Том 4, № 3 (2010)

Зміст

Статті

Ангіогенез PDF (Русский)
M. V. Sprindzuk 4-13
Шляхи міграції клітин різного походження в ембріональне серце людини PDF
N. A. Voloshin, Yu. B. Chaykovsky 14-17
Використання імуногістохімічних маркерів в клініко-морфологічній діагностиці захворювань передміхурової залози PDF
J. Grygorieva 18-22
Морфофункціональні особливості тимуса дванадцятимісячних щурів при багатократно повторюваній гіпергравітаційній дії. PDF (Русский)
G. A. Moroz 23-27
Вивчення деяких показників системи зсідання крові у хворих на ревматоїдний артрит. PDF (Русский)
S. K. Nuritdinova 28-31
Затримка раннього ембріонального розвитку печінки призводить до порушення утворення епікарда та його епітеліо-мезенхімної трансформації, але не впливає на формування коронарного ендотелію. PDF (Русский)
O. Yu. Pototskaya, I. V. Tverdokhleb 32-38
Імуногістохімічна характеристика нейроендокринного компоненту аденокарцином передміхурової залози PDF
O. V. Prokopyk, O. G. Kuryk, M. D. Andreyev 39-43
Морфологічна характеристика тканин передньої черевної стінки щурів після імплантації алопластичного матеріалу, обробленого колагеном, у первинно інфікованих ранах PDF
O. V. Svisenko 44-49
Гістогенетичні перетворення провідної системи серця PDF
Yu. V. Silkina 50-66
Вплив ліпофлавону на регенерацію травмованого сідничого нерва при різних схемах введення PDF
O. V. Khrapay 67-71
Модифікація методики гістологічного дослідження кісткової тканини. PDF (Русский)
V. S. Pikalyuk, S. A. Kutya, D. V. Shaduro 72-76
Діяльність ЮНЕСКО в області біоетики PDF
Hank ten Have 77-81
Результати наукових досліджень повинні бути відкритими для всіх PDF
Alexander Markov 82-84
Наукова інформація повинна бути відкритою PDF
Alexander Markov 85
Інформація про III Всеукраїнський симпозіум з міжнародною участю «Морфогенез органів і тканин під впливом екзогенних факторів» PDF
Editorial office journal "Morphologia" 86-87
Презентація монографії Т.О.Квятковської «Будова та функція верхніх сечових шляхів» PDF
Editorial office journal "Morphologia" 88-90