Особливості структури практичних занять за умови дистанційного навчання на морфологічних кафедрах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2021.3.220-226

Ключові слова:

дистанційне навчання, контроль знань, практичні навички, патоморфологія

Анотація

Актуальність. У даний час дистанційне навчання є вимушеною мірою в умовах пандемії, у зв'язку з чим важливо з'ясувати механізми підвищення його ефективності. Мета. Підвищення ефективності практичних занять за умови дистанційного навчання. Методи. Шістдесят іноземних здобувачів освіти (спеціальність «222 Медицина», другий магістерський рівень) третього курсу були розділені на дві рівні групи з двома різними підходами до навчання: контрольна з класичним (обговорення матеріалу з подальшим виконанням практичних навичок) й експериментальна зі зміненою черговістю зазначених етапів. Дані 3-х контролів (вхідний, проміжний та заключний) під час практичних занять протягом одного семестру були проаналізовані за критеріями для ненормального розподілу. Результати. Результати вхідного та вихідного контролів статистично ймовірно не різнились між експериментальною та контрольною групами здобувачів освіти різних рівнів успішності (p>0,05). Дані проміжного контролю були схожі у досліджуваних групах для здобувачів освіти з постійно середніми (p>0,05) і негативними оцінками (p>0,05), але відрізнялися серед «відмінників» (р≤0,05) і здобувачів освіти з постійно низькими оцінками (p<0,05). Висновки. Наше дослідження показало, що академічна успішність не залежала від представлених варіантів структури практичних занять. Однак, критичне обговорення помилок «невстигаючих» здобувачів освіти і «відмінників» призвело до поліпшення їх розуміння нюансів опису макро- і мікропрепаратів, тобто реалізації ряду спеціальних і загальних компетентностей відповідно до ОПП ОК-11 ДДМУ. В цілому, дані показали, що результати вихідного контролю, як і підсумкові оцінки залежать не стільки від освітнього підходу, скільки від рівня самопідготовки здобувачів освіти.

Посилання

Kovalchuk OI, Bondarenko MP, Okhrey AG, Prybytko IY, Reshetnyak EM. [Features of using immersive technologies (virtual and augmented reality) in medical education and practice]. Morphologia. 2020;14(3):158-164. Ukrainian. DOI:10.26641/1997-9665.2020.3.158-164

Back DA, Behringer F, Haberstroh N, Ehlers JP, Sostmann K, Peters H. Learning management system and e-learning tools: an experience of medical students' usage and expectations. Int J Med Educ. 2016;7:267-273.

DOI:10.5116/ijme.57a5.f0f5. PMCID: 27544782; PMID: PMC5018353.

Valentini J, Glassen K, Eicher C, Washington-Dorando P, Weinschenk S, Musselmann B, Steinhäuser J, Joos S. ["Critical discussion should be encouraged!" - a qualitative analysis of medical students' evaluation of a complementary medicine course]. Dtsch Med Wochenschr. 2018;143(14):125-130. German. DOI:10.1055/a-0575-6851. PMID: 30005431.

Al-Balas M, Al-Balas HI, Jaber HM, Obeidat K, Al-Balas H, Aborajooh EA, Al-Taher R, Al-Balas B. Distance learning in clinical medical education amid COVID-19 pandemic in Jordan: current situation, challenges, and perspectives. BMC Med Educ. 2020;20(1):341. DOI:10.1186/s12909-020-02257-4.

Schneider SL, Council ML. Distance learning in the era of COVID-19. Arch Dermatol Res. 2021;313(5):389-390. DOI:10.1007/s00403-020-02088-9. PMID: 32385691; PMCID: PMC7209972.

Dost S, Hossain A, Shehab M, Abdelwahed A, Al-Nusair L. Perceptions of medical students towards online teaching during the COVID-19 pandemic: a national cross-sectional survey of 2721 UK medical EAs. BMJ Open. 2020;10(11):e042378. DOI:10.1136/bmjopen-2020-042378. PMID: 33154063; PMCID: PMC7646323.

Tsur AM, Ziv A, Amital H. Distance Learning in the Field of Medicine: Hope or Hype? Isr Med Assoc J. 2021;23(7):447-448. PMID: 34251129.

Jumreornvong O, Yang E, Race J, Appel J. Telemedicine and Medical Education in the Age of COVID-19. Acad Med. 2020;95(12):1838-1843. DOI: 10.1097/ACM.0000000000003711. PMID: 32889946; PMCID: PMC7489227.

Zairi I, Mzoughi K, Ben Dhiab M, Soussi S, Kraiem S. Evaluation of clinical reasoning teaching for third year medical students. Tunis Med. 2017;95(1):1-5. PMID: 29327761.

222 - Medicine [Internet]. Google Drive. Google; [cited 2021 Sep 2]. Available from: https://drive.google.com/drive/folders/1Z0tJ6U5IliSyPawibLph7zPGUDoG9R5W

Dimitrov DM, Rumrill PD Jr. Pretest-posttest designs and measurement of change. Work. 2003;20(2):159-165. PMID: 12671209.

Farahmand S, Jalili E, Arbab M, Sedaghat M, Shirazi M, Keshmiri F, Azizpour A, Valadkhani S, Bagheri-Hariri S. Distance Learning Can Be as Effective as Traditional Learning for Medical Students in the Initial Assessment of Trauma Patients. Acta Med Iran. 2016;54(9):600-604. PMID: 27832693.

Keller AS, Davidesco I, Tanner KD. Attention Matters: How Orchestrating Attention May Relate to Classroom Learning. CBE Life Sci Educ. 2020;19(3):5. DOI:10.1187/cbe.20-05-0106. PMID: 32870089.

Hunukumbure AD, Horner PJ, Fox J, Thakerar V. An online discussion between students and teachers: a way forward for meaningful teacher feedback? BMC Med Educ. 2021;21(1):289. DOI:10.1186/s12909-021-02730-8. PMID: 34020631; PMCID: PMC8139045.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Статті