Том 8, № 4 (2014)

Зміст

Статті

Аналіз динаміки наукометричних показників РИНЦ журнала «Morphologia». PDF (Русский)
O. Yu. Pototskaya, I. V. Tverdokhleb 7-11
Гістогенез краніальних порожнистих вен під впливом етанолу. PDF (Русский)
A. U. Gadjieva 12-16
Перебудови кісткової тканини в експерименті та клінічна ефективність остеопластики за допомогою трикальційфосфату у хворих на генералізований пародонтит PDF
E. O. Dmitrieva 17-25
Ультраструктура Escherichia coli при дії нового похідного арилаліфатичних аміноспиртів PDF
M. L. Dronova, S. I. Voychuk, N. O. Vrynchanu 26-29
Прогностичні імуногістохімічні показники реґіонарного метастазування плоскоклітинних раків гортані PDF
A. V. Kovtunenko, B. V. Shportko, I. S. Shponka, О. V. Poslavska 30-36
Зміни мітохондріома скоротливих кардіоміоцитів щура на етапах постнатального онтогенезу. PDF (Русский)
S. V. Kozlov, A. E. Mayevsky, V. D. Mіshalov, O. N. Sulayeva 37-42
Дослідження моделей односторонніх патологічних процесів порушення місцевого ниркового кровообігу з метою визначення змін стану контралатеральної нирки: імуноморфологічні аспекти PDF
V. P. Stus, K. S. Barannik, I. S. Shponka, О. V. Poslavska 43-50
Вплив ВІЛ-інфекції матері на формування підшлункової залози дитини. PDF (Русский)
S. A. Sherstiuk 51-54
Ультраструктурна характеристика м’язової тканини при хірургічному лікуванні хворих з хронічною ішемією нижньої кінцівки ІІІ ступеня PDF
V. M. Shkuropat, I. V. Tverdokhleb, I. V. Baranov, N. A. Safronkov 55-62
Модифікуючий вплив цитрату заліза на кардіотоксичність ацетату свинцю в експерименті. PDF (Русский)
E. A. Nefedova 63-68
Значення студентського наукового товариства на кафедрі гістології, цитології та ембріології для клінічної профорієнтації. PDF (Русский)
V. M. Evtushenko 69-71
Методичні аспекти проведення заняття «Первинні (самостійні) ураження слизової порожнини рота». PDF (Русский)
E. O. Dmitrieva 72-76
Медичне цитування: Путівник NLM для авторів, редакторів і видавців PDF
K. Patrias, D. Wendling 77-84
Професор O.Г. Кнорре: життя і науково-педагогічна діяльність (до 100-річчя від дня народження) PDF (Русский)
M. V. Mnihovich, V. L. Zagrebin 85-91
Презентація: Inderbir Singh’s Textbook of Human Histology with Colour Atlas and Practical Guide / Revised and edited by Neelam Vasudeva, Sabita Mishra. – 7th edition. – Jaypee Brothers Medical Publishers, 2014. – 440 p. PDF
Editorial office journal "Morphologia" 92-93