Ультраструктурна характеристика слизової та хрящів гортані щура на 7 та 14 добу експериментального опіоїдного впливу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2021.3.89-95

Ключові слова:

опіоїд, гортань, щур, слизова, хрящі

Анотація

Актуальність і мета. Метою проведеного нами дослідження було вивчити ультраструктурну організацію слизової та хрящів гортані на сьому та чотирнадцяту добу опіоїдного впливу. Методи. Матеріалом для дослідження слугували статевозрілі, безпородні щури – самці в кількості 32-х тварин, масою 80 г, віком 4,5 місяців. Тваринам проводили ін’єкції препарату Налбуфін внутрішньо м’язово, 1 раз на добу в одному проміжку часу (10 – 11 годин ранку) впродовж 14 діб. Початкова доза Налбуфіну складала 8 мг/кг вподовж першого тижня, 15 мг/кг впродовж другого тижня, експериментального дослідження. Таким чином створювали умови хронічного опіоїдного впливу. Тварини були поділені на 3 піддослідні групи: (1– контрольна; 2– тварини, які отримували препарат 7 діб; 3– тварини, які отримували препарат 14 діб). Всі тварини містилися в умовах віварію і робота, яка торкалась питань догляду, маркування та всіх інших маніпуляцій проводилась із врахуванням питань біоeтичних норм. Перед проведенням забору некропсійного матеріалу тварину виводили з експерименту за допомогою диетилового ефіру. В якості матеріалу для ультраструктурного дослідження використовували слизову та хрящі гортані щурів. Ультраструктурні препарати готували за загальноприйнятою методикою. Результати. В результаті експериментального опіоїдного впливу наприкінці 7 доби нами було виявлено альтеративні зміни епітеліальних клітин різних відділів гортані, дисциркуляторні зміни в судинах власної пластинки слизової оболонки та підслизової основи, а також деструкцію хондроцитів гіалінових та еластичних хрящів. Гемокапіляри власної пластинки слизової оболонки та підслизової основи, особливо в ділянці шлуночків гортані та у підголосниковій ділянці, були розширені, з явищами сладжу еритроцитів. У власній пластинці слизової оболонки та підслизовій основі шлуночків гортані окрім переповнення еритроцитами гемокапілярів відзначали помірне накопичення перивазального транссудату. Наприкінці 14 доби експериментального опіоїдного впливу, виявлено, виражене ураження гемокапілярів, що супроводжувалось підвищенням проникності стінки судин. У збільшених просвітах гемокапілярів окрім плазми крові візуалізувались еритроцити. Відзначали розвиток дегенеративних змін ендотеліоцитів, що супроводжувались неоднорідним розширенням канальців гладкої та гранулярної ендоплазматичної сітки. Основна речовина сполучної тканини слизової оболонки та підслизової основи, особливо навколо судин була просочена транссудатом.

Посилання

Mamina OO. [Khimiko is a toxicological dosage of narcotic speech in the organs of the worms]. Zaporozhye medical journal. 2006;6:140-142. Russian.

Ovcharenko MS. [Opioid dependence: clinical and pathogenetic epidemiological, pathopsychological aspects, methods of treatment and prevention]. Narcology. 2013;19:5-10. Ukrainian.

Lelevich SV, Lelevich VV, Doroshenko EM. [Characterization of neurotransmitter systems of some structures of the brain pulp of rats with morphine abstinence]. Addiction issues. 2009;3:70-77. Russian.

Litvintsev BS. [Structural and functional changes in the nervous system in chronic opioid poisoning]. Psychiatry. 2003;(1):23. Russian.

Onysko RM, Paltov EV, Fik VB, Vilkhova IV, Kryvko YY, Yakymiv NA, Fitkalo OS. [Declaratory patent for an invention]. 2013. 76564. Ukrainian.

Glauert AM. Fixation, dehydration and embedding of biological specimens. American Elsevier. 1975;(1):207.

Stempac JG, Ward RT. An improved staining method for electron microscopy. J. Cell Biology. 1964;22:697-701.

Reynolds ES. The use of lead citrate at high pH as an electron opague stain in еlectron microscopy. J. Cell Biology. 1963;17:208-212.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Статті