Можливості імуногістохімічного дослідження в практичній діагностиці одиночних злоякісних вогнищевих уражень легень

Автор(и)

  • І.В. Ліскіна ДУ «Національний інсти-тут фтизіатрії і пульмоно-логії ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8879-2345
  • Л.М. Загаба ДУ «Національний інсти-тут фтизіатрії і пульмоно-логії ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2593-8893

Ключові слова:

солітарний злоякісний легеневий вузол, діагностика, імуногістохімія

Анотація

Актуальність. Натепер морфологічна діагностика з імуногістохімічним (ІГХ) дослідженням дозволяє об’єктивно установити гістологічну належність злоякісних солітарних легеневих утворів (СЛУ). Мета – представити власний досвід та оцінити можливості імуногістохімічної діагностики солітарних злоякісних вогнищевих уражень легень в умовах клінічної практики. Методи. Проведено ретроспективне когортне дослідження, до якого увійшло 56 випадків первинних злоякісних СЛУ, які було видалено при хірургічному втручанні. Всі новоутворення підлягали традиційному гістологічному дослідженню, в подальшому проводили ІГХ дослідження згідно до стандартного протоколу. Реакцію антигенів оцінювали як дифузну (≥ 60 % забарвлених клітин пухлини), фокальну (10–59 % забарвлених клітин пухлини) та негативну (менше 10 % забарвлених клітин пухлини). Результати. В 34 (60,7 %) випадках за традиційним морфологічним дослідженням діагностували аденокарциноми легень різних гістологічних підтипів. Рідше – плоскоклітинну, великоклітинну карциному та нейроендокринну пухлину (по 6 випадків, 10,7 % відповідно). В 3 (5,4 %) випадках діагностували пухлини легень саліваторного типу і в 1 (1,8 %) випадку виникла необхідність диференційної діагностики передракового процесу та істинної пухлини. Проведене ІГХ дослідження дозволило в 36 випадках визначити аденокарциноми легень різної гістологічної будови. Позитивна реакція з TTF-1, Napsin A та СК7 була в усіх випадках їх застосування. У 2-х випадках установлено аденокарциному муцинозного (позитивна реакція з CK20) та в 2-х – аденокарциному фетального типу (позитивна реакція з Synaptophysin та/або Chromogranin A). У разі плоскоклітинної карциноми легень спостерігали дифузну експресію p40 та/або p63, при дифузній та вогнищевій експресії CK5/6 в усіх випадках їх застосування. При аденосквамозній карциномі визначено дифузну та вогнищеву позитивну реакцію з СК7, TTF-1, Napsin A, p63 та CK5/6. У випадку великоклітинної карциноми спостерігали дифузну позитивну реакцію з СК7, СК8 та TTF-1, при негативній реакції з Napsin A, CK5/6, p40, p63, Synaptophysin та CD56. За попередньо діагностованими карциноїдами легень забарвлення з Synaptophysin та CD56 виказало дифузну позитивну реакцію, при вогнищевій реакції з Chromogranin A, TTF-1, СК7, СК8 та СК18 в усіх випадках їх застосування. Індекс проліферації (Ki-67) був у межах 5–20 %. У разі великоклітинної нейроендокринної карциноми дифузна позитивна реакція спостерігалась з Synaptophysin, TTF-1 та CD56 в усіх випадках їх застосування, та в одному випадку з Chromogranin A та СК7. Індекс проліферації (Ki-67) склав 40–80 %. У випадках пухлин легень типу слинних залоз панель ІГХ маркерів підбирали індивідуально, до неї включали відносно велику кількість антитіл. Зіставлення гістологічного висновку за традиційним дослідженням та результатів ІГХ підтвердило попередньо визначений гістологічний тип/підтип пухлини легені в 47 (83,9 %) випадках. У 9 (16,1 %) випадках визначений імунопрофіль призвів до зміни гістологічного типу пухлини легені, що принципово важливо для подальшого медичного ведення таких пацієнтів. Підсумок. Морфологічна діагностика із застосуванням імуногістохімічного дослідження наразі має провідне значення для найбільш точного встановлення гістологічного типу та уточнення ступеня злоякісності солітарних пухлинних вогнищевих уражень легень. Визначено доцільні для застосування панелі маркерів при ІГХ дослідженні у випадках найбільш розповсюджених первинних пухлин легень.

Посилання

Ost DE, Gould MK. Decision making in patients with pulmonary nodules. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(4):363–72. doi: 10.1164/rccm.201104-0679CI.

Khan T, Usman Y, Abdo T, Chaudry F, Keddissi JI, Youness HA. Diagnosis and manage-ment of peripheral lung nodule. Ann Transl Med. 2019 Aug;7(15):348. doi: 10.21037/atm.2019.03.59.

Bororov LV, Semivolos AV, Kobzev OI, Sovenko VM, Borisyuk BO, Shevchenko AI, Klapchuk OG. [Treatment of patients with malignancies of various localizations spread into the lungs]. Oncology. 2009;11:286–287. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/19707. Ukrainian.

Raad RA, Suh J, Harari S, Naidich DP, Shiau M, Ko JP. Nodule characterization: subsolid nodules. Radiol Clin North Am. 2014 Jan;52(1):47-67. doi: 10.1016/j.rcl.2013.08.011.

Bertolaccini L, Batirel H, Brunelli A, Gonzalez-Rivas D, Ismail M, Ucar AM, Ng CSH, Scarci M, Sihoe ADL, Ugalde PA, Akar FA, Bedetti B, Nadal SB, Brandolini J, Crucitti P, Enyedi A, Fernando HC, Furak J, Gallego-Poveda J, Galvez-Munos C, Hanke I, Hernandez-Arenas LA, Janik M, Juhos P, Libretti L, Lucciarini P, Macrì P, Margaritora S, Mahoozi HR, Nachira D, Pardolesi A, Pischik V, Sagan D, Schreurs H, Sekhniaidze D, Socci L, Tosi D, Turna A, Vannucci F, Zielinski M, Rocco G. Corrigendum to 'Uniportal video-assisted thoracic surgery lobectomy: a consensus report from the Uniportal VATS Interest Group (UVIG) of the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS). Eur J Cardiothorac Surg. 2019;56(3): 628-629. doi: 10.1093/ejcts/ezz229.

Zappa C, Mousa SA. Non-small cell lung cancer: current treatment and future advances. Transl Lung Cancer Res. 2016;5(3):288-300. doi:10.21037/tlcr.2016.06.07.

Zhu F, Liu Z, Hou Y, He D, Ge X, Bai C, Jiang L, Li S. Primary salivary gland-type lung cancer: clinicopathological analysis of 88 cases from China. J Thorac Oncol. 2013 Dec;8(12):1578-84. doi: 10.1097/JTO.0b013e3182a7d272.

Petrov SV, Raikhlin NT. [Manual on immunohistochemical diagnostics of human tu-mors]. 4th, revised and extended edition. Kazan, 2012, 623 p. Russian.

Gurda GT, Zhang L, Wang Y, Chen L, Geddes S, Cho WC, Askin F, Gabrielson E, Li QK. Utility of five commonly used immunohistochemical markers TTF-1, Napsin A, CK7, CK5/6 and P63 in primary and metastatic adenocarcinoma and squamous cell carcinoma of the lung: a retrospective study of 246 fine needle aspiration cases. Clin Transl Med. 2015 Apr 21;4:16. doi: 10.1186/s40169-015-0057-2.

Umakanthan S, Chalapathi Rao AV, Mo-hammed W. Role of immunohistochemistry markers in neoplastic lung lesions. J Cancer Res Ther. 2021 Oct-Dec;17(6):1382-1388. doi: 10.4103/jcrt.JCRT_187_19.

Argon A, Nart D, Veral A. The Value of Cytokeratin 5/6, p63 and Thyroid Transcription Factor-1 in adenocarcinoma, squamous cell carcinoma and non-small-cell lung cancer of the lung. Turk Patoloji Derg. 2015;31(2):81-8. doi: 10.5146/tjpath.2015.01302.

Rekhtman N, Ang DC, Sima CS, Travis WD, Moreira AL. Immunohistochemical algorithm for differentiation of lung adenocarcinoma and squamous cell carcinoma based on large series of whole-tissue sections with validation in small specimens. Mod Pathol. 2011 Oct;24(10):1348-59. doi: 10.1038/modpathol.2011.92.

Walia R, Jain D, Madan K, Sharma MC, Mathur SR, Mohan A, Iyer VK, Kumar L. p40 & thyroid transcription factor-1 immunohistochemi-stry: a useful panel to characterize non-small cell lung carcinoma-not otherwise specified (NSCLC-NOS) category. Indian J Med Res. 2017 Jul;146(1):42-48. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_1221_15.

Carney JM, Kraynie AM, Roggli VL. Im-munostaining in lung cancer for the clinician. Commonly used markers for differentiating primary and metastatic pulmonary tumors. Ann Am Thorac Soc. 2015 Mar;12(3):429-35. doi: 10.1513/AnnalsATS.201501-004FR.

Hofman P. ALK in non-small cell lung cancer (NSCLC) pathobiology, epidemiology, detection from tumor tissue and algorithm diagnosis in a daily practice. Cancers (Basel). 2017 Aug 12;9(8):107. doi: 10.3390/cancers9080107.

Nicholson AG, Tsao MS, Beasley MB, Borczuk AC, Brambilla E, Cooper WA, Dacic S, Jain D, Kerr KM, Lantuejoul S, Noguchi M, Papotti M, Rekhtman N, Scagliotti G, van Schil P, Sholl L, Yatabe Y, Yoshida A, Travis WD. The 2021 WHO classification of lung tumors: impact of advances since 2015. J Thorac Oncol. 2022 Mar;17(3):362-387. doi: 10.1016/j.jtho.2021.11.003.

Duma N, Santana-Davila R, Molina JR. Non-small cell lung cancer: epidemiology, screening, diagnosis, and treatment. Mayo Clin Proc. 2019 Aug;94(8):1623-1640. doi: 10.1016/j.mayocp.2019.01.013.

Yang L, Zhang Q, Bai L, Li TY, He C, Ma QL, Li LS, Huang XQ, Qian GS. Assessment of the cancer risk factors of solitary pulmonary nodules. Oncotarget. 2017 Apr 25;8(17):29318-29327. doi: 10.18632/oncotarget.16426.

Korzhevskiy DE, Gilyarov AV. [Basics of histological technique]. SPb(Rus): SpetsLit, 2010. 63-64 p. Russian.

Fedchenko N, Reifenrath J. Different ap-proaches for interpretation and reporting of immunohistochemistry analysis results in the bone tissue – a review. Diagn Pathol. 2014 Nov 29;9:221. doi: 10.1186/s13000-014-0221-9.

Fletcher CDM. Diagnostic histopathology of tumors. 4th ed. PA: Elsevier; 2013. 1148 p.

Brunnström H, Johansson L, Jirström K, Jönsson M, Jönsson P, Planck M. Immunohistochemistry in the differential diagnostics of primary lung cancer: an investigation within the Southern Swedish Lung Cancer Study. Am J Clin Pathol. 2013 Jul;140(1):37-46. doi: 10.1309/AJCP50RDXSCSBTBO.

Neumann JM, Freitag H, Hartmann JS, Niehaus K, Galanis M, Griesshammer M, Kellner U, Bednarz H. Subtyping non-small cell lung cancer by histology-guided spatial metabolomics. J Cancer Res Clin Oncol. 2022 Feb;148(2):351-360. doi: 10.1007/s00432-021-03834-w.

Tuffaha SAM, Gichka S, Guski H, Christiansen G. [Immunohistochemistry in the diagnosis of tumors]. 2018. 316 р. Russian.

Rekhtman N, Braine MK, Bishop JA. [Quick reference handbook for surgical patholo-gists]; per. from english. Ed. Krivolapova YuA. 2021. 300 p. Russian.

Yatabe Y, Dacic S, Borczuk AC, Warth A, Russell PA, Lantuejoul S, Beasley MB, Thunnissen E, Pelosi G, Rekhtman N, Bubendorf L, Mino-Kenudson M, Yoshida A, Geisinger KR, Noguchi M, Chirieac LR, Bolting J, Chung JH, Chou TY, Chen G, Poleri C, Lopez-Rios F, Papotti M, Sholl LM, Roden AC, Travis WD, Hirsch FR, Kerr KM, Tsao MS, Nicholson AG, Wistuba I, Moreira AL. Best practices recommendations for diagnostic immunohistochemistry in lung cancer. J Thorac Oncol. 2019 Mar;14(3):377-407. doi: 10.1016/j.jtho.2018.12.005.

Völkel C, De Wispelaere N, Weidemann S, Gorbokon N, Lennartz M, Luebke AM, Hube-Magg C, Kluth M, Fraune C, Möller K, Bernreuther C, Lebok P, Clauditz TS, Jacobsen F, Sauter G, Uhlig R, Wilczak W, Steurer S, Minner S, Krech RH, Dum D, Krech T, Marx AH, Simon R, Burandt E, Menz A. Cytokeratin 5 and cytokeratin 6 expressions are unconnected in normal and cancerous tissues and have separate diagnostic implications. Virchows Arch. 2022 Feb;480(2):433-447. doi: 10.1007/s00428-021-03204-4.

Travis WD, Brambilla E, Nicholson AG, Yatabe Y, Austin JHM, Beasley MB, Chirieac LR, Dacic S, Duhig E, Flieder DB, Geisinger K, Hirsch FR, Ishikawa Y, Kerr KM, Noguchi M, Pelosi G, Powell CA, Tsao MS, Wistuba I., WHO Panel. The 2015 World Health Organization classification of lung tumors: impact of genetic, clinical and radi-ologic advances since the 2004 classification. J Thorac Oncol. 2015 Sep;10(9):1243-1260.

Masuda D, Masuda R, Matsuzaki T, Im-amura N, Aruga N, Tanaka M, Inokuchi S, Kijima H, Iwazaki M. Ki-67 labeling index affects tumor infiltration patterns of lung squamous cell carcinoma. Mol Med Rep. 2015 Nov;12(5):7303-9. doi: 10.3892/mmr.2015.4354.

Li C, Lu H. Adenosquamous carcinoma of the lung. Onco Targets Ther. 2018 Aug 14;11:4829-4835. doi: 10.2147/OTT.S164574.

Li C, Zheng X, Li P, Wang H, Hu J, Wu L, Wang Z, Guo H, Wu F, Zhong W, Zhou C, Chu Q, Zhao J, Zheng X, Xiao W, Zhu W, Zhang L, Li Q, Jiang K, Miao Q, Wu B, Xu Y, Wu S, Wang H, Yang S, Li Y, Xia X, Yi X, Huang C, Zhu B, Lin G. Heterogeneity of tumor immune microenvironment and real-world analysis of immunotherapy efficacy in lung adenosquamous carcinoma. Front Immunol. 2022 Aug 12;13:944812. doi: 10.3389/fimmu.2022.944812.

Rao N. Adenosquamous carcinoma. Semin Diagn Pathol. 2014 Jul;31(4):271-7. doi: 10.1053/j.semdp.2014.06.004.

Borczuk AC. Uncommon types of lung carcinoma with mixed histology: sarcomatoid carcinoma, adenosquamous carcinoma, and mucoepidermoid carcinoma. Arch Pathol Lab Med. 2018 Aug;142(8):914-921. doi: 10.5858/arpa.2017-0584-RA. PMID: 30040455.

Metovic J, Barella M, Bianchi F, Hofman P, Hofman V, Remmelink M, Kern I, Carvalho L, Pattini L, Sonzogni A, Veronesi G, Harari S, Forest F, Papotti M, Pelosi G. Morphologic and molecular classification of lung neuroendocrine neoplasms. Virchows Arch. 2021 Jan;478(1):5-19. doi: 10.1007/s00428-020-03015-z.

Andrini E, Marchese PV, De Biase D, Mosconi C, Siepe G, Panzuto F, Ardizzoni A, Campana D, Lamberti G. Large cell neuroendocrine carcinoma of the lung: current understanding and challenges. J Clin Med. 2022 Mar 7;11(5):1461. doi: 10.3390/jcm11051461.

Modlin I. M., Gustafsson B. I., Moss S. F. et al. Chromogranin A – biological function and clinical utility in neuroendocrine tumor disease. Ann Surg Oncol 2010;17 (9):2427–43. doi: 10.1245/s10434-010-1006-3.

Hayoune A, Mahfoud I, Thouil A, Kouismi H. Large cell neuroendocrine carcinoma of the lung: a case series of 14 cases. Cureus. 2022 Aug 1;14(8):e27559. doi: 10.7759/cureus.27559.

Lindsay CR, Shaw EC, Moore DA, Rassl D, Jamal-Hanjani M, Steele N, Naheed S, Dick C, Taylor F, Adderley H, Black F, Summers Y, Evans M, Rice A, Fabre A, Wallace WA, Nicholson S, Haragan A, Taniere P, Nicholson AG, Laing G, Cave J, Forster MD, Blackhall F, Gosney J, Popat S, Kerr KM. Large cell neuroendocrine lung carcinoma: consensus statement from The British Thoracic Oncology Group and the Association of Pulmonary Pathologists. Br J Cancer. 2021 Oct;125(9):1210-1216. doi: 10.1038/s41416-021-01407-9.

Finkova EP. [The results of immunohisto-chemical study of signaling pathways’ markers of proliferation in uterine leiomyoma in women using hormonal contraception]. Morphologia. 2021;15(1):67-72. doi: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2021.1.67-72. Ukrainian.

Ramirez RA, Beyer DT, Diebold AE, Vo-ros BA, Chester MM, Wang YZ, Boudreaux JP, Woltering EA, Uhlhorn AP, Ryan P, Campeau RJ, Anthony LB. Prognostic factors in typical and atypical pulmonary carcinoids. Ochsner J. 2017 Winter;17(4):335-340.

Falk N, Weissferdt A, Kalhor N, Moran CA. Primary pulmonary salivary gland-type tumors: A Review and Update. Adv Anat Pathol. 2016 Jan;23(1):13-23. doi: 10.1097/PAP.0000000000000099.

Wang M, Gilani S, Xu H, Cai G. Salivary gland-type tumors of the lung. Arch Pathol Lab Med. 2021 Nov 1;145(11):1379-1386. doi: 10.5858/arpa.2021-0093-RA.

Weissferdt A., Kalhor N., Moran C. A. Primary pulmonary salivary gland-type tumors: a review and update. Adv Anat Pathol 2016;23:13–23.

Limaiem F, Lekkala MR, Sharma S. Mu-coepidermoid lung tumor. 2023 Jan 1. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan. PMID: 30725962. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537277/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-15

Номер

Розділ

Статті