Том 7, № 3 (2013)

Зміст

Статті

Клініко-морфологічні особливості карциноїдних пухлин. PDF
V. D. Markovskiy, V. V. Zaharenko, I. V. Sorokina, O. N. Pliten, M. S. Myroshnychenko, A. S. Shapkin 10-15
СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ЯЗИКА ЩУРІВ В НОРМІ І В РІЗНІ ТЕРМІНИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ PDF
O. V. Atamanchuk 16-22
Вміст холестерину в тканині наднирників людини при різній тривалості перебігу смертельної травми. PDF
A. M. Bilyakov 23-26
Ультраструктурна характеристика аденогіпофіза білих щурів на різних етапах постнатального онтогенезу. PDF (Русский)
I. V. Bobrysheva 27-32
Дослідження гістологічної та некрозапальної активності печінки у формуванні синдрому портальної гіпертензії. Без заголовку
I. Ya. Dzyubanovsky, T. V. Romaniuk, A. J. Hospodarskyy, O. I. Slobodyanyuk, A. Ye. Burak 33-36
Ефективність комбінованного використання карбамазепіну та ноотропів для зниження побічного впливу протисудомної терапії. PDF (Русский)
A. V. Ivanov, V. I. Opryshko 37-42
Ультраструктурні перебудови мітохондрій у складі скоротливих кардіоміоцитів шлуночків щурів за умов хронічної пренатальної гіпоксії в експерименті. PDF
M. V. Ivanchenko 43-48
Ультрамікроскопічні зміни щитоподібної залози щурів після імуносупресії. PDF (Русский)
S. A. Kashchenko, M. V. Goncharova 49-53
Патоморфологічна характеристика перебудови протокового апарату підшлункової залози при хронічному панкреатиті. PDF (Русский)
I. S. Kovalenko 54-59
Роль кардіотрофіна-1 та анексина V у ремоделюванні міокарда спонтанно гіпертензивних щурів із експериментальним цукровим діабетом. PDF (Русский)
M. Yu. Kolesnyk 60-64
Морфоструктура синовіальної оболонки при ревматоїдному артриті. PDF (Русский)
E. B. Komarova, A. B. Kurinnyi 65-69
Критерії оцінки похибок антропометричної ідентифікації нижньої щелепи. PDF
Ye. Ya. Kostenko 70-77
Біохімічні зміни крові під впливом Cr6+. PDF
E. V. Kuzenko, A. M. Romaniuk, H. Yu. Butko, H. V. Logvinova 78-82
Анатомічна перебудова сосочкоподібних м'язів і стінок шлуночків сердець при тетраді Фалло. PDF (Русский)
A. E. Malov, V. A. Vasiliev 83-86
Особливості та закономірності експресії рецепторів лектинів в легенях хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у стадії загострення та ремісії. PDF
L. S. Malofiy 87-93
Ультраструктурна характеристика механізму формування та розвитку вставного диска в робочому міокарді шлуночків щурів на етапах постнатального онтогенезу. PDF
N. S. Petruk 94-100
Імуногістохімічне дослідження маркерів апоптозу та запалення в тканинах пародонту хворих на генералізований пародонтит. PDF
A. V. Samoilenko, I. S. Shpon’ka, A. E. Gorshkovа, O. V. Poslavska, S. O. Karnaukh 101-107
Використання методів математичного моделювання при вирішенні проблеми морфологічної диференційної діагностики мезангіо-капілярного гломерулонефриту І типу та дифузного вовчакового гломерулонефриту. PDF
O. V. Khmara, O. O. Dyadyk, N. F. Yarova, Y. E. Lyakh, V. G. Guryanov 108-111
Роль макрофагів і лімфоцитів у морфогенезі змін судин головного мозку при метаболічному синдромі, ускладненому інсультом. PDF
N. Ya. Chuiko 112-116
Аналіз показників експресії імуно-гістохімічних маркерів проліферації, васкуляризації, апоптозу, CD3+ і CD68+ мононуклеарної інфільтрації та клітин Лангерганса в залежності від форми та важкості перебігу псоріазу. PDF
I. S. Shpon’ka, T. V. Svyatenko, I. Y. Wozniak, O. V. Poslavs'ka 117-126
Російський індекс наукового цитування як оптимальна наукометрична база для інтеграції української наукової періодики. PDF (Русский)
G. V. Dzyak, O. Yu. Pototskaya 127-137
Етичні принипи COPE для рецензентів. PDF
I. Hames 138-140
Медичне цитування: Путівник NLM для авторів, редакторів і видавців. PDF
K. Patrias, D. Wendling 141-149
Резолюція 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Наукове видання міжнародного рівня: проблеми, рішення, підготовка та включення в індекси цитування і реферативні бази даних». PDF
Editorial office journal "Morphologia" 150-151