Вікові особливості морфо-функціонального стану печінки у віддалені терміни перебігу експериментального цукрового діабету.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2018.3.24-30

Ключові слова:

печінка, глюкоза, аспартатамінотрансфераза (АСТ), аланінамінотрансфераза (АЛТ), стрептозотоциновий цукровий діабет

Анотація

Частим ускладненням цукрового діабету є діабетичні гепатопатії, які супроводжуються порушенням функціональної активності печінки. Тому метою нашого дослідження було встановити морфо-функціональні зміни печінки 24-міс. щурів у віддалені терміни перебігу стрептозотоцинового цукрового діабету. Дослідження проведено на 24 щурах-самцях лінії Вістар, що досягли 24-міс. віку. Тварин поділено на 2 групи: дослідну (15 тварин) та контрольну (9 тварин). Для моделювання стрептозотоцинового цукрового діабету тваринам дослідної групи одноразово внутрішньоочеревинно вводили стрептозотоцин у дозі 5мг на 100 г маси тіла. Використали біохімічний, гістологічний (забарвлення гематоксилін-еозином, за Шабадашем, суданом ІІІ) та електронно-мікроскопічний методи дослідження. Забирали матеріал на 42, 56, 70 доби перебігу стрептозотоцинового цукрового діабету. На 42 добу стрептозотоцинового цукрового діабету виявляємо нерівномірність забарвлення цитоплазми гепатоцитів внаслідок чисельних дрібних вакуоль, що вказує на розвиток вакуольної дистрофії. На 56 добу стрептозотоцинового цукрового діабету як на світлооптичному, так і на електронно-мікроскопічному рівнях виявляємо ознаки ліпідної, вакуольної та балонної дистрофій. У гепатоцитах виявляються чисельні ліпідні краплі, що може вказувати на розвиток жирової дистрофії. На 70 добу стрептозотоцинового цукрового діабету спостерігається значний поліморфізм морфологічних змін гепатоцитів. В одних із них виявляються ознаки вакуольної, в інших – балонної дистрофій. Окремі гепатоцити знаходяться в стані колікваційного некрозу, інші - перебувають в стані апоптозу. Починаючи із 42 доби стрептозотоцинового діабету відзначаємо підвищення рівня активності ферментів цитолізу гепатоцитів, як у сироватці крові, так і у гомогенатах печінки, порівняно з контрольною групою тварин і зниження коефіцієнту Рітіса. Таким чином, у віддалені терміни перебігу стрептозотоцинового цукрового діабету (42-70 доби) спостерігаються виражені морфо-функціональні зміни печінки, які проявляються: вакуольною і гідропічною дистрофіями, колікваційним некрозом та апоптозом. Такі структурні зміни печінки призводять до порушення її функції, що підтверджується значним зростанням рівня аланінамінотрансфераза та аспартатамінотрансфераза та одночасним зниженням коефіцієнту Рітіса.

Посилання

Leon ChY, Roberts CK, Crespi CM, et al. Elevated liver enzymes in individuals with diagnosed diabetes in the US. J Diabetes Complications. 2013;27(4):333-9.

Godam ET, Samaila MO, Ibegbu AO, et al. Histological and Biochemical Effects of Azadirachta indica and Melatonin in Streptozotocin-induced Diabetic Wistar rats. Annals of Experimental Biology. 2014;2(2):9-22.

Khavrona OP, Fartushok NV, Fedevych YM, et al. [Changes in redox processes and fatty acid composition of lipids in the liver of rats under the conditions of streptozotocin-induced diabetes mellitus]. Physiological journal. 2010;56(6):55-61. Ukrainian.

Hyder MA, Hasan M, Mohieldein AH. Comparative Levels of ALT, AST, ALP and GGT in Liver associated Diseases. European Journal of Experimental Biology. 2013;3(2):280-4.

Peres GB, Juliano MA, Aguiar JA, et al. Streptozotocin-induced diabetes mellitus affects lysosomal enzymes in rat liver. Brazilian Journal of Medical and Biological Research. 2014;47(6):452-60.

Levytskyi VA, Zhurakivska OY, Miskiv VA, Zaiats LM, Petriv RB, Yakymiv YM, Kishchuk BM, Hnatiuk RZ, inventors. Technique to induce diabetes mellitus type I in animals of varied age. Ukraine patent UA 62966. 2011 Sep 20. Ukrainian.

Cherniak YA, Avad AR, Vynohradov AA. [The effects of experimental diabetes mellitus on the activity of aminotransferases in blood serum]. Bulletin of Luhansk National University named after Taras Shevchenko. 2013;278(19,1):134-9. Russian.

Kulitska MI. [Functional state of the liver in rats under experimental hepatotoxic syndrome]. Medical and clinical chemistry. 2015;17(4):74-7. Ukrainian.

Botros M, Sikaris KE. The de Ritis ration: The test of time. The Clinical Biochemist Reviews. 2013;34(3):117-30.

Salih ND, Muslih RK, Hamoodi SR. Histological Liver Changes in Streptozotocin-induced Diabetic Mice. International Medical Journal Malaysia. 2009;8:10-6.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті