Том 10, № 1 (2016)

Зміст

Статті

Ендоскопія та малоінвазивна хірургія в діагностиці та лікуванні передпухлинних захворювань та раку шлунку на ранній стадіях PDF (Русский)
I. N. Bondarenko, V. Ye. Mashtaler, K. V. Barannikov, K. O. Chebanov, A. V. Prokhach, E. A. Dmitrenko 7-17
Рак молочної залози. Від молекулярної біології до персонифікованої терапії. PDF (Русский)
I. N. Bondarenko, Mohammad H. Elhajj, A. V. Prokhach, V. F. Zavizion, K. O. Chebanov 18-25
Оцінка електрохірургічних методів гемостазу та морфофункціональних змін щитоподібної залози в перифокальних ділянках впливу високочастотного струму PDF
T. V. Bodnar 26-31
Морфологічна та лектиногістохімічна характеристика селезінки за умов застосування блокаторів Н1-гістамінових рецепторів у експерименті PDF
O. V. Dudok, A. M. Yashchenko, O. D. Lutsyk 32-37
Морфологічні особливості мікроциркуляторного русла шкіри у хворих на псоріаз і гіпертонічну хворобу PDF
G. I. Makurina 38-48
Діагностичне значення тонкоголкової аспіраційної біопсії при двосторонньому збільшенні привушних залоз. PDF (Русский)
J. S. Musayev, A. B. Hasanov, I. I. Karimova 49-53
Особливості ультраструктури фронтальної кори і гіпокампу щурів за умов експериментального алергічного енцефаломієліту. PDF (Русский)
A. A. Nefodov, V. I. Mamchur, I. V. Tverdokhleb 54-61
Зв’язок морфологічних змін формених елементів крові з ендотеліальною функцією, функцією нирок і ліпідемічним профілем у хворих на цукровий діабет 2 типу з субоптимальним глікемічним контролем і артеріальною гіпертензією PDF
N. O. Pertseva 62-71
Природа поліморфізму сольових кристалів в аспекті діагностичного метода арборизації. PDF (English)
Yu. V. Pivovarenko 72-76
Особливості будови та клітинного складу панкреатолієнальних гемолімфовузлів людини. PDF (Русский)
O. Yu. Pototskaya, H. S. Lapsar 77-86
Патоморфологічні та гістохімічні зміни у внутрішніх органах щурів при хронічному впливі похідних фенолу в підгострому досліді. PDF (Русский)
S. A. Sherstyuk, S. A. Nakonechnaya, I. V. Sorokina, Е. V. Nakonechnij 87-91
Морфологічні особливості кулястого ядра мозочка. PDF (English)
D. N. Shyian 92-95
Характеристика та аналіз Ki-67-імунореактивності в астроцитомах головного мозку PDF
I. S. Shpon‘ka, T. V. Shynkarenko, O. V. Poslavska 96-101
Анатомічні аспекти в проведенні практичного заняття «Девітальні методи лікування пульпітів». PDF (Русский)
E. A. Dmitrieva 102-106
Правове та законодавче обґрунтування порядку вилучення біологічних об’єктів від трупа людини для наукових досліджень з анатомії, гістології, цитології. PDF
V. D. Mishalov, I. V. Tverdokhlib, V. T. Yurchenko 107-111
Медичне цитування: Путівник NLM для авторів, редакторів і видавців PDF
K. Patrias, D. Wendling 112-118
Ювілейні дати в історії морфології у 2016 році PDF (Русский)
S. A. Kutya 119-122
Рецензія Методики морфологічних досліджень : монографія / Багрій М. М., Діброва В. А., Попадинець О. Г., Грищук М. І. ; за ред. М. М. Багрія, В. А. Діброви. – Вінниця : Нова книга, 2016. – 328 с. PDF
Editorial office of journal "Morphologia" 123-125
Рецензія Патоморфологія та гістологія: атлас / за ред.: Д. Д. Зербіно, М. М. Багрія, Я. Я. Боднара, В. А. Діброви [та ін.] – Вінниця : Нова книга, 2016. – 800 с. : іл. PDF
Editorial office of journal "Morphologia" 126-127