DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2013.3.78-82

Біохімічні зміни крові під впливом Cr6+.

E. V. Kuzenko, A. M. Romaniuk, H. Yu. Butko, H. V. Logvinova

Анотація


Для виготовлення зубних протезів застосовуються різні сплави, у яких міститься хром. При взаємодії із ротовою рідиною, органічними кислотами та продуктами харчування утворюються іони Cr3+, Cr6+, загальний вплив яких на організм досліджений недостатньо. Мета – провести аналіз біохімічних змін у плазмі крові під впливом іонів Cr6+. 15 тварин дослідної групи отримували питну воду із додаванням біхромату калію в дозі 0,2 моль/л. Щурам контрольної групи (5 тварин) давали звичайну питну воду. Тварин виводили з експерименту через 20, 40 і 60 діб після початку вживання біхромату калію. Встановлено, що на початку експерименту біохімічні показники крові щурів контрольної та першої дослідної груп відрізнялися за складом. Підвищення сечовини призвело до підозри про порушення клубочкової фільтрації, ушкодження паренхіми нирок або гострого руйнування тканини. На 20 та 40 добу експерименту виявлялися ознаки ацидозу та підвищення концентрації іонів К+ плазми. Постійне та динамічне підвищення креатинфосфокінази спостерігалось упродовж 60 діб експерименту. Біохімічні зміни у крові під впливом іонів Cr6+ свідчать про його токсичну дію на організм. Особливу занепокоєність викликають зміни іонного складу крові та підвищення індексу атерогенності на 40 добу дослідження. Значне підвищення рівня креатинфосфокінази вказує на загальносоматичний вплив іонів хрому.

Ключові слова


іони хрому; біохімічні зміни крові; щури

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonyak HL, Skab OB. [Effects of Chromium (VI) on the activity of enzymes of energy metabolism and antioxidant system in animal erythrocytes]. Biolohiya tvaryn [The animal biology]. 2009; 11 (1-2): 109-13. Ukrainian.

De Rosa MC, Carelli Alinovi C, Galtieri A, Russo A, Giardina B. Allosteric properties of hemoglobin and the plasma membrane of the erythrocyte: new insights in gas transport and metabolic modulation. IUBMB Life. 2008 Feb;60(2):87-93. doi: 10.1002/iub.15. Cited in: PubMed; PMID: 18379998.

Besov AV. [Metal alloys for orthopaedic stomatology]. Physics and chemistry of solid state. 2002; 3 (4): 647-53. Ukrainian.

Sologub LI, Antonyak HL, Babich NO. Khrom v orhanizmi lyudyny i tvaryn. Biokhimichni, imunolohichni ta ekolohichni aspekty [Chromium in humans and animals. Biochemical, immunological and environmental aspects]. Lviv, Ukraine: Eurosvit; 2007. 127 p. Ukrainian.

Debsky B, Gralak M. [Chromium in human nutrition]. Mikroelementy v meditsine [Trace elements in medicine]. 2001; 2 (4): 12-6. Russian.

Kozlovskaya LV, Nikolayev AYu. [Study guide on clinical laboratory investigation methods]. Moscow: Meditsina; 1984. 288 p. Russian.

Vasylkiv OY, Kubrak OI, Storey KB, Lushchak VI. Cytotoxicity of chromium ions may be connected with induction of oxidative stress. Chemosphere. 2010 Aug; 80 (9): 1044-9. doi: 10.1016/j.chemosphere.2010.05.023. Epub 2010 Jun 14. Cited in: PubMed; PMID: 20547405.
Morphologia