Том 12, № 1 (2018)

Зміст

Статті

Ультраструктурні зміни кісткової тканини при вогнепальній травмі на основі результатів скану-ючої електронної мікроскопії PDF (Русский)
N. O. Borzykh, S. S. Strafun, S. I. Savosko, O. M. Makarenko, A. A. Laksha 7-13
Приклади застосування перфузійної пульмоносцинтиграфії в оцінці ефективності лікування тро-мбоемболії легеневої артерії PDF (Русский)
Yu. V. Hrabovskyi 14-19
Морфологічні особливості репаративних процесів у ранах бойового характеру під впливом вакуум-асистованої терапії PDF (Русский)
O. Y. Loskutov, O. M. Goreglyad, O. O. Bondarenko, N. S. Bondarenko 20-28
Оптимізація анестезіологічного забезпечення при хірургічному лікуванні колоректального раку. Частина 3: клінічні та морфологічні аспекти PDF (Русский)
S. P. Novikov, L. A. Kirillova, P. S. Novikova, I. V. Tverdokhleb 29-36
Арборизація сольових кристалів в аспекті морфології рослин PDF (Русский)
Y. V. Pivovarenko 37-41
Аналіз динамічних змін розмірних параметрів кісткових аугментатів при реконструкції альвеолярного гребня виходячи з впливу різних визначальних факторів PDF (Русский)
V. V. Rusyn, A. T. Keniuk, M. Y. Goncharuk-Khomyn 42-50
Морфометрична характеристика резистивної ланки гемомікроциркуляторного русла слинних залоз щурів при хронічній інтоксикації етанолом PDF (Русский)
Yu. V. Silkina, K. S. Volkov, K. V. Shevchenko 51-54
Лімфоцитома шкіри в практиці лікаря-патологоанатома: клініко-морфологічний аналіз випадку з практики PDF (Русский)
V. D. Urzhumov, V. V. Zakharenko, A. O. Ivanova, I. V. Sorokina, E. Yu. Lytvynenko, M. S. Myroshnychenko, A. S. Gurev 55-58
Експериментально-морфологічне обгрунтування клейової фіксації поліпропіленового сітчастого імплантату до м’язів черевної стінки PDF (Русский)
Ya. P. Feleshtinsky, A. V. Kokhanevich, O. O. Dyadyk, V. I. Zaritskaya, V. V. Smishchuk, O. P. Demkovich 59-64
Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (Ukrainian translation) PDF (Русский)
K. Patrias, D. Wendling 65-71