Том 11, № 3 (2017)

Зміст

Статті

Оцінка стану проліферативної активності та експресії онкомаркеру p53 в зразках актинічного кератозу PDF
V. S. Hlushok, T. V. Sviatenko, I. S. Shponka, O. V. Poslavska 6-12
Морфогенетичні перетворення зачатка верхньої щелепи та структур щелепно-лицевої ділянки передплодів людини 10-12 тижнів розвитку PDF
A. P. Oshurko, I. Yu. Oliinyk 13-20
Імуногістохімічне дослідження експресії MMP-2, TIMP-1 в гіперпластичних поліпах і аденокарциномі шлунка кишкового типу. PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, T. A. Khrystenko 21-28
Імуногістохімічна характеристика депонування колагену I, III, IV типу в динаміці прогресування основних типів фіброзу печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит. PDF (Русский)
S. V. Fen’ 29-38
Комплексний імуногістохімічний аналіз дифузних гліом головного мозку PDF
І. S. Shpon‘ka, T. V. Shynkarenko 39-46
Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців PDF (English)
K. Patrias, D. Wendling 47-54
Нарис з історії Катеринославської гістологічної школи (до 100-ліття кафедри гістології Дніпропетровської медичної академії) Частина І: 1917-1962 PDF
D. G. Marchenko, S. B. Morozova, N. S. Petruk, O. Yu. Pototska, L. A. Romanenko, N. V. Stanishevska, N. M. Sultanova, L. A. Filimonova, I. S. Khripkov, K. M. Shevchenko, I. V. Tverdokhlib 55-62
Рецензія Островерхов Г. Е. Оперативная хирургия и топографическая анатомия : Учебник для студентов медицинских вузов. – 5-е изд., испр. / Г. Е. Островерхов, Ю. М. Бомаш, Д. Н. Лубоцкий. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2015. PDF (Русский)
Editorial office of journal "Morphologia" 63-75