Молекулярно-генетичнi особливостi колоректальної карциноми: патоморфологічна демонстрація клінічних випадків та літературний огляд

Ключові слова: колоректальна карцинома, CyD1, HIF1α, LC3B, p21, p53, KRAS ампліфікація, FISH.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2021.2.59-67

Анотація

Актуальність. Колоректальний рак є одним з найбільш частих злоякісних новоутворень та займає 3 місце за смертністю у всьому світі. За літературними даними для достовірної оцінки ступеню злоякісності, інвазивності пухлини, вірогідності розвитку метастазів, чутливості до терапії антиепідермальними факторами росту та подальшого прогнозу для пацієнта можуть бути використані такі маркери, як CyD1, HIF1α, LC3B, p 21, p53 та амплiфiкацiї гену KRAS. Мета. Нашою метою було проведення літературного огляду проблематики та розглянення 5 клінічних випадків колоректальних карцином у жителів м. Дніпро для виявлення їх молекулярно-генетичних особливостей. Методи. Проведено патоморфологічний аналіз п’яти зразків колоректальної карциноми від пацієнтів що мешкають у м. Дніпрі із застосуванням гістологічних, імуногістохімічних методів, а також методу флуоресцентної гібридизації in situ. Результати. При дослідженні нами випадків колоректального раку було виявлено підвищення експресії p53, p21, LC3B, незначне підвищення експресії CyD1, HIF1α та не було виявлено ампліфікацій гену KRAS. Підсумок. При проведенні аналізу публікацій, що присвячені молекулярній діагностиці CRC, нами було виявлено велику кількість досліджень, результати яких суперечать один одному, що може бути пояснено як методологією проведення досліджень, так і територіально-популяційними особливостями вибірок, включених до них. Саме тому для ефективної екстраполяції результатів світових досліджень та рекомендацій щодо лікування, існує необхідність у емпіричному виявленні вищезгаданих молекулярно-генетичних особливостей колоректального раку у хворих нашого регіону. Отримані нами емпіричні дані є пілотними, і наразі активне дослідження нами даної проблематики продовжується.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-08

Номер

Розділ

Статті