DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2010.3.4-13

Ангіогенез

M. V. Sprindzuk

Анотація


Тема ангіогенезу - утворення судин з вже існуючих, сьогодні є медичною науковою темою, що найбільш фінансується і вивчається в світі. Це пов'язано з тим, що 500 000 000 жителів планети потребує терапевтичної корекції патологічних процесів ангіогенезу. У статті – огляді літератури систематизовані лише найбільш яскраві джерела літератури навмисно переважно вітчизняних авторів. Робота проілюстрована для доступного розуміння. У статті розглядаються питання біохімії і патологічної фізіології ангіогенезу в безпосередньому зв'язку з сучасною фармакотерапією. Метою огляду літератури є надання читачеві можливості ознайомитися з сучасною медичною проблемою 21 століття: патологічним кровопостачанням і пов'язаними з цим феноменом питаннями.

Ключові слова


ангіогенез; неоваскуляризація; фактор росту ендотелію судин; метастазування; рак; злоякісні пухлини; антиангіогенна фармакотерапія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Коган Е. А. Автономный рост и прогрессия опухолей / Коган Е. А. // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2002. – Т. 12, № 4. – С. 45-49.

Махачев С. М. Механическое стимулирование ангиогенеза / С. М. Махачев, А. О. Османов, М. Р. Рамазанов. – М. : Медицина, 2003. – 160 с.

Прозоровский В. Кровеносные сосуды и рак / В. Прозоровский // Наука и жизнь. – 2006. – № 9. – С. 9-14.

Роль ангиогенеза в развитии наружного генитального эндометриоза / Д. И. Соколов, П. Г. Кондратьева, В. Л. Розломий [и др.] // Цитокины и воспаление. – 2007. – Т. 6, № 2. – С. 10-17.

Фактор роста эндотелия сосудов как показатель гипоксии тканей, его возможная роль в патогенезе плоского лишая слизистой оболочки рта / Л. В. Петрова, Н. Е. Кушлинский, Л. В. Ильина // Вестник дерматологии и венерологии. – 2004. – № 5. – С. 7-8.

Angiogenesis inhibition with bevacizumab and the surgical management of colorectal cancer / A. D. Thornton, P. Ravn, M. Winslet, K. Chester // British Journal of Surgery Society Ltd. – 2006. – Vol. 93, № 12. – P. 1456-6.

Carmeliet P. Angiogenesis in cancer and other desease / P. Carmeliet, R. Jain // Nature. – 2000. – Vol. 407. – P. 249-257.

Carmeliet P. Angiogenesis in health and disease / Carmeliet P. // Nature medicine. – 2003. – Vol. 9. – P. 653-660.

Carmeliet P. Angiogenesis in life, disease and medicine / Carmeliet P. // Nature. – 2005. – Vol. 438. – P. 932-936.

Carmeliet P. Mechanisms of angiogenesis and arteriogenesis / Carmeliet P. // Nature medicine. – 2000. – Vol. 6, № 4. – P. 389-395.

Cooke R. Dr. Folkman's war angiogenesis and the struggle to defeat cancer / R. Cooke // New York : Random House, 2001. - 366 p.

Folkman J. A new link in ovarian cancer angiogenesis: lysophosphatidic acid and vascular endothelial growth factor expression / Folkman J. // J. Natl. Cancer Inst. – 2001. – Vol. 93, № 10. – P. 734-735.

Folkman J. Clinical applications of research on angiogenesis / Folkman J. // New England Journal of Medicine. – 1995. – Vol. 333, № 26. – P. 1757-1763.

Folkman J. What is the evidence that tumors are angiogenesis dependent? / J. Folkman // J. Natl. Cancer Inst. – 1990. – Vol. 82, № 1. – Р. 4-6.

Forough R. New Frontiers in Angiogenesis / R. Forough. – Netherlands : Springer, 2006. – 203 p.

Kerbel R. S. Tumor Angiogenesis / Robert S. Kerbel // N. Engl. J. Med. – 2008. – Vol. 358. – P. 2039-2049.

Ribatti D. History of research on tumor angiogenesis / D. Ribatti // Netherlands : Springer, 2009. – 125 p.
Morphologia