DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2018.3.140-145

Морфологічні особливості коморбідного перебігу неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння та вторинної артеріальної гіпертензії.

O. S. Khukhlina, A. A. Antoniv, O. B. Kuzminska, O. Ye. Mandryk, Z. Ya. Kotsiubiichuk

Анотація


Неалкогольна жирова хвороба печінки є найбільш поширеним хронічним захворюванням печінки у розвинених країнах світу (зустрічається від 17 до 33 %), а неалкогольний стеатогепатит виявляється у 2–3 % загальної популяції. При первинному обстеженні хворих вже у 30-40 % хворих з неалкогольним стеатогепатитом виявляється фіброз печінки, який є закономірним результатом хронічних захворювань печінки. Мета: з’ясування морфологічних особливостей перебігу неалкогольного стеатогепатиту за коморбідності з ожирінням та вторинною артеріальною гіпертензією у порівнянні з ізольованим перебігом неалкогольного стеатогепатиту. Матеріал та методи. Обстежено 140 хворих на неалкогольний стеатогепатит, з яких 70 хворих на неалкогольний стеатогепатит із ожирінням І ступеня (1 група), 70 хворих на неалкогольний стеатогепатит із коморбідним перебігом вторинної артеріальної гіпертензії та ожирінням І ступеня (2 група). У 35-ти обстежених хворих було проведено черезшкірну чи прицільну біопсію правої частки печінки, серед яких у 18 осіб коморбідними захворюваннями були ожиріння І ступеня, а у 17 осіб – ожиріння І ступеня та вторинна артеріальна гіпертензія. Результати дослідження та висновки. За коморбідності ожиріння та неалкогольного стеатогепатиту із вторинною артеріальною гіпертензією зростають ступінь стеатозу (площа гепатоцитів, уражених жировою дистрофією), ступінь балонної, гіаліново-краплинної дистрофії, дистрофічні зміни із центролобулярної зони (3) заглиблюються в середину часточки з розвитком панацинарного ураження та залученням зони 1. Перебіг неалкогольного стеатогепатиту із вторинною артеріальною гіпертензією характеризується вірогідно вищою гістологічною активністю, що призводить до прогресування фібротичних змін у печінці F2-F3.

Ключові слова


неалкогольний стеатогепатит; вторинна артеріальна гіпертензія; фіброз печінки; балонна дистрофія; мікровезикулярний стеатоз

Повний текст:

PDF

Посилання


Pagadala MR, McCullough AJ. The relevance of liver histology to predicting clinically meaningful outcomes in nonalcoholic steatohepatitis. Clin Liver Dis. 2012;16(3):487-504. doi: 10.1016/j.cld.2012.05.006

Day CP, Anstee QM, Targher G. Progression of NAFLD to diabetes mellitus, cardiovascular disease or cirrhosis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2013;10:330-44. doi:10.1038/nrgastro.2013.41

Farrell GC, van Rooyen D, Gan L, Chitturi S. NASH is an inflammatory disorder: pathogenic, prognostic and therapeutic implications. Gut Liver. 2012;6(2):149-71. doi:10.5009/gnl.2012.6.2.149

Khukhlina OS, Mandryk OIe. Nealkoholnyi steatohepatyt ta hipertonichna khvoroba: osoblyvosti komorbidnoho perebihu, optymizovani pidkhody do likuvannia: Monohraffia [Non-alcoholic steatohepatitis and hypertension: features of the comorbid course, optimized approaches to treatment]. Chernivtsi: Ukraine; 2014. 204 p. Ukrainian.

Fujii H, Kawada N. Inflammation and fibrogenesis in steatohepatitis. J Gastroenterol. 2012; 47(3):215-25. doi:10.1007/s00535-012-0527-x

Chakraborty JB, Oakley F, Walsh MJ. Mechanisms and biomarkers of apoptosis in liver disease and fibrosis. Int J Hepatol. 2012;2012:648915. doi:10.1155/2012/648915

Itagaki H, Shimizu K, Morikawa S, Ogawa K, Ezaki T. Morphological and functional characterization of non-alcoholic fatty liver disease induced by a methionine-choline-deficient diet in C57BL/6 mice. Int J Clin Exp Pathol. 2013;6(12):2683-96.

Brunt EM, Kleiner DE, Wilson LA, Belt P, Neuschwander-Tetri BA, NASH Clinical Research Network (CRN). Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) activity score and the histopathologic diagnosis in NAFLD: distinct clinicopathologic meanings. Hepatology. 2011;53:810-20. doi:10.1002/hep.24127
Morphologia