Патоморфологічна та імуногістохімічна характеристика яєчка з критичною ішемією при його гострому перекруті у дітей

Автор(и)

  • Л.І. Волос Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна https://orcid.org/0000-0002-1733-589X
  • О.М. Горбатюк Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3970-8797
  • М.Ю. Веселий Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4340-4924
  • С.В. Веселий Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака НАМН України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7988-8214
  • Д.В. Лавров КНП «Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ», Україна https://orcid.org/0000-0003-2940-3375

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2024.1.32-40

Ключові слова:

перекрут (заворот, торсія) яєчка, критична ішемія, сім’яні канальці, клітини Лейдіга, клітини Сертолі, гістопатологія, імуногістохімія.

Анотація

Актуальність. Виникнення гострого перекруту яєчка у дітей призводить до його ішемії, а в разі відсутності своєчасної медичної допомоги – до втрати органу. Термін від 12 годин до 24 годин з початку захворювання залишає лише 20% шансів на збереження статевої гонади. Через 24 години після початку захворювання шансів на збереження життєздатності органу не залишається. Терміни протікання гострого перекруту яєчка, коли шанс на збереження статевої гонади залишається сумнівним, називають критичною ішемією. Точні ознаки життєздатності ураженої гонади у разі критичної ішемії яєчка внаслідок його перекруту досі відсутні. Тож дослідження динаміки змін морфологічних структур у процесі перебігу гострої торсії яєчка, морфологічних і функціональних порушень, що настають внаслідок завороту, представляє значний практичний інтерес, тому що нема єдиної думки щодо характеру та ступеня цих змін в ураженій гонаді. Мета. Вивчення характеру та вираженості патоморфологічних змін та імуногістохімічних особливостей яєчка при його гострому перекруті у дітей у терміни 12,1–24 години і більше від початку захворювання. Методи. Проведено гістологічне, гістохімічне та імуногістохімічне дослідження біоптатів тканин яєчок, взятих під час операції деторсії та орхіопексії і орхідектомії у терміни від 12,1–24 години і більше від початку клінічних симптомів гострого однобічного перекруту у 16 хворих. Результати. Морфологічне дослідження статевих залоз показало, що тривалість гострого перекруту 12,1–24 години і більше характеризується тяжкими патологічними змінами, виявленими в яєчках. Після 18 годин гострої ішемії майже у всіх полях зору візуалізувалися канальці у вигляді тіней з неможливістю ідентифікувати структури внаслідок геморагічного чи ішемічного інфарктів. Імуногістохімічне типування демонструвало відсутність експресії віментину і кальретинину, що вказувало на загибель сустентоцитів (клітин Сертолі) та клітин Лейдіга. При тривалості гострого перекруту 12,1-18 годин гістохімічне дослідження глікогену в цитоплазмі сперматогоній, сперматоцитів та сустентоцитів за допомогою ШИК-реакції показало, що деякі клітини сперматогенного епітелію характеризувалися незворотними змінами, що передували некрозу, хоча у просвіті одиничних канальців виявлено гігантські багатоядерні сперматиди з відносно збереженим глікогеном, що означало наявність мінімального шансу на врятування гонади. Підсумок. Загальна тривалість симптомів та ступінь перекруту чоловічої гонади є основними прогностичними факторами щодо збереження або некрозу яєчка в епізодах перекруту. Тривалість гострого перекруту 12,1-18 годин за даними морфологічного дослідження залишає у 42,9% випадків наявність мінімального шансу на врятування статевої гонади. Після 18 годин з початку гострої повної тестикулярної торсії у дітей операцією вибору є орхідектомія.

Посилання

Schick MA, Sternard BT, authors: Testicular Torsion. Treasure Island: StatPearls Publishing; 2023. 305 p. PMID: 28846325.

Vesely MYu, Vesely SV. [Early rehabilitation of critical testicular ischemia in children with acute torsion]. Neonatology, surgery and perinatal medicine. 2021;4(42):40-44. Ukrainian. DOI: 10.24061/2413-4260.XI.4.42.2021.7.

Volos L, Gorbatyuk O, Veselyi M, Veselyy S, Lavrov D, Hladkiy O, Usenko T. Morphological and immunohistochemical changes in the gonads of children 2-6 hours after acute unilateral testicular torsion. Wiad Lek. 2023;76(11):2351-8. doi: 10.36740/WLek202311102. PMID: 38112348

Keays M, Rosenberg H. Testicular torsion. CMAJ. 2019;191(28):792. DOI: 10.1503/cmaj.190158.

Pogorelić Z, Mustapić K, Jukić M, Todorić J, Mrklić I, Mešštrović J, Jurić I, Furlan D. Management of acute scrotum in children: a 25-year single center experience on 558 pediatric patients. Can J Urol. 2016;23(6):8594-8601.

Volos LI, Horbatyuk OM, Vesely MU, Vesely SV, Lavrov DV, Gladky AP, Usenko TV. [Histopathological changes and immunohistochemical characteristics of the testis in children with subcompensated ischemia in acute torsion]. Medical science of Ukraine. 2023;19(4):37-45. Ukrainian. https://doi.org/10.32345/2664-4738.4.2023.05

Shimizu S, Tsounapi P, Dimitriadis F, Higashi Y, Shimizu T, Saito M. Testicular torsion-detorsion and potential therapeutic treatments: A possible role for ischemic postconditioning. Int J Urol. 2016;23(6):454-63. DOI: 10.1111/iju.13110.

Shields LB, Daniels MW, Peppas DS, Rosenberg E. Sonography Findings Predict Testicular Viability in Pediatric Patients with Testicular Torsion. Cureus. 2022;14(1):21790. doi: 10.7759/cureus.21790. PMID: 35251858; PMCID: PMC8890983.

Zondi N, Pilloy WJ, Ntuli TS, Mutambirwa S, Nyakale NE. The effectiveness of radionuclide scintigraphy in confirming testicular torsion at delayed presentation. Transl Androl Urol. 2023;12(10):1550-60. doi: 10.21037/tau-23-116. Epub 2023 Oct 24. PMID: 37969780; PMCID: PMC10643379.

Veselyy MU, Vtselyy SV. [Diagnostics, Treatment and Rehabilitation of Testicular Torsion in Children (literature review)]. Paediatric Surgery. Ukraine. 2021;2(71):63-71; doi 10.15574/PS.2021.71.63.

Oеttle АG, Harrison RG. The histological changes produced in the rat testis by temporary and permanent occlusion of the testicular artery. J Pathol Bacteriol. 1952;64(2):273-97. DOI: 10.1002/ path.1700640204.

Laher A, Ragavan S, Mehta P, Adam A. Testicular torsion in the emergency room: a review 459 of detection and management strategies. Open Access Emerg Med. 2020;12:237-246.

Chan EP, Wang PZT, Myslik F, Chen H, Dave S. Identifying systems delays in assessment, 485 diagnosis, and operative management for testicular torsion in a single-payer health-care 486 system. J Pediatr Uro. 2019;15(3):251-7.

Zhao L, Lautz T, Meeks J, Maizels M. Pediatric testicular torsion epidemiology using a 488 national database: incidence, risk of orchiectomy and possible measures toward improving 489 the quality of care. J Urol. 2011;186(5):2009-13.

García-Fernández G, Bravo-Hernández A, Bautista-Cruz R. [Testicular torsion: A case report]. Cir Cir. 2017;85(5):432-5. Spanish. doi: 10.1016/j.circir.2016.05.014. Epub 2016 Aug 8. PMID: 27423885.

Fernando L, Renato TF, Regina P, Anderson J, Thomas R, Jorge E. Long-term effects of the testicular torsion on the spermatogenesis of the contralateral testis and the preventive value of the twisted testis orchiepididymectomy. Acta Cirúrgica Brasileira. 2012;27(6):388-95.

Rosenberg H, Long B, Keays M. Just the facts: assessment and management of testicular 463 torsion in the emergency department. CJEM. 2021;23(6):740-3.

Cummings JM, Boullier JA, Sekhon D, Bose K. Adult testicular torsion. J Urol. 2002;167(5):2109-10.

Sharp VJ, Kieran K, Arlen AM. Testicular torsion: diagnosis, evaluation, and management. Am Fam Physician. 2013;88(12):835-40. PMID: 24364548.

Alawamlh OAH, Flannigan R, Hayden R, Goldstein M, Li PS, Lee RK. Testicular Torsion and Spermatogenesis. Adv Exp Med Biol. 2021;1288:287-306. doi: 10.1007/978-3-030-77779-1_14. PMID: 34453742.

Mansbach JM, Forbes P, Peters C. Testicular torsion and risk factors for orchiectomy. Arch Pediatr Adolesc Med. 2005;159(12):1167-71

Taskinen S, Taskinen M, Rintala R. Testicular torsion: orchiectomy or orchiopexy? J Pediatr Urol. 2008;4(3):210-3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-29

Номер

Розділ

Статті