Том 8, № 3 (2014)

Зміст

Статті

Анеуплоїдія в сперматозоїдах у інфертильних чоловіків. PDF (Русский)
V. V. Grabar, A. M. Feskov, A. V. Stefanovich, E. S. Zhilkova 7-12
Динаміка морфологічних та морфометричних змін органів імунної системи під впливом флудинату в порівнянні з 5-фторурацилом PDF
E. V. Grygorieva 13-16
Ультраструктура сідничного нерва щурів з модельованою стрептозотоцин-індукованою невропатією за умов застосування препаратів α-ліпоєвої кислоти. PDF (Русский)
S. M. Dronov 17-22
Особливості процесів проліферації і апоптозу в інвазивній протоковій аденокарциномі підшлункової залози PDF
A. V. Evseyev 23-26
Особливості морфологічних варіантів плоскоклітинного раку верхньощелепної пазухи: імуногістохімічна характеристика PDF
A. V. Kovtunenko, A. A. Bakaev, I. S. Shpon’ka, A. V. Poslavskaya 27-34
Порівняльна оцінка біологічних властивостей кісткового біоімплантата Тутопласт® і біоактивного керамічного матеріалу «Синтекістка» при імплантації в середнє вухо в експерименті. PDF (Русский)
S. V. Kravchenko, A. Yu. Zaporoschenko, I. M. Savitskaya 35-41
Імуногістохімічна оцінка рака сечового міхура на тлі хронічного запалення. PDF (Русский)
R. N. Molchanov, I. S. Shpon’ka 42-49
Структурна організація стегнових кісток лабораторних білих щурів при застосуванні препаратів амінофосфонатної та амінобіфосфонатної груп. PDF (Русский)
S. O. Mostovoy, O. V. Ostapenko, S. A. Kutya, N. I. Demchuk 50-56
Гепатоцелюлярний рак: імуногістохімічна характеристика апоптозу і проліферативної активності клітин. PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, M. D. Zubko 57-60
Структурна організація нормально розташованих сухожилкових струн мітрального клапана серця людини PDF
L. Ya. Fedonyuk, Yu. Yu. Malyk 61-66
Світлооптична та ультрамікроскопічна будова клапанів серця людини в нормі PDF
L. Fedoniuk, T. Semeniuk, E. Bodnar 67-71
Морфофункціональні зміни аденогіпофіза дитини на тлі ВІЛ-інфекції матері. PDF (Русский)
S. A. Sherstiuk 72-75
Судинно-тканинні відношення в стінці лівого передсердя плодів людини PDF
O. O. Yakovets 76-81
Медичне цитування: Путівник NLM для авторів, редакторів і видавців PDF
K. Patrias, D. Wendling 82-85
Форма розкриття потенційного конфлікту інтересів PDF (Русский)
Editorial office journal "Morphologia" 86-88
Презентація Патологическая анатомия : учебник / А. И. Струков, В. В. Серов ; под ред. В. С. Паукова. – 6-е изд., перераб. И доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 880 с. : ил. PDF
Editorial office journal "Morphologia" 89-93