Динаміка зміни показників оксидативного стресу на ранніх та пізніх термінах корекції експериментального опіоїдного впливу

Автор(и)

  • Є.В. Пальтов Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2622-4753

Ключові слова:

оксидативний стрес, опіоїд, корекція, щур

Анотація

Мета дослідження – дослідити зміни показників оксидативного стресу у субхронічний та хронічний періоди опіоїдного впливу при корекції пентоксифіліном. Для досягнення поставленої мети нами було опрацьовано джерела наукової медичної вітчизняної та світової літератури. Результати. В результаті проведеної нами корекції в проміжок 3, 4, 5 та 6 тижні опіоїдного впливу значення показника крові малонового альдегіду на 6 тижні було максимальним у підгрупі « налбуфін + пентоксифілін » і становило 6,39±0,41 що було на 35,33 % більше значення контрольної групи, наближаючись таким чином за відносною різницею до групи тварин, яким 10 тижнів вводили налбуфін. У підгрупі відміни показник не мав суттєвої різниці у порівнянні із групою 6 тижня, так і у підгрупі « відміна + пентоксифілін » - мав позитивну динаміку лише в порівнянні із підгрупою « налбуфін + пентоксифілін ». Значення показника дієнових кон’югатів підгрупи « відміна + пентоксифілін » мали більші коливання у порівнянні із малоновим діальдегідом – середнє значення становило 41,52±1,36, що було фактично на рівні значення контрольної групи - 41,06±1,63. У підгрупі «відміна» показник дієнових кон’югатів не мав значної різниці у порівнянні із групою 6 тижня, а у підгрупі « налбуфін + пентоксифілін » був більшим за значення цього показника у групі 6 тижня і становив 46,46±1,59 (контроль 40,47±2,57, р < 0,05). Найменше значення середнього показника у церулоплазміну спостерігалося у підгрупі « налбуфін + пентоксифілін » - 256,00±4,06, це становило 14,02 % різниці у порівнянні із контрольною групою та 9,30 % у порівнянні із групою 6 тижня. В той же час у підгрупі « відміна + пентоксифілін » значення церулоплазміну зросло до 287,50±8,05, що наблизилося до такого у групі контрольних тварин - 294,28±9,13 (р = 0,61) і не мало статистично достовірної різниці при порівнянні. В результаті проведеної нами корекції в проміжок 7, 8, 9 та 10 тижнів опіоїдного впливу значення показника крові малонового діальдегіду на 10 тижні у всіх підгрупах корекції було менше за таке у групі 10 тижня, що становило 6,24±0,45. Найменшим у порівнянні із групою 10 тижня були показники малонового альдегіду у підгрупі « відміна + пентоксифілін ». Однак, попри те що цей показник мав позитивну динаміку у порівнянні із групою 10 тижня та іншими підгрупами корекції, він лишався достовірно більшим за показник контрольної групи, що становив 4,88±0,19 (р < 0,05), ця різниця становила 13,74 %.. Як і у підгрупах корекції на 10 тижні, значення показника дієнових кон’югатів підгрупи « відміна + пентоксифілін » мали більшу позитивну динаміку у порівнянні із малоновим діальдегідом – середнє значення становило 44,07±0,70, однак такої динаміки на цьому терміні було недостатньо, щоб зрівнятися із показником контрольної групи 41,60 ± 3,02 (р < 0,05) і різниця становила 5,93 %. У підгрупі «відміна» показник дієнових кон’югатів не мав значної різниці у порівнянні із групою 10 тижня, а у підгрупі « налбуфін + пентоксифілін » був більшим за значення цього показника у групі 10 тижня і становив 46,80±1,12, що було на 4,14 % більше за показник групи 10 тижня та на 12,49 % - за показник контрольної групи (контроль 41,60 ± 3,02, р < 0,05). Динаміка змін церулоплазміну у підгрупах корекції 10 тижня була подібною до такої у показників дієнових кон’югатів. Так у підгрупі « відміна + пентоксифілін » значення церулоплазміну зросло до 278,60±4,30, однак, попри таку позитивну динаміку цей показник залишався на 4,43 % меншим за такий у контрольній групі - 291,51±5,85, і ця різниця залишалась статистично достовірною (р < 0,05). Підсумок. Найбільша позитивна динаміка у підгрупах корекції 6 тижня спостерігалася у підгрупі « відміна + пентоксифілін », при чому за динамікою показники дієнових кон’югатів та церулоплазміну прирівнялися до таких у контрольній групі. Найбільша позитивна динаміка у підгрупах корекції 10 тижня спостерігалася у підгрупі « відміна + пентоксифілін », однак, попри позитивну динаміку, особливо у показників дієнових кон’югатів та церулоплазміну, досягти рівня таких показників у контрольній групі не вдалося.

Посилання

Prykhodko OO. [The influence of heavy metal salts on the biochemical parameters of the blood of male sheep of different age groups]. Visnyk SumDU. Seriya Medytsyna. 2010;2:42-7. Ukrainian.

Bohutskyy VS. [The state of lipid peroxidation processes, the antioxidant defense system, and the effectiveness of a new complex anti-anemic drug for rats]. Ternopil. 2006:32-7. Ukrainian.

Belenychev IF, Levytskyy YE, Hubskyy YU, Kovalenko CI, Marchenko OM. [Antioxidant defense system of the body (review). Modern problems of toxicology]. Sovr. probl. toksykol. 2002;3:24-31. Ukrainian.

Gnid RM. [The results of the study of the activity of enzymes of antioxidant protection of oral fluid in patients with periodontitis who live in the territory polluted by sulfur]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2016;2(127):224-7. Ukrainian.

Paltov YeV, Fik VB, Vilhova IV, Onisko RM, Fitkalo OS, Kryvko YuYa; Pat. №76565 U Ukraine, MPK G 09 B 23/28 A method of modeling chronic opioid exposure. [Metodyka modelyuvannya khronichnoho opioyidnoho vplyvu]. Patentovlasnik: Lʹvivsʹkyy natsionalʹnyy medychnyy universytet imeni Danyla Halytsʹkoho. №u201207126; zayavl. 12.06.2012; opubl. 10.01.2013, Byul. №1. Ukrainian.

Timirbulatov RA, Seleznev EI. [Method for increasing the intensity of free radical oxidation of lipid-containing blood components and its diagnostic value]. Lab. delo. 1981;4:209-11. Russian.

Gavrilov VB, Mishkorudnaya MI. [Method for increasing the intensity of free radical oxidation of lipid-containing blood components and its diagnostic value]. Laboratornaya diagnostika ishemicheskoj bolezni serdca. K.: Zdorov’e; 1989:170-1. Russian.

Kolb VG, Kamyshnikov VS. [determination of ceruloplasmin activity in the blood]. Spravochnik po klinicheskoj himii. Minsk. 1982:290-1. Russian.

R Core Team. R: A Language and Envi-ronment for Statistical Computing [Internet]. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing; 2020. Available from: https://www.R-project.org/

Van der Loo MP. Learning RStudio for R statistical computing [Internet]. Packt Publishing Ltd; 2012. 126 p. Available from: https: //www. packtpub. com/ product/ learning – rstudio – for – r – statistical –computing /9781782160601

R Studio Team. RStudio: Integrated Development Environment for R [Internet]. Boston, MA: RStudio, PBC; 2021. Available from: http://www.rstudio.com/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-15

Номер

Розділ

Статті