Том 10, № 3 (2016)

Зміст

Статті

Роль дендритних клітин у підтриманні структурного гомеостазу шкіри. PDF (Русский)
E. G. Aliyeva, O. N. Sulaieva 14-18
Клітинні та молекулярні основи загоєння ран. PDF (Русский)
M. I. Zavgorodniaia, L. V. Makeieva, O. S. Slavcheva, O. N. Sulaieva 19-23
Еволюція уявлень про патологічне біомінералоутворення у м'яких тканинах (огляд літератури). PDF
R. A. Moskalenko, A. M. Romanіuk 24-32
Онтогенетичні особливості становлення будови нижньої щелепи. PDF
O. M. Slobodian, L. P. Lavriv, V. O. Kostyuk 33-38
Перспективи використання цитомерів в біології та медицині. PDF
M. M. Fedchenko, M. P. Fedchenko, I. S. Shponka 39-45
Алгоритми діагностики астроцитарних пухлин головного мозку у дорослих з урахуванням перегляду класифікації пухлин центральної нервової системи. PDF
T. V. Shynkarenko, І. S. Shpon‘ka, B. Y. Kornilov 46-52
Морфометричні показники пупкового канатика у нормі та при порушенні формування плаценти. PDF (Русский)
L. V. Abdul-Ogly, A. A. Kozlovskaja, V. G. Rutgayzer, К. I. Dubovik, Е. О. Belskaya 53-56
Аналіз кількісних та якісних особливостей міжхребцевих дисків шийного відділу хребта у осіб різної статі юнацького віку. PDF
O. O. Adamovych 57-62
Морфометричні зміни Bcl-2+-клітин кори тім'яної частки, індуковані неповною глобальною ішемією-реперфузією головного мозку в самців-щурів зі стрептозотоциновим цукровим діабетом. PDF
T. M. Boychuk, T. I. Kmet, O. G. Kmet 63-66
Морфометричні параметри таза в перинатальному періоді онтогенезу людини. PDF
А. V. Vasylchyshyna, Т. V. Khmara, М. О. Ryznychuk 67-70
Індивідуальна анатомічна мінливість основних краніометричних показників у людей зрілого віку. PDF (Русский)
O. Y. Vovk, R. A. Sukhonosov 71-76
Краніотопографічні особливості венозних утворень твердої оболони головного мозку. PDF (Русский)
O. Y. Vovk, Y. V. Boguslavskiy, A. O. Shmarhalov 77-80
Особливості співвідношення клітин та міжклітинної речовини у менісках щурів при становленні рухової активності протягом перших двох тижнів постнатального життя в нормі та після внутрішньоплідного введення антигену PDF
M. A. Voloshyn, Yu. Yu. Abrosimov 81-85
Динаміка відносної площі структур печінки щурів у ранньому післянатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної дії антигену та глюкокортикоїдів PDF
M. A. Voloshin, P. V. Bohdanov 86-88
CD117-позитивні клітини / телоцити при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С: гістотопографічні та кількісні особливості PDF
E. M. Gavrilyuk 89-93
Особливості структурної перебудови яєчок щурів за умов постструмектомічного гіпотиреозу PDF
I. Ye. Нerasуmyuk, O. P. Ilkiv 94-98
Особливості розподілу і динаміки експресії індуцибельної синтази оксиду азоту у хворих на рак прямої кишки під впливом неоад’ювантної хіміопроменевої терапії та їх взаємозв’язок з ефективністю полірадіомодифікації із застосуванням препарату L-аргініну PDF
V. V. Golotiuk, M. M. Bagriy 99-103
Патологічна анатомія плаценти при пієлонефриті у вагітних. PDF (Русский)
G. I. Gubina-Vakulik, E. V. Gancheva, O. V. Naumova 104-109
Дослідження поведінки магнієвих імплантатів in vitro в розчині SBF PDF
E. V. Husak, O. V. Solodovnik, O. M. Mischenko, А. A. Yanovska, O. S. Iarmolenko, V. O. Kurganska, K. A. Diedkova, M. V. Pogorielov 110-113
Хімія поверхні біологічних апатитів мінералізованих тканин (на прикладі губчастої кісткової тканини) PDF
E. V. Husak, S. M. Danylchenko, O. V. Gordienko, N. M. Inshyna, O. M. Oleshko, M. V. Pogorielov 114-117
Морфологічні перетворення язика щурів за умов загального зневоднення організму PDF
L. N. Davydova, G. F. Tkach, V. Z. Sikora, O. S. Maksymova, D. V. Muravskyi 118-123
Морфологічні зміни в системі гіпофіз – наднирники і гіпофіз – сім’яники у щурів, що внутрішньоутробно зазнавали впливу слабкого електромагнітного випромінювання. PDF (Русский)
S. A. Denisenko, G. I. Gubina-Vakulik, A. V. Andreev 124-128
Морфологічні особливості еутопічного ендометрію у пацієнток з аденоміозом та синдромом хронічного тазового болю PDF
Z. M. Dubossarskaya, L. P. Grek, V. R. Skorik 129-134
Топографо-морфометричні характеристики пірамід верхнього кінця нирки людини зрілого та похилого віку. PDF (English)
V. G. Dudenko, V. I. Vdovichenko 135-138
Системний амілоїдоз з переважним ураженням серця: оригінальне спостереження PDF
O. O. Dyadyk, O. S. Baltonkova 139-143
Особливості гістологічної будови та диференційної діагностики теносиновіальної гігантоклітинної пухлини дифузного типу та її малігнізованої форми PDF
E. A. Dyadyk, A. V. Hryhorovska 144-149
Особливості лікувального патоморфозу шкіри хворих на псоріаз після ультрафіолетової середньохвильової терапії вузького спектру (311 нм). PDF (Русский)
E. A. Dyadyk, I. O. Zhdanova, K. V. Romanenko, L. G. Nekrasova, O. O. Borovaya 150-156
Злоякісна пухлина Бреннера: опис клінічного випадку PDF
O. O. Dyadyk, L. G. Nekrasova, V. I. Zaryczka, T. V. Timonina, P. P. Snisarevskyi 157-160
Вплив адеметіоніну на морфологічні зміни у нирках щурів при експериментальному рабдоміоліозі PDF
I. I. Zamorskii, V. M. Drachuk, O. M. Goroshko 161-164
Вплив органоспецифічних пептидів на морфологічні зміни нирок щурів за умов розвитку їх ішемічно-реперфузійного пошкодження PDF
I. I. Zamorskii, T. S. Shchudrova 165-169
Дослідження вуглеводних детермінант ворсинок хоріона при ранньому невиношуванні вагітності PDF
I. Zastavnyy, A. Yashchenko, I. Tkach 170-175
Мікроскопічна анатомія сечового міхура у новонароджених PDF
I. S. Kashperuk-Karpiuk, O. V. Tsyhykalo, I. Yu. Oliinyk 176-179
Перспектива використання принципу суперімпозиції зображень в ході реєстрації динамічних змін кісткової тканини в периімплантатній області PDF
A. T. Kenyuk 180-187
Позиційна асфіксія. PDF (Русский)
S. V. Kozlov, K. N. Suloev, G. B. Aleksin, A. V. Tkachenko 188-191
Аналіз експресії імуногістохімічних маркерів апоптозу та проліферації в гіпокампі щурів при експериментальній кардіоміопатії PDF
V. V. Koldunov, O. G. Rodins'kij, Yu. V. Kozlova, T. Yu. Gerbas 192-195
Морфо-функціональні зміни в нирках викликані пропранололом: ефект мелатоніну PDF
M. I. Kryvchanska, M. O. Ryznychuk, V. P. Pishak 196-198
Морфофункціональний стан печінки потомства від матерів, інфікованих Еsherichia coli (експериментальне дослідження). PDF (Русский)
V. D. Markovskiy, A. A. Sakal 199-202
Імуногістохімічні особливості жирової тканини сальника і підшкірної жирової клітковини у осіб з надлишковою масою тіла, ожирінням та метаболічним синдромом. PDF (Русский)
K. M. Militsa, I. V. Sorokina, M. S. Myroshnychenko, O. N. Pliten 203-207
Електронномікроскопічні зміни сім'яників в ранні терміни після експериментальної термічної травми PDF
S. Yu. Mykha, K. S. Volkov, Z. M. Nebesna, S. B. Kramar 208-211
Тканинна активність синтази оксиду азоту в ротовій порожнині при атопічної патології. PDF (Русский)
R. S. Nazarian, L. S. Krivenko, V. V. Gargin 212-216
Оптимізація анестезіологічного забезпечення при хірургічному лікуванні колоректального раку: клініко-морфологічні паралелі. PDF (Русский)
S. P. Novikov, K. O. Chebanov, L. A. Kirillova, N. S. Petruk, K. B. Frolov, I. V. Tverdokhleb 217-223
Ультраструктурні ушкодження тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертензією. PDF (Русский)
N. O. Pertseva 224-230
Аналіз впливу факторів онтогенетичного часу та пренатальної гіпоксії на морфометричні показники спеціалізованого контактного апарата міокарда шлуночків щурів PDF
N. S. Petruk 231-238
Експертно-діагностичні критерії для встановлення часу настання смерті за результатами дослідження ахіллового сухожилку у пізньому постмортальному періоді PDF
V. A. Povstyaniy 239-242
Гістохімічне дослідження скелетних м’язів за умов експериментальної тупої травми спинного мозку PDF
T. Ya. Raskaliei, V. B. Raskaliei, L. B. Shobat, G. O. Gavriliuk-Skiba 243-247
Морфометрична характеристика ствола мозку у людей зрілого віку. PDF (Русский)
O. V. Redyakina 248-253
Морфологія привушної слинної залози щура в умовах експериментальної затримки внутрішньоутробного розвитку плода PDF
O. S. Reshetnikova, S. A. Morozov 254-257
Зміни мікроструктури яєчка при цукровому діабеті в експерименті PDF
I. I. Savka, E. E. Dzhalilova 258-261
Окремі аспекти передчасного старіння імунної системи при дії тривалого світлового стресу. PDF (Русский)
I. V. Sorokina, T. V. Bocharova 262-266
Морфологічні особливості клубочкового апарату нирок плодів та новонароджених при моделюванні різної гіпоксії. PDF (Русский)
I. V. Sorokina, V. D. Markovsky, I. V. Borzenkova, M. S. Myroshnychenko, O. N. Pliten 267-272
Зміни внутрішньошкірної напруги кисню при моделюванні некрозу в різні стадії ішемічного передстану. PDF (Русский)
N. V. Stanishevskaya 273-278
Будова та індивідуальна анатомічна мінливість І-ІІІ часточок півкуль мозочка людини PDF
O. Yu. Stepanenko, N. I. Maryenko 279-282
Вплив материнського клебсієльозу на морфофункціональний стан кори наднирників плодів (експериментальне дослідження). PDF (Русский)
V. D. Tovazhnianska, I. V. Sorokina, I. I. Yakovtsova 283-287
Морфологічні характеристики серця після індукції терапевтичної гіпотермії і введення мезенхімальних стромальних клітин в терапії експериментального інфаркту міокарда. PDF (Русский)
А. V. Trofimova, N. А. Chizh, I. V. Belochkina, V. V. Volina, B. P. Sandomirskiy 288-292
Особливості гістоморфології компонентів стінки вінцевих артерій в умовах експериментального атеросклерозу. PDF (Русский)
N. S. Tryasak, Yu. V. Silkina 293-296
Імуногістохімічні диференційно-діагностичні особливості доброякісної гіперплазії, інтраепітеліальної неоплазії та раку передміхурової залози. PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, A. A. Popovich, S. A. Popovich, L. M. Tumanskaja 297-301
Порівняльна імуногістохімічна характеристика експресії рецепторів естрогену-α, та прогестерону, р16 і р53, Ki-67 і каспази 3 в інвазивній ендометріоїдній аденокарциномі тіла матки різного ступеню диференціювання. PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, A. V. Chepets 302-307
Ультраструктурні особливості реакції білок-синтезуючого апарату фолікулярних ендокриноцитів щитоподібної залози при дистантній взаємодії з пухлиною PDF
I. S. Khripkov 308-313
Аналіз вікової динаміки щільності кісткової тканини різних ділянок тіла нижньої щелепи у дітей дошкільного віку PDF
S. Y. Chaykovska 314-319
Морфологічна характеристика та критерії інвазивності аденом гіпофіза PDF
О. Chernenko, О. Ivanova, N. Guk, Е. Danevych, S. Rudenko, V. Sil’chenko, Т. Malysheva 320-324
Клініко-морфологічна характеристика дифузних гліом у населення Харківського регіону за період 2000-2014 роки. PDF (Русский)
T. N. Chertenko, I. I. Yakovtsova 325-329
Морфологічна характеристика первинної дифузної крупноклітинної В-клітинної лімфоми ЦНС PDF
I. S. Shpon‘ka, P. O. Grytsenko, T. V. Shinkarenko 330-335
Морфологічні аспекти функціональних апаратів очного яблука на тлі екзогенного гіпотиреозу, індукованого мерказолілом PDF
M. B. Shchur, A. M. Yashchenko 336-341
Морфологія і прогностичне значення строми рака передміхурової залози. PDF (Русский)
I. I. Yakovtsova, P. V. Tkachenko, O. V. Dolgaya, I. V. Ivachno 342-348
Експресія актину в сенсомоторній корі великих півкуль головного мозку при моделюванні транзиторної ішемії та за умов імунокорекції PDF
L. M. Yaremenko, A. N. Grabovoy, G. M. Slichna, S. N. Chukhrai, I. V. Slichniy 349-353
Клінічна анатомія - основа сучасної морфології та хірургії. PDF (Русский)
Y. N. Vovk 354-357
Викладання питань етики та деонтології лікарям-інтернам на кафедрах патологічної анатомії PDF
O. Dyadyk, V. Sil’chenko, I. Irkin, C. Shatrova, S. Rudenko, V. Zaritskaya 358-360
Методи дослідження при черепно-мозковій травмі. PDF (Русский)
V. V. Kosharniy, A. I. Pavlov, S. V. Kozlov 361-366
Нові методики та пристрої для вивчення твердої оболони головного мозку та її відростків PDF
S. S. Malakhov 367-372
Нові можливості лабораторної діагностики продуктів пострілу шляхом проведення мікрорентгенофлуоресцентного спектрального елементного аналізу PDF
V. D. Mishalov, O. V. Michailenko 373-376
Визначення лінійних розмірів та площ окремих морфологічних об’єктів на мікрофотографіях за допомогою програми ImageJ PDF
O. V. Poslavskaya 377-381
Порівняльний аналіз систем середньої освіти Індії та вищої медичної освіти України з урахуванням Болонської системи. PDF (Русский)
O. Yu. Pototskaya, K. M. Shevchenko, D. G. Marchenko, S. B. Morozova, L. A. Filimonova 382-388
Огляд методів кількісної оцінки пошкодження легень. PDF (Русский)
D. V. Shatov, V. S. Pikalyuk, V. V. Shalanin 389-394
Гістологічні, імуногістохімічні та ультраструктурні особливості морфології фетальної печінки під дією свинцю та нанометалів PDF
V. F. Shatorna, Yu. O. Belska, V. I. Harets 395-402
Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців PDF
K. Patrias, D. Wendling 403-411
Гістолог М.К. Кульчицький: наукова і суспільно-політична діяльність (до 160-річчя від дня народження). PDF (Русский)
E. S. Protsenko, V. I. Padalko, N. A. Remneva, M. I. Kirichenko 412-423