Том 7, № 2 (2013)

Зміст

Статті

Досягнення порівнянності морфометричних і модельних гістогенетичних-морфогенетичних даних за допомогою тестових функцій глобальної оптимізації. PDF (Русский)
A. S. Bolkhovitinov 5-19
Ультраструктурна організація клітин запального інфільтрату в шкірі хворих на псоріаз при вузькосмуговій ультрафіолет В (311 нм) терапії. PDF (Русский)
V. A. Babanin, O. A. Pritulo, T. G. Filonenko, Yu. A. Bisuk 20-27
Експериментальне і клінічне обгрунтування використання остеотропного матеріалу «Easy-Graft» при генералізованому пародонтиті. PDF
E. O. Dmitrieva 28-36
Особливості розподілу α-SMA в структурах селезінки в нормі та після внутрішньоутробної дії антигена. PDF
M. A. Voloshyn, O. S. Talanova 37-40
Порівняльна характеристика фізіологічних та морфологічних параметрів прищитоподібних залоз у віковому аспекті. PDF
O. R. Dzhura 41-46
Структурні та функціональні предиктори організації тромбів вушок передсердь при персистуючій неклапанній фібриляції передсердь. PDF
O. S. Kalashnykova 47-52
Основні морфометричні параметри паращитоподібних залоз білих щурів після введення їм циклофосфану та імунофану. PDF PDF (Русский)
S. A. Kashchenko, V. V. Erokhina 53-56
Вплив хронічної внутрішньоутробної гіпоксії на морфофункціональні особливості органів сечовидільної системи плодів та новонароджених. PDF (Русский)
M. S. Myroshnychenko, V. D. Markovsky, I. V. Sorokina 57-60
Аналіз випадків раптової серцевої смерті серед осіб молодого віку в Дніпропетровській області. PDF
O. B. Nekhanevich, V. V. Voichenko 61-65
Імуноморфологічні аспекти різних варіантів перебігу генералізованого пародонтиту. PDF
A. V. Samoilenko, I. S. Shpon’ka, L. M. Babenko, O. V. Poslavs’ka, Unin Shi 66-74
Вплив комплексного медикаментозного лікування на динаміку кісточково-плечового індексу та вираженість ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом. PDF PDF (Русский)
О. О. Khanyukov 75-78
Церебральні судини при ішемічному інсульті у хворих на метаболічний синдром. PDF
N. Ya. Chuiko 79-83
Морфологічні характеристики серця щурів за умов експериментального некрозу міокарда. PDF (Русский)
T. V. Shkand, N. A. Chizh, O. V. Naumova, B. P. Sandomirsky 84-89
Лектиновий профіль клітин серця щурів на етапах ембріонального і постнатального розвитку. PDF
A. M. Yashchenko 90-94
Особливості встановлення тривалості перебігу смертельної механічної травми за співвідношенням вмісту кортизол/кортизон в тканині наднирників людини. PDF
A. M. Bilyakov 95-97
Експериментальна модель хондродистрофії довгих трубчастих кісток викликаної передозуванням біфосфонатами. PDF (Русский)
S. O. Mostovoy, O. V. Ostapenko 98-101
Медичне цитування: Путівник NLM для авторів, редакторів і видавців. PDF
K. Patrias, D. Wendling 102-111
Натаніель Гаймор (1613-1685) PDF (Русский)
S. A. Kutya 112-114