Том 10, № 4 (2016)

Зміст

Статті

Методи вивчення адгезії мікроорганізмів. PDF
N. M. Semenko, D. O. Stepanskiy, N. G. Smotrova, I. Yu. Stetsenko, A. M. Ivanova 7-11
Мікроархітектоніка мозолистого тіла людей зрілого віку. PDF (Русский)
O. D. Boiagina, Ju. P. Kostilenko 12-17
Варіабельність морфологічних параметрів як критерій прогнозу ефективності кріоконсервування ооцитів людини. PDF (Русский)
N. A. Buderatskaya, M. P. Petrushko 18-22
Гістоморфометричний аналіз змін стінки шлунку за умов загальної дегідратації організму. PDF
V. I. Hula, V. Z. Sikora 23-28
Активність нейронів гипокампа при високочастотній стимуляції чорної субстанції за умов експериментально викликаної хвороби Паркінсона у щурів. PDF (Русский)
L. V. Darbinyan, L. E. Hambardzumyan, K. V. Simonyan, V. A. Chavushyan, L. P. Manukyan, S. A. Badalyan, V. H. Sarkisian 29-34
Морфологія регенерату при заповненні кісткового дефекту матеріалами EasyGraft і трикальційфосфатом. PDF (Русский)
E. А. Dmitriyeva 35-40
Аналіз ролі та впливу статевих гормонів у діагностиці та оцінці клінічного протікання раку гортані. PDF
V. V. Kalyi, M. Y. Goncharuk-Khomyn 41-45
Теоретичні та практичні проблеми оптимізації обсягу остеосинтезу переломів довгих кісток у постраждалих з різним ступенем тяжкості політравми. PDF
D. V. Lapshyn, M. I. Berezka 46-52
Взаємозв'язок ендотеліальної функції та тромбоцитарного гемостазу у хворих з доброю компенсацією цукрового діабету 2 типу і артеріальною гіпертензією. PDF
N. O. Pertseva 53-59
Гістологічна характеристика селезінки щурів за умов дії загальної дегідратації організму. PDF
O. O. Prykhodko 60-64
Клініко-морфологічні порівняння впливу тютюнового диму на дихальні системи дітей та щурів. PDF
A. O. Fіalkovs'ka, V. І. Chergіnec', Yu. V. Sіlkіna 65-69
Розвиток судинного компонента міокарда передсердь щурів на тлі змін поверхнево-об'ємних характеристик передсердь після впливу гострої пренатальної гіпоксії. PDF
K. M. Shevchenko 70-76
Порівняльний морфогенез носової ділянки людини та деяких ссавців. PDF (English)
N. B. Kuzniak, O. V. Tsyhykalo, I. Yu. Oliinyk, I. S. Popova 77-83
Використання інтегральних параметрів багатовимірних об'єктів для розв'язання медико-біологічних завдань. PDF
K. I. Dyagovets, D. G. Marchenko, S. B. Morozova, N. S. Petruk, L. A. Romanenko, N. V. Stanishevska, N. M. Sultanova, L. A. Filimonova, I. S. Khrіpkov, K. L. Shamelashvili, K. M. Shevchenko, I. V. Tverdokhlib 84-87
Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців. PDF
K. Patrias, D. Wendling 88-97
Ювілейні дати в історії морфології у 2017 році. PDF (Русский)
S. A. Kutya 98-101
Рецензія на підручник Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas, Fourteenth Edition 14th Edition / Anthony Mescher. - McGraw-Hill Education / Medical: 2016. – 1136 р. PDF (Русский)
Editorial office of journal "Morphologia" 102