Том 7, № 4 (2013)

Зміст

Статті

Зміна вмісту ефірів холестерину в тканині наднирників людини в ранній термін антемортального періоду. PDF
A. M. Bilyakov 7-10
Морфофункціональні особливості тимуса щурів різних вікових періодів у нормі та після експериментальної імуностимуляції. PDF (Русский)
I. V. Bobrysheva 11-17
Особливості ангіогенезу при алкогольному, неалкогольному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С за результатами імуногістохімічного дослідження. PDF
O. M. Gavrilyuk 18-22
Ефективність остеотропного матеріалу Easy-Graft за даними морфологічного аналізу в експерименті та за оцінкою якості життя у хворих на генералізований парадонтит І ступеня. PDF
E. O. Dmitrieva 23-29
Ультраструктурні характеристики неокортексу щурів з алоксановою гіперглікемією за умов застосування цитиколіну. PDF PDF (Русский)
V. I. Zhylyuk, V. I. Mamchur, I. V. Tverdokhleb, N. S. Petruk 30-36
Патоморфологічні особливості ураження центральної нервової системи вірусом Епштейн-Барра у хворих ВІЛ/СНІД. PDF (Русский)
V. N. Kozko, A. V. Gavrylov, A. V. Bondarenko, V. V. Gargin, Y. V. Zots 37-41
Особливості морфогенезу опікової рани при застосуванні хітозанових мембран в різні вікові періоди. PDF
V. V. Kornienko, O. V. Kalinkevich, M. V. Pogorelov, A. N. Oleshko 42-50
Особливості морфофункціонального стану школярів основної медичної групи з низьким рівнем фізичного здоров'я. PDF
O. B. Nekhanevich, S. V. Krasnozhon 51-57
Динаміка морфофункціональних показників жінок молодого віку в процесі корекції надмірної маси тіла. PDF (Русский)
M. A. Ovdii 58-61
Обгрунтування впливу структурно-функціональних особливостей окремих відділів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки на формування морфологічних ознак переломів. PDF
I. G. Savka 62-66
Вікові особливості ультраструктури склери інтактних щурів. PDF (Русский)
N. A. Ulyanova, N. E. Dumbrova, N. I. Molchanyuk 67-72
Особливості кристалографічних змін тканин трупа під час його гнильної трансформації. PDF
Е. А. Fedorova 73-77
Морфологічні зміни переферичних нервів після нейрорафії та електростимуляції. PDF
Y. V. Tsymbaliuk, T. A. Malisheva, S. O. Rudenko, V. V. Vaslovich 78-85
Взаємозв'язок прооксидантно-антиоксидантного статусу та деструктивних змін у легенях в пізні періоди розвитку експериментальної пневмонії. PDF
I. V. Chelpanova 86-90
Особливості імуногістохімічної діагностики меланоцитарних новоутворень. PDF
I. S. Shpon’ka, O. V. Poslavs’ka, P. O. Gritsenko, L. I. Lymar, V. I. Shpon’ka 91-96
Легітимність та конкурентоспроможність електронних періодичних наукових видань України, затверджених для публікації результатів дисертацій. PDF (Русский)
G. V. Dzyak, O. Yu. Pototskaya 97-103
Медичне цитування: Путівник NLM для авторів, редакторів і видавців PDF
K. Patrias, D. Wendling 104-110