Том 9, № 3 (2015)

Зміст

Статті

Особливості розподілу лімфоцитів з рецепторами до лектину арахісу в ептітелії ясен щурів в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії. PDF (English)
Yu. Burega 8-11
Морфологічні особливості стромально-судинного компоненту тимусу мертвонароджених дітей і дітей до одного року життя матерів, що не дотримуються здорового способу життя. PDF (Русский)
I. N. Gorianikova 12-17
Ультраструктурні зміни пошкодженого периферійного нерва щурів при застосуванні фармакологічної корекції PDF
A. S. Demidchuk 18-21
Будова та хімічний склад стегнової кістки при імплантації металевих сплавів різного складу PDF
N. V. Zaitseva 22-27
Морфологічна характеристика нирок щурів в умовах ацетамінофен-індукованої нефротоксичності на тлі аліментарної депривації протеїну. PDF (Русский)
G. P. Kopylchuk, O. N. Voloshchuk, I. M. Buchkovskaia, I. S. Davydenko 28-30
Особливості патоморфологічних змін у хворих з різними типами псевдокіст підшлункової залози PDF
I. A. Krivoruchko, N. М. Goncharova, I. V. Sorokina 31-41
Імуногістохімічна характеристика міоматозної тканини у пацієнток з лейоміомою матки після лікування уліпрістала ацетатом. PDF (Русский)
E. G. Kuryk, E. O. Litvak, B. V. Chabrat, B. M. Lysenko 42-47
Морфологічні особливості жирової тканини сальника і підшкірної жирової клітковини в осіб з надлишковою масою тіла та метаболічним синдромом. PDF (Русский)
K. M. Militsa, I. V. Sorokina, M. S. Myroshnychenko, O. N. Pliten 48-53
Величина базилярного кута черепа як фактор формоутворення соскоподібних тіл гіпоталамуса. PDF (Русский)
A. V. Pavlov, S. R. Zherebiateva, G. S. Lazutina, N. V. Ovchinnikova 54-57
Морфологічне дослідження впливу препарату “Диклокор” на перебіг колаген-індукованого артриту у щурів PDF
O. S. Popov, I. A. Zupanets, S. K. Shebeko 58-66
Пато- та морфогенез порушення мікроциркуляції при токсичному гепатиті у статевонезрілих щурів PDF
N. A. Rykalo 67-73
Визначення діагностичного та прогностичного значення пухлиноспецифічних маркерів (CD117, DOG1, CD34, PDGFR-Α), показників м’язової (SMA, MSA, Десмін) та ліпогенної (S100) диференціації, експресії КІ-67, Р16, Р21 у гастроінтестинальних стромальних пухлинах PDF
V. R. Skoryk 74-82
Морфологічна характеристика шкіри вискової області у пацієнтів із супутньою патологією у віковому аспекті PDF
I. V. Tverdokhlib, O. I. Makarchuk 83-88
Ультраструктурні зміни астроглії при постреанімаційній енцефалопатії в експерименті. PDF (Русский)
S. I. Tertishniy 89-94
Морфологічні зміни периферійного нерва щурів за умов хронічного мікромеркуріалізму та його фармакологічної корекції в різні строки після травмування PDF
S. N. Shamalо 95-98
Ультраструктурні і тканинні перебудови міокарда передсердь щурів за умов впливу гострої та хронічної пренатальної гіпоксії PDF
K. M. Shevchenko 99-110
Патоморфологічні зміни у щурів при експериментальній моделі хронічного вірусного гепатиту PDF
О. P. Shevchenko 111-116
Морфологічні аспекти протекторного впливу вуглецевого ентеросорбента і гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора на структуру тонкого кишечника при застосуванні мелфалану PDF
O. O. Shevchuk 117-121
Методологія використання програмного забезпечення для аналізу цифрових мікрофотографій на базі курсу патоморфології з метою підвищення професійного рівня студентів і науковців PDF
O. V. Poslavska 122-126
Від чого залежить якість навчання студентів з гістології у медичному університеті? PDF (Русский)
O. N. Sulaieva 127-129
Знеболювання в терапевтичній стоматології: методичні та топографічні аспекти проведення практикуму. PDF (Русский)
E. A. Dmitrieva 130-134
Медичне цитування: Путівник NLM для авторів, редакторів і видавців PDF
K. Patrias, D. Wendling 135-143
Саломон Альбертi (1540-1600) PDF (Русский)
S. A. Kutya 144-146
Дніпропетровська гістологічна школа. Сучасна гістологія в системі медичної освіти, науки і практики PDF (Русский)
I. V. Tverdokhleb 147-151
Рецензія Борзяк Е. І. Анатомія людини. Фотографічний атлас. У 3 томах. / Е. І. Борзяк, Г. фон Хагенс, І. Н. Путалова. - Москва: ГЕОТАР-Медіа, 2014. PDF (Русский)
Editorial office of journal "Morphologia" 152-153