DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2012.3.51-57

Будова і кровопостачання рухових нервових закінчень скелетних м’язів щурів різного віку.

S. L. Popel

Анотація


Мета роботи полягає у вивченні структури нервово-м’язових закінчень та їх кровопостачання в онтогенезі. Гісто-ультраструктурними методами показано, що у статевозрілих щурів на рівні нервово-м’язових закінчень існує виражений гемато-невральний бар’єр, який визначається структурними особливостями стінки гемокапілярів. В ранній термін постнатального періоду онтогенезу структури гемато-неврального бар’єру незрілі, а його функціональна недостатність компенсується дистанціюванням джерел кровопостачання, що забезпечує достатню морфологічну ізоляцію аксонів від білків і клітинних компонентів крові. У пізні терміни постнатального періоду онтогенезу структури гемато-неврального бар’єру деструктуризуються внаслідок підсилення і генералізації інволюційних процесів, які проходять шляхом апоптозу. Внутрішньоклітинна перебудова нейролемоцитів протягом онтогенезу свідчить про їх активну трофічну функцію, а концентрація синаптичних пухирців в цитоплазмі окремих термінальних нейролемоцитів вимагає перегляду питання про їх роль у функціонуванні гемато-неврального бар’єру на рівні нервово-м’язових закінчень.

Ключові слова


нервово-м’язові закінчення; гемокапіляр; нейролемоцит; постнатальний період онтогенезу

Повний текст:

PDF

Посилання


Богоявленский В.Ф. Клинические аспекты изучения микроциркуляции: итоги и перспективы / В.Ф. Богоявленский, О.В. Богоявленская // Казанский медицинский журнал. – 2011. – Т. 92, № 2. – С. 145–151.

Закон України “Про захист тварин від жорстокого відношення” № 1759-VI від 15.12.2009 р.

Лебедев С. В. Транслокация макромолекул через гемато-энцефалический баръер / С. В. Лебедев, С. В. Петров, А. И. Волков [и др.] // Вестник Российской академии медицинских наук. –2007. – № 6. – С. 37–50.

Левицький В.А. Вікові особливості нейроно-гліальних співвідношень у рухових центрах соматичної рефлекторної дуги в нормі і при гіпокінезії / В.А. Левицький, С.Л. Попель, Б.М. Мицкан // Вісник проблем біології і медицини – 2012. – Т.1 (92), № 2. – С. 18–23.

Михайлов И.В. Возможности исследования состояния периферического нервно-мышечного аппарата человека в клинике и эксперименте / И.В. Михайлов, П.В. Ткаченко // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований – 2009. – № 5. – С. 25–28.

Мицкан Б.М. Нервово-м’язовий апарат і гіпокінезія / Б.М. Мицкан, С.Л. Попель // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. наук. праць Міжнародного університету «РЕГІ» ім. Степана Дем’янчука. – Рівне «Прайт хауз», 2001. – Вип. 2. – С. 148–151.

Одинцова И.А. Дифференцировка мышечных волокон в ходе формирования нервно-мышечных взаимоотношений / И.А. Одинцова, Д.Р. Слуцкая, М.Н. Чепурненко // Морфология. – 2008. – Т. 133, № 2. – С. 98–99.

Смирнов А.В. Изменение структуры периферических отделов нервной и эндокринной систем растущего организма под влиянием гиподинамии и гипокинезии / А.В. Смирнов, Д.А. Чернов, Н.Ю. Иванаускене // Морфология. – СПб.:, 2000. – Т. 117, № 3. – С. 112.

Growth-modulating molecules are associated with invading Schwann cells and not astrocytes in human traumatic spinal cord injury / A. Buss, K. Pech, B.A. Kakulas [et al.] // Brain J. Neurol. – 2007. – V. 130, № 4. – С. 940.

Development of nerve fibres in rat tibia / M. Gajda, J. A. Litwin, O. Zagólski [et al.] // Anat. Histol. Embryol. – 2009. – V. 38, № 2. – С. 112–117.

Prodanov D. Morphometric analysis of the fiber populations of the rat sciatic nerve, its spinal roots, and its major branches / D. Prodanov, H.K. Feirabend // Comp. Neurol. – 2007. – № 5. – P.85 – 100.
Morphologia