Дослідження формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2021.207-212

Ключові слова:

цінності, ціннісні орієнтації, експериментальне дослідження, структура професійних ціннісних орієнтацій, авторська педагогічна технологія

Анотація

Актуальність. Медична освіта базується на загальних та спеціалізованих знань у процесі навчання, поєднання теорії та практики у медичному університеті та є фундаментом професії лікаря. Але поза увагою залишається формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів. Тому професійна підготовка майбутніх лікарів потребує вдосконалення змісту медичної освіти з метою орієнтації на формування професійних ціннісних орієнтацій. Мета. Обгрунтувати наукові результатів експериментального дослідження формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів. Методи. Теоретичний аналіз наукових джерел з метою визначення сутності, змісту та структури професійних ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів. Результати. В статті здійснено аналіз результатів експериментального дослідження. Встановлено, що перспективним напрямком підвищення якості підготовки майбутніх лікарів є формування системи його професійних ціннісних орієнтацій, яка виявляє ціннісну позицію особистості по відношенню до професійної діяльності. В нашому дослідженні ми визначили професійні ціннісні орієнтації майбутніх лікарів як систему цінностей, ціннісні орієнтації, смислів та установок на професійну діяльність лікаря, що утворюють унікальну аксіосферу особистості, яка відображає особистісну, професійну та соціальну направленість лікаря. З урахуванням специфіки професійної діяльності лікаря нами розроблено структуру професійних ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів. У процесі дослідження структурного складу професійних ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів виділено аксіологічний, психологічний, мотиваційний, когнітивний і прогностичний компоненти, кожен з яких виконує певну функцію. До основних функцій професійних ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів віднесені: світоглядна, нормативна, регулятивна, комунікативна та професійно-діяльнісна. Визначено критерії сформованості професійних ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів у процесі базової підготовки: когнітивний; особистісний; діяльнісний. Виділено рівні сформованості професійних ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів: високий, середній та низький. Експериментально підтверджено ефективність визначених нами організаційно-педагогічних умов та педагогічної технології формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів. Висновки. Результати експериментального дослідження показали дієвість авторської педагогічної технології та її ефективність у формуванні професійних ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів у процесі базової підготовки. Сформовані професійні ціннісні орієнтацій майбутніх лікарів були оцінені та статистично перевірені. Результати експериментальної перевірки підтвердили ефективність створених у навчальному процесі закладу вищої медичної освіти організаційно-педагогічних умов формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів.

Посилання

Martynyuk OB. [Research of professional value orientations of a teacher as a holistic system]. In: [Value priorities of education in the XXI century: materials of the international scientific-practical conf.; 2003; Lugansk, Ukraine]. PP; 2003. p. 183-191. Ukrainian.

Sharov AA. [Research of value orientations]. Nauka. 2005;6:46-48. Ukrainian.

Denysenko VV. [The social aspect of training future primary school teachers]. In: [Social work in Ukraine and abroad: psychological and pedagogical, legal, sociological, medical aspects: a collection of scientific articles; 2002; Uzhgorod-Kherson, Ukraine]. PP; 2002. p. 103-107. Ukrainian.

Furyk O, Shkolova O, Murzina O, Kozhan O, Pototska O, Raznatovska O. Structure of professional value orientations of future doctors. InterConf. 2021;1:95–104.

Murzina O, Kozhan O, Anwaruzzaman M. Functions of professional and value orientations. In: Scientific collection “interconf”: Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference “Scientific community: interdisciplinary research”; 2021 May 18-19; Hamburg, German. Busse Verlag gmbh; 2021. p. 164-169.

Murzina O, Raznatovska O, Pototska O. Organizational and pedagogical conditions of formation of professional value orientations of future doctors. In: Scientific collection «InterConf» Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects»; 2021 February 19-20; Rome, Italy. InterConf ; 2021. p. 246-254. DOI:10.51582/interconf.19-20.02.2021.021.

Murzina ОА. [Formation of professional value orientations of future jurists]. Methodical recommendations. 2016;1:156. Ukrainian.

Murzina O, Raznatovska O, Pototska O. Organizational and pedagogical conditions of formation of professional value orientations of future doctors. In: Scientific collection «InterConf» Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects»; 2021 February 19-20; Rome, Italy. InterConf ; 2021. p. 246-254. DOI:10.51582/interconf.19-20.02.2021.021.

Murzina O. [Formation of professional cultural organizations]. Methodical recommendations. 2016;4;156. Ukrainian.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Статті