Том 6, № 3 (2012)

Зміст

Статті

Діагностичне значення експресії імуногістохімічних маркерів у диференційній діагностиці лімфоми Ходжкіна. PDF
V. A. Gurtovyy 5-9
Якісна та кількісна характеристика мезенхімної популяції структурних компонентів конуса та стовбура на етапах ранніх гістогенетичних перебудов конусно-стовбурового відділу ембріонального серця миші. PDF
K. I. Dyagovets 10-18
Ультраструктурна характеристика мітохондрій кардіоміоцитів у ранньому кардіогенезі щурів. PDF
M. V. Ivanchenko, I. V. Tverdokhlib 19-25
Топографо-анатомічні взаємовідношення печінки, селезінки та підшлункової залози в нормі та при хронічному панкреатиті. PDF PDF (Русский)
D. Kim, R. E. Abubakirov, N. V. Zarishnyak 26-31
Порівняльна оцінка морфології легень у померлих після проведення пневмонектомії з інтраопераційним використанням рефортану і перфторану. PDF
O. M. Kligunenko, I. V. Tverdokhlib, K. O. Chebanov, S. P. Novikov, L. O. Kirilova, I. V. Baranov 32-36
Характеристика морфологічних змін клітин печінки, міокарду та шлунку в щурів за умов застосування карбамазепіну й тіотриазоліну. PDF (Русский)
V. I. Opryshko, K. O. Skvyrska, V. I. Mamchur, I. A. Mazur, L. I. Kucherenko 37-42
Динаміка ультраструктурних змін тромбоцитів при корекції артеріального тиску лозартаном у хворих на цукровий діабет 2-го типу у фазі субкомпенсації. PDF
N. O. Pertseva 43-50
Будова і кровопостачання рухових нервових закінчень скелетних м’язів щурів різного віку. PDF
S. L. Popel 51-57
Залежність параметрів центральної гемодинаміки від антропо-соматотипологічних особливостей у осіб ектоморфного соматотипу юнацького віку. PDF
L. A. Sarafinyuk 58-62
Морфологічні особливості гастриту у пацієнтів з хронічними ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів. PDF
G. A. Solovyova, O. G. Kurik 63-71
Онтогенетичні особливості секреторного апарата передсердного міокарда щурів. PDF
K. M. Shevchenko, I. V. Tverdokhleb 72-77
Клініко-морфологічні паралелі посттравматичного черепа. PDF PDF (Русский)
T. A. Shitikov 78-83
Морфологічні особливості хвороби Делафуа. Клінічний випадок. PDF (English)
G. Pyatikop, R. Moskalenko, O. Kravets, V. Bratushka, G. Tkach 84-86
Габріеле Фаллопио (1523-1562). PDF
S. A. Kutya 87-89