Том 9, № 4 (2015)

Зміст

Статті

Лектинова гістохімія вуглеводних детермінант кишки представників різних класів хребетних PDF
R. V. Antonyuk, A. D. Lutsyk 7-20
Планіметричний аналіз індивідуальної варіативності та статевого диморфізму мозолистого тіла людей у зрілому віці за даними МРТ-зображень. PDF (Русский)
O. D. Boiagina, Ju. P. Kostilenko 21-25
Гістотопографія хромафінної тканини серця миші на критичних етапах кардіогенезу в умовах норми PDF
K. I. Dyagovets 26-30
Морфологічна оцінка стану рубцевої тканини та різних шарів рогівки після проникаючого поранення ока. PDF (Русский)
M. V. Ivanchenko, N. A. Galayda 31-36
Між'ядерні хромосомні мости в тироцитах при папілярному раку щитоподібної залози у осіб, які зазнали впливу радіоізотопів йоду у перші місяці після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. PDF (Русский)
V. Iu. Kravtsov, N. V. Ibragimova, S. N. Nikonovich, E. A. Nadyrov, A. V. Rozhko 37-42
Клітинне мiкрооточення і руйнування колагену при запаленні пародонта. PDF (English)
Y. Kuzenko, O. Diachenko, O. Kuzenko, A. Olishkevych 43-48
Морфологічні зміни слизової оболонки кишечника у пацієнтів з різними клінічними варіантами синдрому подразненого кишечника на фоні лікування тетрациклічним антидепресантом та селективним інгібітором зворотного захоплення серотоніну PDF
S. Nagieva, A. Svintsitskyy, O. Kuryk, I. Korendovych 49-56
Морфологічний субстрат ушкодження тромбоцитарного гемостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертензією. PDF (Русский)
N. O. Pertseva 57-65
Особливості імуногістохімічної діагностики нейроендокринних пухлин PDF
O. V. Poslavs’ka 66-71
Морфофункціональні зміни міокарда шлуночків серця щурів при некоронарогенному некрозі в різні стадії ішемічного передстану. PDF (Русский)
N. V. Stanishevskaya 72-75
Стан центральної гемодинаміки і морфологічна характеристика легень онкоторакальних хворих у залежності від компонентності інфузійно-трансфузійної терапії PDF
I. V. Tverdokhlib, S. P. Novikov 76-84
Зміни хімічного складу та структури посмугованих м’язів щурів за умов впливу на організм комбінації солей свинцю, марганцю та міді PDF
O. O. Tymoshenko 85-90
Принципи організації проблемно-орієнтованого навчання на кафедрі гістології, цитології та ембріології в умовах впровадження сучасних інформаційних технологій PDF
S. S. Klyuchko 91-93
Медичне цитування: Путівник NLM для авторів, редакторів і видавців PDF
K. Patrias, D. Wendling 94-102
Джованні Баттіста Канано (1515-1579) PDF (Русский)
S. A. Kutya, M. P. Nazarevskaya, V. S. Pikalyuk, G. A. Moroz, M. A. Kriventsov 103-106
VII Міжнародний Медичний Форум і V Ювілейний Міжнародний Медичний Конгрес PDF
Editorial office of journal "Morphologia" 107-109
Рецензія Гістологія: текст і атлас PDF (Русский)
Editorial office of journal "Morphologia" 110-111