження проводили за загально-прийнятою методикою на ультразвуковому діагностичному апараті Radmir UltimaPro. Результати. Аналіз середніх показників лівих відділів серця показав збільшення його розмірів у більшості обстежених осіб обох клінічних груп відносно групи контролю. Товщина задньої стінки лівого шлуночка, міжшлуночкова перегородка, індекс маси міокарда лівого шлуночка, відносна товща стінки лівого шлуночка у хворих з ізольованим перебігом ХОЗЛ були достовірно більші порівняно з контролем. Статистично значуще збільшення цих показників було у групі хворих з гіпертонічною хворобою порівняно з групою співставлення. Геометрія лівого шлуночка була представлена усіма чотирма типами. Нормальна геометрія серця спостерігалася у 17,07% осіб основної групи та 40,68% обстежених групи співставлення, а ексцентричне ремоделювання у 12,2% та 6,78%, відповідно. У обстежених хворих на ХОЗЛ переважало концентричне ремоделювання (32,2%) та був відсоток хворих з концентричною гіпертрофією (20,34%), а коморбідна патологія асоціювалася зі збільшенням кількості хворих з концентричною гіпертрофією (41,46%). Висновки. Ехокардіографічні показники лівого шлуночка хворих на ХОЗЛ характеризувалися ремоделюванням та розвитком гіпертрофії. У хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ГХ виявлено переважання концентричної гіпертрофії лівого шлуночка, що вказує на високий рівень серцево-судинного ризику у даної когорти хворих.

Посилання

Rubinsztajn R, Chazan R. Mortality and comorbidity in hospitalized chronic obstructive pulmonary disease patients. Pneumonol Alergol Pol. 2011;79(5):343-6.

Macchia A, Rodríguez Moncalvo JJ, et al. Unrecognised ventricular dysfunction in COPD. Eur Respir J. 2012;39(1):51–8.

Freixa X, Portillo K, Paré C, et al. Echocardiographic abnormalities in patients with COPD at their first hospital admission. ERJ. 2013;41(4):784-91.

Klester YeB, Plinokosova LA, Lychev VG, et al. [The features of structural and functional remodeling of the myocardium depending on the etiological cause of chronic heart failure]. Serdechnaya nedostatochnost. 2014;15(6):355-60. Russian.

Friedberg MK, Redington AN. Right versus left ventricular failure: differences, similarities and interactions. Сirculation. 2014;129(9):1033-44.

Gupta DK, Solomon SD. Imaging in heart failure with preserved ejection fraction. Heart Fail Clin. 2014;10:419-34.

de Jong S, van Veen TA, de Baker JM, Vos MA, van Rijen HV. Biomarkers of myocardial fibrosis. J Cardiovasc Pharmacol. 2011;57(5):522-35. doi:10.1097/FJK.0b013e31821823d9

Tarone G, Brancaccio M. Keep your heart in shape: molecular chaperone networks for treating heart disease. Cardiovasc Res. 2014;102(3):346-61.

Azevedo PS, Polegato BF, Minicucci MF, Paiva SA, Zornoff LA. Cardiac remodeling: concepts, clinical impact, pathophysiological mechanisms and pharmacologic treatment. Arq Bras Cardiol. 2016;106(1):62–9. doi:10.5935/abc.20160005 PMID26647721.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті