Контроль якості наукових періодичних видань як спосіб підвищення рівня наукових досліджень.

Автор(и)

  • O. Yu. Pototskaya ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6799-7621
  • A. E. Lievykh ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Ukraine
  • V. I. Mamchur ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2017.1.7-12

Ключові слова:

наукові періодичні видання, наукометричні бази даних, накази Міністерства освіти і науки України № 1111 та № 1112

Анотація

Низький рівень деталізації критеріїв для наукових видань, затверджених для публікації результатів дисертацій, призводить до погіршення якості наукових досліджень в нашій країні. Відповідно, внесення низки змін до наказів Міністерства освіти і науки України № 1111 та № 1112 може докорінно змінити ситуацію, що склалася. Зокрема, доцільно уточнити, що публікувати результати дисертацій в наукових періодичних виданнях інших країн можна лише в разі їх реєстрації в міжнародних наукометричних базах даних - Scopus і / або Web of science. Відносно українських наукових журналів - має сенс внести обмеження на кількість наукових спеціальностей для одного видання і кількість статей, опублікованих за рік. Контроль відповідності області спеціалізації журналів і спеціалізації головного редактора, членів редакційної колегії створить умови для рецензування належного рівня. Зняття обмежень з електронних журналів на публікацію результатів дисертацій дозволить поліпшити представництво українських наукових робіт в мережі Інтернет, що буде сприяти підвищенню рівня їх цитування. Крім того, зменшення мінімальної кількості статей для дисертацій на здобуття ступеня доктора наук з 20 до 10 дозволить підвищити якість таких статей і журналів, в яких вони будуть опубліковані.

Посилання

[Order of Ministry of Education and Science of Ukraine N 1111 17.10.12. On the order of for-mation of the List of scientific specialized periodi-cals of Ukraine.] [Internet]. VerkhovnaRada of Ukraine. [cited 2013 Dec 6]. Ukrainian. Available from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1850-12.

[Order of Ministry of Education and Science of Ukraine N 1112 17.10.12. On the publication of the results of dissertation for the degree of doctor and candidate of sciences] [Internet]. Verkhovna Rada of Ukraine. [cited 2013 Dec 6]. Ukrainian. Available from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12.

[Order of Ministry of Education and Science of Ukraine N 1057 14.09.2011. On the approving the list of scientific specialties] [Internet]. Verkhovna Rada of Ukraine. [cited 2017 Mar 7]. Ukrainian. Available from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11.

[Order of Ministry of Education and Science of Ukraine N 13 14.01.2016. On approvment of assignment of scientific degrees for scientific and academic workers]. [Internet]. Verkhovna Rada of Ukraine. [cited 2017 Mar 7]. Ukrainian. Available from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16.

Dzyak GV, Pototskaya OYu. [Legitimacy and competitiveness of electronic scientific periodi-cals of Ukraine approved for publication of disserta-tion results]. Morphologia. 2013;7(4):97-103. Rus-sian.

Fees F. "Recommendations for the Conduct. Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals." Available from: http://www. icmje. org". [Last update on 2015 Dec (2016)].

[Order of Ministry of Education and Science of Ukraine N1151 06.11.2015. On peculiarities of implementation a range of disciplines and specialties for education of candidates of higher education approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 29, 2015 N 266]. [Internet]. Verkhovna Rada of Ukraine. [cited 2017 Mar 7]. Ukrainian. Available from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті