Том 7, № 1 (2013)

Зміст

Статті

Формування мітохондріального апарата скоротливих кардіоміоцитів в нормі та за умов гіпоксичного ушкодження кардіогенезу. PDF
M. V. Ivanchenko, I. V. Tverdokhlib 5-20
Особливості перебігу репаративного остеогенезу при діафізарних переломах на фоні гіпергомоцистеїнемії (експериментальне дослідження). PDF
Yu. O. Bezsmertnyi 21-26
Морфометричні показники структур пародонта та слизової ясен щурів після введення антигену в навколоплідні води в антенатальному періоді. PDF
N. A. Voloshin, Yu. A. Burega 27-30
Динаміка змін поверхневої цитоархітектоніки еритроцитів у хворих на цукровий діабет 2-го типу з артеріальною гіпертонією при корекції артеріального тиску лозартаном. PDF
G. V. Dzyak, N. O. Pertseva 31-38
Дослідження посмертної динаміки активності клітин-продуцентів інтерлейкіну (IL-1β) як маркерів використання гістохімічних експрес-методів при судово-медичній експертизі трупів. PDF
A. V. Kiss 39-43
Морфологічні зміни кардіоміоцитів за розвитку мітохондріальної дисфункції у спонтанно гіперте-нзивних щурів на фоні експериментального цукрового діабету. PDF (Русский)
M. Yu. Kolesnyk 44-48
Гормонсинтезуюча активність та окисна модифікація білків периферійного цитотрофобласта плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних. PDF
V. М. Kostyuk 49-53
Ультраструктурна характеристика мітохондрій в умовах експериментальної ішемії міокарда. PDF (Русский)
O. A. Loskutov, O. A. Pivovarova 54-59
Морфологічні зміни тканини простати хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози внаслідок модифікованої вапоризації лазером «Dornier Medilas D UroBeam». PDF
S. P. Pasechnikov, M. D. Dyachuk, O. G. Kurik, A. Z. Zhuravchak 60-64
оказники маси печінки та маси тіла плодів і новонароджених від матерів із залізодефіцитною анемією, прееклампсією та цукровим діабетом. PDF (Русский)
E. S. Protsenko, N. A. Remnyova 65-72
Структурні зміни в слизових оболонках верхніх відділів травного тракту при експериментальному гастродуоденіті. PDF PDF (Русский)
E. G. Romanenko 73-77
Експресія протеїнів теплового шоку при різних варіантах класичної лімфоми Ходжкіна. PDF
V. O. Tumanskiy, V. O. Shavrin 78-81
Кількісний показник вмісту кортизону в тканині наднирників людини як критерій для визначення тривалості перебігу смертельної травми. PDF
A. M. Bilyakov 82-84
Клініко-експериментальне обгрунтування удосконалення методик визначення віку дорослих за стоматологічним статусом. PDF
Ye. Ya. Kostenko, M. Yu. Goncharuk-Khomyn 85-88
Судово-медична оцінка розповсюдження ушкоджень від дії гострих предметів серед населення Львівської області. PDF
M. M. Shevchuk 89-91
Питання взаємодії клінічної і патологоанатомічної служб при підозрі на лімфопроліферативне захворювання. PDF
I. V. Sorokina 92-95
Інструкція з написання наукової статті. PDF
K. Schwalbe, T. Ingraffea 96-100
Підготовка роботи до публікації. PDF
S. Voytel 101-102
Вимоги до рецензованих журналів, що розроблені видавництвом «Elsevier» у відповідності з міжнародними етичними правилами наукових публікацій. PDF
Editorial office journal "Morphologia" 103-105
Ювілейні дати в історії морфології У 2013 році. PDF (Русский)
S. A. Kutya 106-108