Динаміка патоморфологічних змін ультраструктурної організації міжхребцевого диску на різних термінах експериментального опіоїдного впливу та при його відміні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2021.3.137-147

Ключові слова:

пізні терміни, опіоїдний вплив, відміна, міжхребцевий диск, щур

Анотація

Актуальність. Хворі з дегенеративними захворюваннями хребта - "складні пацієнти". Часто, змучені багаторічними болями, вони мають залежність, а часом і толерантність до різних анальгетиків, що сильно знижує ефективність консервативного лікування. Мета нашої роботи полягала у вивченні особливостей патоморфологічних змін структурних компонентів міжхребцевого диску на різних термінах опіоїдного впливу та при його відміні на ультраструктурному рівні в експерименті. Методи. Матеріалом дослідження слугували білі статево зрілі, нелінійні щури – самці в кількості 90 тварин, масою 92 - 103 г, віком 4,5 місяців. Тваринам здійснювали ін’єкції препарату Налбуфін дом ’ язево, щоденно 1 раз на добу в одному проміжку часу (10-11 година ранку) впродовж 42 діб. Початкова доза Налбуфіну становила 8 мг/кг впродовж першого тижня, 15 мг/кг впродовж другого тижня; 20 мг/кг впродовж третього тижня; 25 мг/кг впродовж четвертого тижня; 30 мг/кг впродовж п’ятого тижня та 35 мг/кг впродовж шостого тижня експериментального опіоїдного впливу. Таким чином створювали умови хронічного опіоїдного впливу. В подальшому впродовж двох тижнів тварини знаходилися без впливу опіоїду. Тварини були поділені на 6 груп. Перша група контрольна, яка впродовж 42 діб отримувала ін’єкції фізіологічного розчину дом’язево в одному проміжку часу (10 - 11 годин ранку); друга група тварин отримувала Налбуфін впродовж 21 доби в одному проміжку часу (10 - 11 годин ранку) з наступним забором матеріалу дослідження (кінець третього тижня експериментального опіоїдного впливу); третя група тварин отримувала Налбуфін впродовж 28 діб в одному проміжку часу (10 - 11 годин ранку) з наступним забором матеріалу дослідження (кінець четвертого тижня експериментального опіоїдного впливу); четверта група тварин отримувала Налбуфін впродовж 35 діб в одному проміжку часу (10 - 11 годин ранку) з наступним забором матеріалу дослідження (кінець п’ятого тижня експериментального опіоїдного впливу); п’ята група тварин отримувала Налбуфін впродовж 42 діб в одному проміжку часу (10 - 11 годин ранку) з наступним забором матеріалу дослідження (кінець шостого тижня експериментального опіоїдного впливу); шоста група тварин, яка впродовж двох тижнів знаходилась без впливу опіоїдного препарату з кінця 42 доби. Перед проведенням забору матеріалу тварин виводили з експерименту за допомогою дибутилового ефіру. Як матеріал для ультраструктурного дослідження використали міжхребцеві диски щурів. Матеріал для електронно-мікроскопічних досліджень готували за загальноприйнятою методикою. Результати та висновки. В результаті проведеного нами дослідження було встановлено, що наприкінці 21 доби прогресували альтеративні зміни клітинних елементів драглистого ядра, що характеризувались розвитком некротичних змін нотохондральних клітин, а також хондроптозу хондроцитів. Збережені нотохондральні клітини візуалізувались рідко. Подекуди, в нотохондральних клітинах спостерігалися явища каріорексису, в окремих фрагментах візуалізувався гетерохроматин, а в просвітленій цитоплазмі залишки клітинних органел. Виражені деструктивні зміни виявили в хондроцитах. Через 28 діб зміни прогресували, це проявлялося тим, що у пульпозному ядрі виникли обширні безклітинні зони, заповнені значною кількістю зернистої інтенсивно осміофільної маси. Нотохондральні клітини та більшість хондроцитів зазнавали некротичних змін. Через 35 діб на ультраструктурному рівні виявлено виражені зміни в структурних елементах драглистого ядра та волокнистого кільця. У драглистому ядрі локалізувались обширні безклітинні зони з дещо ущільненим матриксом, у якому нагромаджувалась інтенсивноосміофільна дрібнозерниста грудчаста маса. Переважна більшість хондроцитів зазнавала глибоких деструктивних змін. Також, дегенеративні зміни розвивались в фібробластах. Наприкінці 42 доби нотохондральні клітини візуалізувались рідко, перебували у стані некрозу. Більшість хондроцитів також зазнавали альтеративних змін. Проте, поряд з некротизованими хондроцитами зустрічались клітини з більш збереженою структурою, у яких виникали прояви деструкції органел. При відміні опіоїдного впливу наприкінці 56 доби нами було виявлено, виражені альтеративні зміни у нотохондральних клітинах та у переважній більшості хондроцитів. Матрикс драглистого ядра ущільнювався, у ньому виявляли потовщені колагенові фібрили. Більшість клітинних елементів драглистого ядра перебували на різних стадіях некрозу, а деякі хондроцити – хондроптозу. Також, у цитоплазмі з’являлись вакуолі, що були заповнені просвітленим вмістом. Ядро ущільнювалось, спостерігали конденсацію хроматину. У таких ділянках фібрили колагенових волокон розташовувались нещільно, розшаровувались, розпадались та зазнавали лізису.

Посилання

Arden N, Nevitt MC. Osteoarthrosis: epidemiology. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2006;20(1):3-25. DOI: 10.1016/j.berh.2005.09.007

Petrovsky VV, Pykalyuk VS. [Ways of lymph outflow from the lumbosacral plexus]. Ukrainian Medical Almanac. 2012;15(6):206-211. Ukrainian.

Jordan KM, Arden NK, Doherty M, Bannwarth B, Bijlsma JW, Dieppe P. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2003;62(12):1145-1155.

Povoroznyuk VV. [Osteoporosis is a problem of the XXI century]. The art of healing. 2005;10:16-20. Ukrainian.

Kevin P, Alan L, Nicholas C. Anterior lumbar interbody fusion (ALIF) as an option for recurrent disc herniations: a systematic review and meta-analysis. J. Spine Surg. 2017;3(4):587-595. DOI:10.21037/jss.2017.11.04

Kosterin SB, Dedukh NV, Maltseva VE. [Morphology of the intervertebral disc and bone tissue of the apophyses of the vertebral bodies in the simulation of osteoporosis]. Bulletin of problems of biology and medicine. 2018;(1)142:285-291. Ukrainian. DOI:10.29254/2077-4214-2018-1-1-142-285-291

Kevin P, Vignesh R, Tommy MT. Systematic review of cortical bone trajectory versus pedicle screw techniques for lumbosacral spine fusion. J. Spine Surg. 2017;3(4):679-688. DOI:10.21037/jss.2017.11.03.

Findlay DM, Atkins GJ. Osteoblast-Chondrocyte Interactions in Osteoarthritis Curr. Osteoporos Rep. 2014;12(1):127-134. DOI:10.1007/ s11914-014-0192-5

Pankiv MV, Paltov YV, Masna ZZ, Chelpanova IV, Kovalska MY. Dynamics of pathomorphological changes in the structural organization of the intervertebral disc at the end of the seventh and fourteenth day of experimental opioid exposure at the ultrastructural level. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(08):427-437.

Glauert AM. Fixatson, dehydration and embedding of biologicalspecimens. American Elsevier. 1975;5:189-200.

Stempac JG, Ward RT. An improved staining method for electron microscopy. J. Cell Biology. 1964;22:697-701.

Reynolds ES. The use of lead citrate at high pH as an electronopague stain in electron microscopy. J. Cell Biology. 1963;17:208-212.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Статті