Морфологічні особливості коморбідного перебігу неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння та вторинної артеріальної гіпертензії.

Автор(и)

  • O. S. Khukhlina ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6259-2863
  • A. A. Antoniv ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2399-512X
  • O. B. Kuzminska ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9062-8883
  • O. Ye. Mandryk ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2784-4348
  • Z. Ya. Kotsiubiichuk ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3321-1942

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2018.3.140-145

Ключові слова:

неалкогольний стеатогепатит, вторинна артеріальна гіпертензія, фіброз печінки, балонна дистрофія, мікровезикулярний стеатоз

Анотація

Неалкогольна жирова хвороба печінки є найбільш поширеним хронічним захворюванням печінки у розвинених країнах світу (зустрічається від 17 до 33 %), а неалкогольний стеатогепатит виявляється у 2–3 % загальної популяції. При первинному обстеженні хворих вже у 30-40 % хворих з неалкогольним стеатогепатитом виявляється фіброз печінки, який є закономірним результатом хронічних захворювань печінки. Мета: з’ясування морфологічних особливостей перебігу неалкогольного стеатогепатиту за коморбідності з ожирінням та вторинною артеріальною гіпертензією у порівнянні з ізольованим перебігом неалкогольного стеатогепатиту. Матеріал та методи. Обстежено 140 хворих на неалкогольний стеатогепатит, з яких 70 хворих на неалкогольний стеатогепатит із ожирінням І ступеня (1 група), 70 хворих на неалкогольний стеатогепатит із коморбідним перебігом вторинної артеріальної гіпертензії та ожирінням І ступеня (2 група). У 35-ти обстежених хворих було проведено черезшкірну чи прицільну біопсію правої частки печінки, серед яких у 18 осіб коморбідними захворюваннями були ожиріння І ступеня, а у 17 осіб – ожиріння І ступеня та вторинна артеріальна гіпертензія. Результати дослідження та висновки. За коморбідності ожиріння та неалкогольного стеатогепатиту із вторинною артеріальною гіпертензією зростають ступінь стеатозу (площа гепатоцитів, уражених жировою дистрофією), ступінь балонної, гіаліново-краплинної дистрофії, дистрофічні зміни із центролобулярної зони (3) заглиблюються в середину часточки з розвитком панацинарного ураження та залученням зони 1. Перебіг неалкогольного стеатогепатиту із вторинною артеріальною гіпертензією характеризується вірогідно вищою гістологічною активністю, що призводить до прогресування фібротичних змін у печінці F2-F3.

Посилання

Pagadala MR, McCullough AJ. The relevance of liver histology to predicting clinically meaningful outcomes in nonalcoholic steatohepatitis. Clin Liver Dis. 2012;16(3):487-504. doi: 10.1016/j.cld.2012.05.006

Day CP, Anstee QM, Targher G. Progression of NAFLD to diabetes mellitus, cardiovascular disease or cirrhosis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2013;10:330-44. doi:10.1038/nrgastro.2013.41

Farrell GC, van Rooyen D, Gan L, Chitturi S. NASH is an inflammatory disorder: pathogenic, prognostic and therapeutic implications. Gut Liver. 2012;6(2):149-71. doi:10.5009/gnl.2012.6.2.149

Khukhlina OS, Mandryk OIe. Nealkoholnyi steatohepatyt ta hipertonichna khvoroba: osoblyvosti komorbidnoho perebihu, optymizovani pidkhody do likuvannia: Monohraffia [Non-alcoholic steatohepatitis and hypertension: features of the comorbid course, optimized approaches to treatment]. Chernivtsi: Ukraine; 2014. 204 p. Ukrainian.

Fujii H, Kawada N. Inflammation and fibrogenesis in steatohepatitis. J Gastroenterol. 2012; 47(3):215-25. doi:10.1007/s00535-012-0527-x

Chakraborty JB, Oakley F, Walsh MJ. Mechanisms and biomarkers of apoptosis in liver disease and fibrosis. Int J Hepatol. 2012;2012:648915. doi:10.1155/2012/648915

Itagaki H, Shimizu K, Morikawa S, Ogawa K, Ezaki T. Morphological and functional characterization of non-alcoholic fatty liver disease induced by a methionine-choline-deficient diet in C57BL/6 mice. Int J Clin Exp Pathol. 2013;6(12):2683-96.

Brunt EM, Kleiner DE, Wilson LA, Belt P, Neuschwander-Tetri BA, NASH Clinical Research Network (CRN). Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) activity score and the histopathologic diagnosis in NAFLD: distinct clinicopathologic meanings. Hepatology. 2011;53:810-20. doi:10.1002/hep.24127

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті