Статистична характеристика компонентів коагуляційного гемостазу та ступеня оксигенації крові щурів в нормі та на різних термінах експериментального опіоїдного впливу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2021.3.125-136

Ключові слова:

коагуляційний гемостаз, оксигенації, норма, опіоїдний вплив

Анотація

Актуальність. Проблема немедикаментозного вживання препаратів опіоїдного ряду займає значне місце серед актуальних проблем світової медицини. Мета: вивчити гематологічні показники коагуляційного гемостазу в нормі та динаміку їх змін на різних термінах опіоїдного впливу. Методи. Експериментальне дослідження проведено на статево зрілих, безпородних щурах – самцях в кількості 80 ‑ ти тварин, масою 160 - 270 г, віком 4,5 – 7,5 місяців. Тваринам проводили ін’єкції препарату «Налбуфін» внутрішньо м’язово, щоденно 1 раз на добу в одному проміжку часу (1011 година ранку) впродовж 98 діб. Початкова доза налбуфіну впродовж перших двох тижнів становила 0,212 мг/кг, наступних двох (II – IV тижня ) – 0,225 мг/кг, наступна (IV – VI тижня ) – 0,252 мг/кг, наступна (VI – VIII тижня) – 0,260 мг/кг, наступна (VIII – X тижня ) – 0,283 мг/кг, наступна (X – XII тижня) – 0,3 мг/кг, а в продовж (XII – XIV тижня) – 0,454 мг/кг. Таким чином, створювали умови хронічного опіоїдного впливу. Тварини поділені на 3 групи. 1‑а група, це тварини, на яких вивчали показники коагуляційного гемостаза і ступеня оксигенації крові в нормі; 2‑га група тварин отримувала налбуфін протягом 98 діб з наступним забором матеріалу дослідження (кінець 2 тижня, 4 тижня, 6 тижня, 8 тижня, 10 тижня, 12 тижня та 14 тижня експериментального опіоїдного впливу); 3‑я група контрольна, яка протягом 98 діб отримувала ін’єкції фізіологічного розчину внутрішньо м’язово в одному проміжку часу (10 – 11 година ранку). Забір крові та проведення дослідження гематологічних показників крові (підрахунок кількості тромбоцитів, протромбіновий час, протромбіновий індекс, час рекальцифікації стабілізованої крові, загальний фібриноген, визначення гемоглобіну, гематокритна величина) проводили за загальноприйнятими методиками. Для проведення статистичних обрахунків та створення графіків було використано програмне забезпечення R v 4.0.3 та RStudio v 1.2.5042. Для формування кінцевих таблиць та зберігання даних було використано електронні таблиці MSOffice Excel 2010. Результати. Ключовим для динаміки змін показників крові експериментальних тварин був 6 тиждень експерименту, оскільки більшість показників мали найбільшу динаміку до 6 тижня включно із подальшим сталим рівнем, що був більше (фібриноген та протромбіновий індекс) або менше (протромбіновий час, час рекальцифікації та гемоглобін крові) відповідних показників контрольної групи. Показник гематокриту крові експериментальних тварин рівномірно знижувався на всіх термінах дослідження до мінімального значення на 14 тижні, а кількість тромбоцитів рівномірно підвищувалась на всіх термінах до максимального значення на останньому терміні експерименту. Така динаміка по всіх показниках була підтверджена статистично. Підсумок. Проведене нами дослідження дало можливість спочатку вивчити, а в подальшому, спостерігати в динаміці зміну показників коагуляційного гемостазу та ступінь оксигенації крові у гострий, субхронічний та хронічний періоди експериментального опіоїдного впливу з наступним їх статистичним порівнянням.

Посилання

Linskyi IV, Holubchykov MV, Minko OI. [Current trends in the spread of dependence on psychoactive substances in Ukraine: an annual analytical review]. Kharkiv. 2006;3:46. Ukrainian.

Balakirieva OM, Bondar TV, Pryimak YuYu. [Smoking, alcohol and drug use among adolescents studying: prevalence and trends in Ukraine: According to a 2015 study in the framework of the international project "European survey of students on alcohol and other drug use – ESPAD»]. Kyiv Polygraphic Center Foliant. 2015;5:200. Ukrainian.

Claude Steiner. [Treatment of alcoholism: the magic of higher practical psychology]. Nauka. 2004;2:205. Russian.

Kitkina TA. [Typology of remissions in patients with opium addiction]. Sat. 1993;75:312. Russian.

Pak TV. [Anti-relapse and maintenance drug addiction therapy: guidelines compiled by]. Pavlograd. 2010;7:20-23. Russian.

Fik VB, Kovalishin OA, Paltov EV, Kryvko YY. [Ultrastructure of periodontal tissues at the end of the second week of experimental opioid influence]. World Science. 2019;8(48):51-53. Ukrainian.

Fik V, Kovalyshyn O, Paltov Y, Kryvko Y. Submicroscopic organization the periodontium with experimental six-week opioid action and medicinal correction. Georgian Medical News. 2019;11(296):107 – 111.

Markozova L. [Causes and patterns of cooperative-competitive interaction of states of dependence of different origin]. Psychiatry, neurology and medical psychology. 2016;3(6):58-61. Ukrainian.

Fik VB, Chelpanova IV, Paltov EV, Kovalishin OA. [Electron microscopic examination of rat periodontal tissues is normal]. Morphology. 2019;2(13):76-80. Ukrainian.

Fik VB, Savka II, Paltov EV, Kryvko YY. [Electron microscopic studies of the periodontium under the action of opioids for six weeks]. International Academy Journal Web of Scholar. 2019;8(38):18-22. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/31082019/6651 Ukrainian.

Fik VB, Paltov EV, Kryvko YY. [Ultrastructural organization of the periodontium at four-week action of opioid analgesic]. Science Rewiev. 2019;7(24):3-8. Ukrainian.

Fik VB, Paltov EV, Dmitrov GM, Kryvko YuYa. [Periodontal tissues at the ultrastructural level under conditions of eight-week opioid exposure]. Bulletin of problems of biology and medicine. 2019;3(152):311-314. Ukrainian. DOI:10.29254/2077-4214-2019-3-152-311-314

Fitkalo OS. [Monitoring the prevalence of mental and behavioral disorders due to the use of psychoactive substances among the population of Lviv and Lviv region]. Medical education. 2013;3:105-108. Ukrainian.

Fitkalo OS. [Predicting the stability of remissions in opioid-dependent patients at different stages against relapse]. Bulletin of social hygiene and health care organization of Ukraine. 2010;23:56-59. Ukrainian.

Yakymiv NY, Novytsky IY, Yakymiv NY, Yerokhova OM. [Toxic lesion of the optic nerves due to long-term use of chloramphenicol on the background of drug dependence on codeterpine]. Ophthalmol magazine. 2012;3:43–45. Ukrainian.

Yakymiv NY, Kryvko YY. [Microstructural characteristics of the iris-corneal angle of the eyeball of rats under opioid influence]. The world of medicine and biology. 2013;4:120–124. Ukrainian.

Yakymiv NY. [Ultrastructural characteristics of the structures of the iris-corneal angle of the eyeball of rats on the 35th and 42nd day of opioid exposure]. The world of medicine and biology. 2014;2:185–188. Ukrainian.

Yakymiv NY. [Ultrastructural characteristics of the structures of the iris-corneal angle of the eyeball of rats on the 7th, 14th, 21st, 28th day of opioid exposure]. Ukrainian morphological almanac. 2014;2(21):28–31. Ukrainian.

Yakimiv NY. [Morphological characteristics of the structures of the iris-corneal angle of rats at different periods of action and in the early stages after the abolition of the experimental opioid effect]. Ophthalmology. Eastern Europe. 2014;2:89–97. Ukrainian.

Paltov EV, Fik VB, Vilkhova IV, Onysko RM, Fitkalo OS, Kryvko YY, inventors; Danylo Halytskyi Lviv National Medical University. Method of modeling chronic opioid influence. Ukrainian patent. UA76565. 2013 Jan 10. Int. Cl. G09B 23/28. Ukrainian.

Baluda VP, Barkagan ZS, Goldberg ED. [Laboratory methods for the study of the hemostasis system]. Tomsk. 1980;59:169–170. Russian.

Serdyuk AM, Antomonov MJ, Bardov VG, Lekhan VM, Pryluky OS. [Presentation of results of mathematical and statistical processing of data of medical and biological researches in dissertation works]. Bulletin of the High Attestation Commission of Ukraine. 2010;(6):31–33. Ukrainian.

Spitzer M, Wildenhain J, Rappsilber J, Tyers M. BoxPlotR: a web tool for generation of box plots. Nat Methods. 2014;11(2):121–122.

R core Team (2020). [Internet]. European Environment Agency. 2020 [cited 2021 Sep 1]. Available from: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/oxygen-consuming-substances-in-rivers/r-development-core-team-2006

Learning rstudio for r statistical computing [Internet]. Packt. [cited 2021 Sep 21]. Available from: https://www.packtpub.com/product/learning-rstudio-for-r-statistical-computing/9781782160601

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Статті