Том 11, № 1 (2017)

Зміст

Статті

Контроль якості наукових періодичних видань як спосіб підвищення рівня наукових досліджень. PDF (Русский)
O. Yu. Pototskaya, A. E. Lievykh, V. I. Mamchur 7-12
Гістологічний та морфометричний аналіз структурних змін автономних нервів стінки сечового міхура у жінок раннього та пізнього менопаузальних періодів PDF
B. Yu. Bidovanets, Ya. Ya. Bodnar, S. V. Trach Rosolovska 13-16
Морфометричні показники лицевого відділу черепу населення Подонцовʼя VIII–ХIV сторічь. PDF (Русский)
S. Dubyna, S. Bondarenko, V. Tkachenko 17-24
Оцінка експресії маркера клітинної адгезії при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії в залежності від виду безпліддя PDF
E. O. Kindrativ 25-32
Морфологічні особливості аорти і легеневої артерії у новонароджених, що перенесли гостру постнатальну гіпоксію в експерименті. PDF (Русский)
V. D. Markovskyi, I. S. Zvierieva 33-36
Ультраструктурна й імуногістохімічна характеристика тканин передньої черевної стінки при експериментальній пластиці вентральних гриж. PDF
I. I. Malkov 37-44
Будова та індивідуальна анатомічна мінливість двочеревцевої часточки мозочка людини. PDF (Русский)
N. I. Maryenko, O. Yu. Stepanenko 45-50
Ендотеліальна дисфункція та судинно-тромбоцитарний гемостаз у хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертензією на тлі поганої компенсації глікемії PDF
N. O. Pertseva 51-57
Порівняльна морфометрія церебральних мікросудин при атеросклеротичній та діабетичній енцефалопатіях. PDF (Русский)
V. A. Shavrin, Yu. N. Avramenko 58-61
Особливості структури волосся жінок, які народили передчасно, та їх новонароджених дітей PDF
I. I. Shkolna, V. E. Markevych 62-66
Медичне цитування: Путівник NLM для авторів, редакторів і видавців PDF
K. Patrias, D. Wendling 67-79
Перші 10 років журналу «Морфологiя/Morphologia»: аналіз діяльності. PDF (Русский)
I. V. Tverdokhleb, O. Yu. Pototskaya 80-85
Рецензія Кузнецов С.Л. Гистология, цитология и эмбриология : учебник / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2016. – 640 с. PDF (Русский)
Editorial office of journal "Morphologia" 86
Рецензія Гистология. Эмбриология. Цитология : учебник / Н.В. Бойчук [и др.] ; под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. Челышева. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 927 с. PDF (Русский)
Editorial office of journal "Morphologia" 87