Том 11, № 4 (2017)

Зміст

Статті

Просте методичне пристосування для мікроін'єкторних маніпуляцій і вимірювань на електроморфологічному чипі при мікроінтерферометричному контролі інтерфейсних і мембранних процесів на діапазоні товщини від 50 до 10000 ангстрем під різними кутами PDF
O. V. Gradov, F. A. Nasirov, A. A. Skrynnik, A. G. Jablokov 7-17
Морфометрія селезінки під впливом лапроксидів в експерименті PDF PDF (English)
Olga Avilova 18-22
Селективне гістохімічне маркування структурних компонентів нирки щура в нормі та на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету з використанням лектину гриба молочника пергаментного (Lactarius pergamenus Fr.) PDF
N. A. Ambarova, A. D. Lutsyk 23-27
Аналіз ефективності використання вдосконаленого методу оцінки морфологічної стадії розвитку зуба за рентгенологічними ознаками PDF
M. Y. Goncharuk-Khomyn 28-34
Ультрамікроскопічні зміни прищитоподібних залоз щурів після імуносупресії PDF
V. V. Erokhina, O. V. Avilova 35-39
Критерії вибору оптимальних параметрів поперекового міжпоперечного спондилодезу у кролів PDF
V. O. Radchenko, O. V. Palkin, V. A. Kolesnichenko 40-47
Аналіз проліферативної активності та рівнів експресії діагностичних цитокератинів в епітеліальних пухлинах яєчників з різним потенціалом злоякісності PDF
O. A. Savchenko, I. S. Shpon'ka, O. V. Poslavs’ka, P. V. Savchenko 48-52
Рукавна резекція шлунка у лікуванні хворих на ожиріння PDF
I. M. Todurov, O. I. Plehutsa, O. V. Perekhrestenko, O. O. Kalashnikov, S. V. Kosiukhno 53-58
Патоморфологічний аналіз несприятливих наслідків неалкогольного та алкогольного стеатогепатиту PDF
V. A. Tumansky, S. V. Fen’, L. M. Tumanskaya 59-74
Порівняння та зіставлення ізраїльської системи шкільної освіти і української вищої медичної освіти PDF
O. Yu. Pototskaya, K. M. Shevchenko 75-79
Методичні підходи до викладання розділу «Периферичні ендокринні залози» в лекційному курсі та на практичних заняттях з гістології PDF
I. S. Khripkov 80-84
Нарис з історії Катеринославської гістологічної школи (до 100-ліття кафедри гістології Дніпропетровської медичної академії). Частина ІІ: 1962-2000 PDF
D. G. Marchenko, S. B. Morozova, N. S. Petruk, O. Yu. Pototska, L. A. Romanenko, N. V. Stanishevska, N. M. Sultanova, L. A. Filimonova, I. S. Khripkov, K. M. Shevchenko, I. V. Tverdokhlib 85-90